سوالات استان راینلندفال برای آزمون زندگی در کشور آلمان به همراه ترجمه ؛ تلفظ و پاسخ صحیح به این سوالات.

 


تعداد سوالات این دفترچه : 10 سوال

سوال شماره : 1

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Wappen gehört zum Bundesland Rheinland-Pfalz?

کدام پرچم متعلق به استان راینلندفالس است؟


 • A 1
 • 1
 • B 2
 • 2
 • C 3
 • 3
 • D 4
 • 4


A

سوال شماره : 2

Welches ist ein Landkreis in Rheinland-Pfalz?

کدام یک از گزینه های زیر یک ناحیه در استان راینلندفالس است؟


 • A Westerwaldkreis
 • Westerwaldkreis
 • B Altötting
 • Altötting
 • C Emsland
 • Emsland
 • D Prignitz
 • Prignitz


A

سوال شماره : 3

Für wie viele Jahre wird der Landtag in Rheinland-Pfalz gewählt?

برای مدت چند سال شورای ایالات در استان مذکور انتخاب می شود؟


 • A 3
 • 3
 • B 4
 • 4
 • C 5
 • 5
 • D 6
 • 6


C

سوال شماره : 4

Ab welchem Alter darf man in Rheinland-Pfalz bei Kommunalwahlen wählen?

آدم از چند سالگی اجازه دارد در استان مذکور در انتخابات محلی ( شرکت کند ) انتخاب کند؟


 • A 14
 • 14
 • B 16
 • 16
 • C 18
 • 18
 • D 20
 • 20


C

سوال شماره : 5

Welche Farben hat die Landesflagge von Rheinland-Pfalz?

کدام رنگ ها شامل پرچم استان مذکور می شود؟


 • A weiß-rot
 • سفید - قرمز
 • B schwarz-rot-gold
 • مشکی - قرمز - طلایی
 • C schwarz-gelb
 • مشکی - زرد
 • D grün-weiß-rot
 • سبز - سفید - قرمز


B

سوال شماره : 6

Wo können Sie sich in Rheinland-Pfalz über politische Themen informieren?

در کجایی استان مذکور می توان در مورد مسائل سیاسی اطلاعات کسب کرد؟


 • A bei den Kirchen
 • نزد کلیساها
 • B bei der Verbraucherzentrale
 • نزد مرکز حمایت از مصرف کنندگان
 • C beim Ordnungsamt der Gemeinde
 • در اداره نظم عمومی انجمن ها
 • D bei der Landeszentrale für politische Bildung
 • در مرکز ملی آموزش سیاسی


D

سوال شماره : 7

Die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz heißt …

مرکز استان مذکور چه نام دارد؟


 • A Mainz
 • Mainz
 • B Kaiserslautern
 • Kaiserslautern
 • C Ludwigshafen
 • Ludwigshafen
 • D Koblenz
 • Koblenz


A

سوال شماره : 8

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Bundesland ist Rheinland-Pfalz?

کدام یک استان مذکور است؟


 • A 1
 • 1
 • B 2
 • 2
 • C 3
 • 3
 • D 4
 • 4


A

سوال شماره : 9

Wie nennt man den Regierungschef / die Regierungschefin in Rheinland-Pfalz?

آدم رئیس دولت را در استان مذکور چگونه می نامد؟


 • A Erster Minister / Erste Ministerin
 • اولین وزیر
 • B Premierminister / Premierministerin
 • نخست وزیر
 • C Bürgermeister / Bürgermeisterin
 • شهردار
 • D Ministerpräsident / Ministerpräsidentin
 • رئیس جمهور


D

سوال شماره : 10

Welchen Minister / welche Ministerin hat Rheinland-Pfalz nicht?

کدام وزیر را استان مذکور ندارد؟


 • A Justizminister / Justizministerin
 • وزیر دادگستری
 • B Außenminister / Außenministerin
 • وزیر خارجه
 • C Finanzminister / Finanzministerin
 • وزیر دارایی
 • D Innenminister / Innenministerin
 • وزیر امور داخلی


Bآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De