سوال اول : چرا زمان آینده دوم ( Futur 2 ) رو در زبان آلمانی می سازیم و در فارسی هم همینطور است ؟

اگر جزوات زمان آینده ساده و زبان آینده کامل را در بخش جزوات سایت خوانده باشید ، کاملا برایتان روشن خواهد شد.

 

جزوء آینده ساده
جزوء آینده کامل

 

اما در فارسی و به زبان ساده تر می توانیم اینگونه مثال بزنیم.

 

زمان آینده ساده : من می خواهم بروم ، یعنی در فارسی برای ساخت زمان آینده ساده از فعل خواستن استفاده میکنیم، که در آلمانی ما به جای آن از فعل werden برای ساخت زمان آینده ساده استفاده میکنیم.

 

زمان آینده کامل : من می خواهم فردا آمده باشم  ، پس در اینجا می بینید که جدا از اینکه فعل خواستن را داریم ، ما یک کاری را نیز در آینده انجام داده ایم ، درست است که آن آینده هنوز نیامده است ، اما ما کاری می خواهیم در آن انجام بدهیم ، و چون کاری انجام شده است ، فعل مورد نظر به گذشته کامل نیز میرود.

شکل کامل مثال بالا : من می خواهم فردا آمده باشم تا بتوانیم با هم درس بخوانیم.

 

حال فرض کنید جایی می خواهید بگوید : تو می خواهی درس ات را خوانده باشی تا بتوانی با ما به بازی بیایی
یا تو می خواهی غذایت را خورده باشی تا بتوانی با ما تلویزیون تماشا کنی

 

پس دیدید که زمان آینده کامل بسیار پر کاربرد است چه در فارسی و چه در زبان آلمانی.

سوال دو : چه نیازی به Passiv داریم؟

 

می توانید این درس را مطالعه کنید

و همچنین این درس را 

 

نکته : با مطالعه درس بالا شاید برایتان سوال پیش بیاید پس چه تفاوتی بین زمان آینده کامل و Passiv است، دقت کنید که در آینده کامل ساختار جملات اینگونه است :

Ich werde gekommen sein  من می خواهم آمده باشم

Ich werde gelesen haben من می خواهم خوانده باشم

 

یعنی صرف فعل werden و در نهایت گذشته فعل اصلی ما به همراه فعل sein یا haben که اگر فعل حرکتی بود مانند ، رفتن ، آمدن و … از sein استفاده میکنیم ، اما اگر ساکن بود مانند ، خوردن ، خواندن ، دیدن و … از haben استفاده میکنیم.

 

من می خواهم آن فیلم را دیده باشم ، قبل از اینکه بخواهم بخوابم.

 

اما به مثال های Passiv توجه کنید :

 

Der Brief muss nach dem Iran gesendet werden

آن نامه باید به سمت ایران ارسال شود!

 

Der Brief wird nach dem Iran gesendet

آن نامه به سمت ایران ارسال میشه!

 

Die Adresse wird reingeschrieben

آن آدرس در اینجا نوشته میشود!

 

همانطور که می بینید ما از فعل werden استفاده میکنیم اما دیگر sein یا haben را نداریم.

 

موفق باشید.

 آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De