سلام دوستان

در این درس از سری دروس گرامر زبان آلمانی میخواهیم با هم نگاهی داشته باشیم به مبحث Situativ در زبان آلمانی

در واقع این مبحث ارتباط مستقیم به واژه پرسشی wo که به معنای کجا؟ و چند فعل مهم و پرکاربرد زبان آلمانی دارد.

 

Situativ چیست؟

 

اگر بخواهیم درکی از Situativ داشته باشیم ؛ می بایستی آنرا اینگونه معنا کنیم که پاسخی به شرایط یا جایگاه یا محل کسی یا چیزی است که بر اساس واژه پرسشی ?Wo شکل میگیرد.

برای درک بیشتر من از شما می پرسم که عینک من کجاست؟ با توجه به پرسش من شما می بایستی به یک محل یا جا اشاره کنید: مثلا: به روی میز ؛ زیر میز ؛ روی زمین و …

توجه داشته باشید که در زبان آلمانی و همچنین تفکر آلمانی در پاسخ به Wo ما می بایستی حروف اضافه ی را مورد استفاده قرار بدهیم ؛ درست همانند بالا : وقتی پرسیده شد عینک من کجاست؟ ما توانستیم از حروف اضافه ی مانند : زیر ؛ از ؛ روی و … استفاده کنیم که با توجه به همین حروف اضافه ؛ می بایستی افعال مناسبی نیز بکار برده شود ؛ مانند : قرار داشتن ؛ بودن ؛ نشستن و …

 

لطفاً برای روشن شدن مطالب گفته شده به مثال زیر در زبان آلمانی توجه کنید:

 

نکته : در مثال های زیر واژه پرسشی با رنگ آبی ؛ افعال با رنگ قرمز ؛ حروف اضافه با رنگ صورتی و اسامی به همراه آرتیکل آنها با رنگ نارنجی مشخص شده اند.

 

?Wo ist meine neue Brille

عینک جدید من کجاست؟

 

حال با توجه به این سوال ما می توانیم از حروف اضافه متفاوتی بهمراه افعال sein و liegen استفاده کنیم.

توجه داشته باشید که liegen می تواند در اینجا معانی همچون : بودن ؛ قرار داشتن ؛ واقع بودن و حتی دراز کشیدن را بهمراه خود داشته باشد.

 

Sie ist in deiner Brusttasche

آن یا اون (منظور عینک است) در ( تفکر آلمانی درون ِ ) جیب جلوی کتت است

 

Sie liegt in deiner Brusttasche

آن یا اون (منظور عینک است) در ( تفکر آلمانی درون ِ ) جیب جلوی کتت قرار دارد

 

در مثال های بعدی فعل sein و liegen را در کنار هم مینویسم چرا که با توجه به نظر خودمان می توانیم از یکی از آنها استفاده کنیم.

 

Sie ist/liegt neben dem Telefon

آن کنار تلفن است/قرار دارد.

 

Sie ist/liegt vor der Tasse

آن جلوی فنجان است/قرار دارد.

 

Sie ist/liegt hinter dem Buch

اون پشت آن کتاب است/قرار دارد.

 

Sie ist/liegt auf deiner Nase

آن به روی بینی ات است/قرار دارد.

 

نکته : در Situativ جمله ما همواره در حالت اسمی Dativ بیان میشود چرا که میدانیم جدا از حروف اضافه و افعال ؛ برای پاسخ به واژه پرسشی Wo می باستی اسم جمله ما بهمراه یک حرف اضافه Dativ ساز مورد استفاده قرار بگیرد و در بیشتر موارد نیز افعال ما خود ذات Dativ ساز دارند.

 

اینگونه میشود برداشت کرد که در Situativ ما همواره با حالت اسمی Dativ سر و کار داریم.

 

چنانچه هنوز درکی از Akkusativ یا Dativ ندارید دروس زیر را مطالعه کنید:

 

Akkusativ چیست؟

Dativ چیست؟

 

 

چنانچه هنوز درکی از حروف اضافه ندارید دروس زیر را مطالعه کنید:

 

حروف اضافه Akkusativ ساز

حروف اضافه Dativ ساز

حروف اضافه Akkusativ ساز یا Dativ ساز؟

 

چنانچه بین Akkusativ بودن یا Dativ بودن یک جمله شک دارید ؛ درس زیر را مطالعه کنید:

 

Akkusativ oder Dativ

 

اجازه بدید به درس و موضوع مهم Situativ در زبان آلمانی برگردیم.

توجه داشته باشید که افعال زیادی نیستند که می توانند در جواب واژه پرسشی wo مورد استفاده قرار بگیرند که در ادامه سعی میشود به مهم ترین آنها پرداخته شود.

 

چند فعل مهم و پرکاربرد در Situativ

hängen آویزان کردن ؛ آویختن

گذشته ساده : hingen

گذشته کامل : haben gehangen

 

?Wo ist mein Hemd

پیراهنم کجاست؟

 

Dein Hemd hängt im Schrank

پیراهنت در کمد آویزان است

 

Dein Hemd hat im Schrank gehangen

پیراهنت در کمد آویزان بود

 

Dein Hemd hing im Schrank

پیراهنت در کمد آویزانه

 

 

liegen بودن ؛ قرار داشتن ؛ واقع بودن ؛ دراز کشیدن ؛ خوابیدن

گذشته ساده : lageb

گذشته کامل : haben gelegen

 

?Wo ist meine Hose

شلوارم کجاست؟

 

Deine Hose liegt auf dem Stuhl

شلوارت به روی صندلی قرار دارد.

 

Deine Hose hat auf dem Stuhl gelegen

شلوارت به روی صندلی قرار داشته بود.

 

Deine Hose lag auf dem Stuhl

شلوارت روی صندلی قرار داشت.

 

 

sitzen نشستن

گذشته ساده : saßen

گذشته کامل : haben gesessen

 

?Wo ist die Pupppe

آن عروسک کجاست؟

 

Die Puppe sitzt am Fenster

آن عروسک در کنار یا اطراف پنجره است ( تفکر آلمانی: نشسته است )

 

Die Puppe hat am Fenster gesessen

آن عروسک در کنار یا اطراف پنجره نشسته بود

 

Die Puppe saß am Fenster

آن عروسک در اطراف پنجره نشسته

 

 

stehen ایستادن ؛ بودن ؛ قرار داشتن

گذشته ساده : standen

گذشته کامل : haben gestanden

 

?Wo ist Oliver

اٌلیوآ کجاست؟

 

Er steht auf der Brücke

او به روی آن پل ایستاده

 

Er hat auf der Brücke gestanden

او به روی آن پل ایستاده بود

 

Er stand auf der Brücke

او به روی آن پل بود

 

حال که با مبحث Situativ آشنا شده اید ؛ بد نیست نگاهی هم داشته باشید به درس زیر :

نگاهی به sitzen,setzen, legen, liegen, stellen, stehen در زبان آلمانی

 

 

این افعال نیز در Situativ پر کاربرد هستند:

 

arbeiten کار کردن

?Wo arbeitet er

او کجا کار میکند؟

Er arbeitet seit 45 Jaren in einer Farbik

او به مدت 45 سال در یک کارخانه کار میکند.

 

befinden sich بودن ؛ وجود داشتن ؛ قرار داشتن ؛ واقع بودن ، به سر بردن ؛ اقامت داشتن

?Wo ist der Dieb

اون سارق یا دزد کجاست؟

Der Dieb befindet sich im 2. Stock

آن دزد در طبقه دوم قرار دارد؟

 

bleiben بودن ؛ ماندن

?Wo ist das Mädchen

آن دختر بچه کجاست؟

Das Mädchen bleibt den ganzen Tag in der Wohnung

آن دختر بچه تمام روز در آپارتمان مانده است

 

stattfinden برگزار شدن

?Wo ist der Unterricht

کلاس درس کجاست؟

Heute findet der Unterricht im Raum 207 statt

امروز آن کلاس درس در اتاق شماره 207 برگزار میشود.

 

موفق باشید.آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De