image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درس

 

سلام دوستان،

 

در این درس می خواهیم یاد بگیریم چگونه می توانیم به صورت نوشتاری یا شفاهی وارد یک گفتگو بشویم ، بحثی را شروع کنیم یا اینکه نظر خودمان را در مورد یک موضوع بیان کنیم.

 

هرگاه بخواهیم سخن یا کلام خودمان را بیان کنیم یا به زبان ساده تر دستمان را برای پاسخ دادن بالا ببریم و خودمان را قاطی بحث و موضوعی کنیم sich zu Wort melden :

 

?Dürfte ich etwas dazu sagen

اجازه دارم چیزی در آن مورد یا در رابطه با آن بگویم؟

 

نکته : فعل sagen می تواند به همراه حرف اضافه zu در جملات مورد استفاده قرار بگیرد و dazu نیز شکل رجوع شده به حرف اضافه zu و اسم جمله می باشد.

یعنی چی ؟ یعنی اینکه در تفکر آلمانی ما ( به ) کسی چیری را می گوییم ، که در اینجا در واقعاً فعل sagen به همراه هیچ حرف اضافه ای نمی آید بلکه ضمیر اشاره جمله به حالت Dativ میرود.

sag mir به من بگو

Ich sag dir gleich

الان بهت میگم یا الان به تو میگم

 

 

درست است که در تفکر فارسی ما حرف اضافه ( به ) را داریم ، اما در تفکر آلمانی ضمیر اشاره ما تنها به حالت Dativ میرود.

 

اما اگر با حرف اضافه zu بیاید ، آنگاه یعنی اینکه ( در مورد ِ ) یا ( در ارتباط ِ ) چیزی به کسی حرف یا سخنی را بگوییم.

 

Er sagt, das wäre ein großer Fehler

او (‌ مذکر ) میگه : آن می تونه یک اشتباه بزرگ بشود

تفکر فارسی‌: اون میگه : این می تونه به یک اشتباه بزرگ تبدیل شود!

 

?Was sagst du dazu

تو در آن مورد چی میگی؟

تو در آن رابطه یا در آن ارتباط چی میگی؟

 

Ich sage dazu nichts weiter

من در آن رابطه یا در آن ارتباط هیچ چیزی دیگری نمی گویم

 

?Was sagt denn dein Vater dazu, dass du schon rauchst

پدرت در ارتباط با اینکه تو سیگار میکشی ، چی گفت؟

 

در بخش اول جمله از dazu استفاده کرده ایم و در بخش دوم ، هم توضیحی در مورد اون dazu داده ایم و هم اینکه جمله را کامل کرده ایم.

 

?Was soll man dazu noch sagen

آدم دیگه چی می تونه در اون رابطه بگوید؟

 

اما کاربرد آن در نامه نگاری می تواند اینگونه باشد :

 

:Ich sage dazu nur folgendes Zitat

Jeder ist ein Mond und hat eine dunkle Seite, die er niemandem zeigt

در آن رابطه من فقط ( این ) جمله قصار ذیل را می گویم :

هر کسی یک ماه است و یک طرف تاریک دارد که اون طرف تاریک را به هیچ کسی نشان نمیدهد.

 

جمله قصار گفته شده بالا برای مارک توین نویسنده آمریکایی است.

یا اینکه می توانیم از fragen نیز  استفاده کنیم :

 

:Dazu möchte ich nur Folgendes fragen

?Lösen wir das Problem

 

در آن رابطه من  فقط ( سوال ) زیر را می پرسم:

آن مشکل را حل میکنیم؟

 

 

و اگر کسی به ما چیزی گفته نوشته باشد ( در نامه نگاری ) و ما می خواهیم مخالفت خودمان را بیان کنیم و یا اینکه در حالت شفاهی یک کسی به ما چیزی می گوید و ما می خواهیم مودبانه نظر ، عقیده یا حرف و سخن خودمان را ابراز کنیم:

 

Entschuldigung, ich würde gern etwas dazu sagen

ببخشید ، من تمایل زیادی دارم که چیزی در آن رابطه بگویم

ببخشید ، من خیلی دلم میخواهد چیزی در آن مورد بگویم

 

فرض کنید ما به کسی چیزی گفته ایم یا برای او چیزی نوشته ایم ، اما او یا ما را به خوبی متوجه نشده است ، یا اینکه فراموش کرده است ، حال می توانیم اینگونه حرف خودمان یا جمله خودمان را بنویسیم :

 

Zu diesem Punkt möchte gern Folgendes anmerken

در این موضوع یا مورد من تمایل دارم ( موضوع ) پیش رو یا ذیل را یادآوری کنیم ( تذکر بدهم )

 

و همچنین :

 

Ich würde gerne eine Bemerkung zu diesem Thema machen

تفکر آلمانی : من تمایل زیادی دارم یک وصف کوتاه در مورد این موضوع انجام بدهم

تفکر فارسی : من تمایل زیادی دارم که یک تذکر کوتاه در مورد این موضوع بدهم

 

 

در زبان فارسی ما یک تکنیک یا روشی را داریم که هرگاه سخنی را کاملاً متوجه نشده ایم یا موضوعی را کاملاً درک نکرده ایم از طرف مقابل می پرسیم : اگه درست متوجه شده باشم ، منظور شما این ِ که …

ما می توانیم به شکل دیگر از این تکنیک در زبان آلمانی استفاده کنیم ، به مثال های زیر توجه کنید :

 

فرض کنید کسی برای ما یک تصمیم دادگاه یا یک حکم در مورد موضوعی را می خواند و ما به درستی درک نکرده ایم ، آنگاه می توانیم :

 

…Das Entscheidende ist für mich, dass

اینرا برای من حکم کرده اند یا تصمیم گرفته اند که …

 

بعد از dass برداشت خودتان را بیان میکنید که در صورت درست یا اشتباه بودنش ، طرف مقابل سریع عکس العمل نشان خواهد داد.

 

ما می توانیم جمله بالا را توسط ob نیز استفاده کنیم

 

…Das Entscheidende ist für mich, ob

اینرا برای من حکم کرده اند یا تصمیم گرفته اند که آیا …

 

… :Eines möchte ich nochmals unterstreichen

یک چیزی را می خواهم دوباره تاکید کنم : …

 

که در اینجا ما می توانیم موضوعی را که متوجه نشده ایم یا شک داریم را بیان کنیم و اگر در نامه نگاری باشد آنرا بنویسیم.

 

 

چنانچه بخواهیم روی موضوعی تاکید کنیم و بگوییم که برایمان اهمیت دارد :

 

…Das Wichtigste ist für mich, dass

مهم ترین چیز برای من این است که …

 

…Es erscheint mir in diesem Zusammenhang besonderes wichtig, dass

در این مبحث آن به طور ویژه ای برای من مهم جلوه میکند ، که …

آن برای من به طوره ویژه ای در این مبحث مهم است ، که …

 

 

…:Ich würde gern noch einmal auf den Punkt eingehen, der mir besonders wichtig ist

من تمایل دارم یکبار دیگر به آن موضوع که برایم به طور ویژه ای مهم است وارد شوم …

در تفکر فارسی : من تمایل دارم تا یکبار دیگر به آن موضوعی که بسیار برایم مهم است رجوع بکنم یا وارد بشوم :….

 

و در ادامه موضوعی که برایتان مهم است را بیان میکنید یا می نویسید.

 

…Ich kann nur immer wieder betonen, dass

من فقط یکبار دیگر می توانم تاکید کنم ، که …

 

 

چنانچه بخواهیم کسی را در نامه به سند یا مدرکی ارجاع بدهیم:

 

…Ich verweise nur auf

من فقط اشاره میکنم به …

 

فعل verweisen می تواند معانی و کاربردهای زیر را نیز داشته باشد :

 

سرزنش کردن ، موکول کردن ، اشاره کردن ، ارجاع دادن ، توبیخ کردن ، واگذار کردن

 

Sie verweist die Kinder, wenn sie nicht hören

او ( مونث ) بچه ها را سرزنش میکند یا توبیخ میکند ، چانچه آنها گوش ندهند!

Du hast selbst auf eueren großen Altersunterschied verwiesen
تو خودت به اختلاف سن زیادتان اشاره کردی

Dies kann man bei / in …. nachlesen

 

این را آدم می تواند در …. دنبال کند و بخواند

 

…Denken Sie nur an

فقط به … بیاندیشید

 

 

هرگاه به خواهیم به موضوعی که قبل ترها یا پیش تر ها گفته ایم برگردیم :

 

?Darf ich noch einmal auf … zurückkommen

اجازه دارم یکبار دیگر به … برگردم؟

 

?Ich würde gerne noch einmal den Gedanken von Herrn/Frau … aufgreifen

امکانش برای من مهیا است یکبار دیگر دنباله فکر یا ایده آقا/ خانم … بگیرم؟

 

Ich möchte noch einmal auf das zurückkommen, was Sie eingangs gesagt haben

من می خواهم یکبار دیگر به چیزی که شما آنرا در ابتدا گفتید ، برگردم.

 

Ich möchte noch einmal auf etwas zurückkommen, was Sie vorhin gesagt haben

می مخواهم یکبار دیگر به چیزی که شما آنرا چند لحظه قبل گفتید ، برگردم

 

 

چنانچه بخواهیم موضوع یا نکته ای را اصلاح کنیم ، برای مثال به خوبی نتوانستیم جمله بندی کنیم یا ساده تر بیان کنیم و باعث سوءتفاهم شده است ، حال می خواهیم اصلاح کنیم آنرا :

 

… :Ich habe vorhin gesagt, dass … Das war vielleicht etwas missverständlich formuliert. Ich wollte eigentlich Folgendes sagen

من همین چند لحظه پیش گفتم ، که … شاید آن کمی سوءتفاهم ساز بیان شده است ، من می خواهم در واقع آنرا به ترتیب زیر بگویم : ….

 

?Darf ich kurz etwas richtig stellen

یه کوچولو اجازه دارم چیزی را به درستی مطرح کنم؟

 

 

در مورد فعل stellen که معانی زیادی دارد ، اما یکی از کاربرد های آن این است که به همراه ein Frage بیاید : یعنی سوالی را پرسیدن یا سوالی را مطرح کردن

 

 

?Darf ich Ihnen eine Frage stellen

اجازه دارم ازتون یک سوالی را بپرسم؟

 

 

Nach dem Vortrag durften die Zuhörer und Zuhörerinnen noch Fragen stellen

 

بعد از سخنرانی شنوندگان (مرد و زن) اجازه داشتند که سوالات خود را مطرح کنند.

 

 

هرگاه معنی در اختیار گذاشتن یا قرار دادن را بدهد :

 

 

Ich kann Ihnen mein Auto zur Verfügung stellen
من میتوانم ماشینم را در اختیار شما بگذارم.

 

و اما سه جمله کاربردی دیگر در همین زمینه و پایان این درس :

 

… :Lassen Sie es mich noch einmal anderes formulieren
اجازه بدهید یا بگذارید من دوباره به شکل دیگر ( گفته هایم را ) بیان کنم

…,Ich habe mich eben vielleicht nicht ganz klar ausgedrückt
من شاید الان به طور واضع و روشن اضهار نداشته ام …

 

…,Ich habe mich eben vielleicht nicht ganz korrekt ausgedrückt
من شاید الان به طور درست اضهار نداشته ام ….

image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درسآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De