image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درس

 

سلام دوستان در این درس می خواهیم با هم نگاهی داشته باشیم به دو کلمه پر کاربرد در زبان آلمانی که شاید بعضی اوقات هنگام استفاده از آنها دچار سر درگمی شویم و برایمان سوال پیش بیاید که کدام یک را در واقع می بایستی استفاده میکردم؟ یا اصلا تفاوتی میان آنها وجود دارد یا نه ؟

قبل از هر چیز اجازه بدید نگاهی داشته باشیم به معنی این دو لغت در زبان فارسی

 

selbst خود ، شخصا که می تواند با توجه به ضمیر و فعل جمله معنی خودم ، خودت ، خودش و … را نیز بدهد.

selber خود ، شخصا که می تواند با توجه به ضمیر و فعل جمله معنی خودم ، خودت ، خودش و … را نیز بدهد

 

نکته : توجه داشته باشید که selbst و selber دو کلمه متفاوت هستند و وقتی در جمله استفاده میکنیم اینگونه نیست که نیازی به صرف کردن داشته باشند.

 

نکته : این دو کلمه از نظر مفهومی همانند هم هستند و ما می توانیم این دو را به جای یگدیگر استفاده کنیم.

 

به مثال های زیر توجه کنید.

 

Ich war selbst vollkommen überrascht

Ich war selber vollkommen überrascht

من خودم کاملا غافلگیر شده بودم.

 

Eine bessere Welt ist möglich, aber wir müssen sie schon selbst machen

Eine bessere Welt ist möglich, aber wir müssen sie schon selber machen

یک جهان بهتر امکان پذیر است اما ما باید خودمان او را بسازیم.

 

همانطور که دیدید selbst و selber چون با ضمیر و فعل اول شخص جمع یعنی ( ما ) آمده بود آنگاه در فارسی معنی ( خودمان )‌ را داد.

 

Wir müssen uns selbst helfen

Wir müssen uns selber helfen

ما باید خودمان به خودمان کمک کنیم.

 

Die Leute müssen ihre Sachen selbst tragen

Die Leute müssen ihre Sachen selber tragen

مردم باید وسایلشان را خودشان حمل کنند

 

همانطور که دیدید با توجه به ضمیر و فعل در اینجا selbst و selber معنی ( خودشان ) را داد.

 

Ich habe es selbst gemacht
Ich habe es selber gemacht

من آنرا خودم انجام داده ام

 

و در اینجا نیز با توجه به ضمیر و فعل selbst و selber معنی ( خودم ) را داد.

 

Man sollte nicht sich selbst belügen
Man sollte nicht sich selber belügen

آدم نمی بایستی خودش به خودش دروغ بگه

 

 

?Hast du den Pullover selbst gestrickt
?Hast du den Pullover selber gestrickt

آن پلیور را خودت بافتی ؟

 

با توجه به ضمیر و فعل selbst و selber معنی ( خودت ) را داد.

 

Er will immer alles selber machen

Er will immer alles selbst machen

او می خواهد همیشه همه چیز را خودش انجام بدهد.

 

که در اینجا نیز با توجه به ضمیر و فعل selber و selbst ( خودش )‌ معنی داده است.

 

Selber Schuld

Selbst Schuld

تقصیر  ِخودته ، گناه خودته ، خطا ِ خودته

 

چنانچه شما نیز در ارتباط با این درس سوال یا مثال دارد ، می توانید در بخش نظرات آنرا درج کنید.

 

موفق باشید.

image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درسآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De