image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درس

سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با هم نگاهی داشته باشیم به حروف اضافه Genitiv ساز

در درس های گذشته تمام مباحث مربوط به حروف اضافه را بیان کرده ام و تنها موضوع باقی مانده از Präpositionen موضوع Genitiv mit Präpositionen گنیتیو به همراه حروف اضافه می باشد.

 

حال در این درس می خواهیم به حروف اضافه ای بپردازیم که اسامی بعد از خودشان را به حالت اسمی Genitiv می برند.

 

چنانچه هنوز شناختی از حالت اسمی Genitiv ندارید ، پیشنهاد میکنم که قبل از مطالعه این مطلب ، حتما درس زیر را مطالعه کنید.

 

جزوء حالت اسمی Genitiv

 

 

و اما در این درس می خواهیم با هم تمامی حروف اضافی که اسم بعد از خودشان را به حالت Genitiv می برند ، بپردازیم

 

 

abseits

به دور از ، دور افتاده از ، دورتر از

 

abseits des Weges

دورتر از آن جاده و مسیرها

 

abzüglich

پس از کسر ِ ، منهای

abzüglich aller Getränke

پس از کسر ِ تمام نوشیدنی ها

منهای همه ی نوشیدنی ها

 

 

angesichts

با توجه به ، با در نظر گرفتن ، به خاطر ِ ، به لحاظ  ِ

 

angesichts der wachsenden Spannungen

با توجه به پیشروی بحران ها

با در نظر گرفتن ِ پیشروی رو به رشد ِ تشنج و تنش ها

 

anhand

بواسطه ِ ، با استفاده از ، با کمک ِ

etwas anhand deutlicher Beispiele erklären

چیزی را با استفاده از مثال های روشن و واضع توضیح دادن

چیزی را با کمک ِ مثال های شفاف و روشن شرح دادن

 

anlässlich

به دلیل ِ ، به مناسبت ِ

 

anlässlich meines Geburtstages

به مناسب ِ روز تولد من

 

anstatt

به جای اینکه ، به عوض ِ اینکه

 

anstatt einer Antwort

به جای اینکه یک جوابی بدهد

 

anstatt zu lernen, liest er einen Roman

او به جای اینکه درس بخواند دارد یک رمان میخواند.

 

Liest er einen Roman, anstatt zu lernen

او دارد یک رمان می خواند ، به جای اینکه درس بخواند

 

توجه داشته باشید که ما می توانیم تمامی حروف اضافه را یا در بخش اول جمله یا در بخش دوم جمله به کار ببریم ، درست همانند مثال بالا

 

 

anstelle

به جای ، به عوض  ِ

 

Anstelle schöner Worte wollen wir Taten sehen

به جای حرف های قشنگ ، ما می خواهیم اعمال و کارها را ببینیم

 

معمولا در فارسی گفته می شود :  به جای اینکه همه اش حرف های قشنگ بزیند یه ذره هم عمل کنید.

 

حرف زدن آسان است اما عمل کردن دشوار :‌- )

 

 

aufgrund

بنا بر ، بر اساس ِ ، به موجب ِ ، به دلیل  ِ

 

aufgrund der Tatsache

بر اساس ِ واقعیت

 

 

 

 

ausgangs

در انتهای ِ ، در پایان  ِ ، در آخر ِ

 

ausgangs des Dorfes

در پایان ِ آن روستا یا دهکده

ausgangs des neunzehnten Jahrhunderts

در انتهای ِ قرن نوزدهم

 

 

ausschließlich

به جز  ، به غیر از

 

die Kosten ausschließlich des genannten Betrages

مخارج به جز وجه یا مبالغ ذکر شده

خرج و مخارج های بدون مبالغ ذکر شده

 

außerhalb

بیرون از ، خارج از ، خارج ِ

 

außerhalb des Dorfes

خارج از روستا ، خارج از دهکده

 

Außerhalb der Arbeitszeiten findest du bei uns niemanden

خارج از وقت کاری یا وقت اداری ، در پیش ما هیچ کسی را پیدا نمیکنی

 

beiderseits

در دو طرف ِ ، در هر دو جهت ِ

 

beiderseits des Flusses

در هر دو طرف ِ رودخانه

در هر دو جهت ِ رودخانه

 

betreffs

نسبت به ، در راستای

 

einen Antrag betreffs eines Zuschusses ablehnen

یک درخواست را در راستای یک کمک نقدی رد کردن

یک درخواست را در راستای یک وام نقدی نپذیرفتن

 

bezüglich

در رابطه با ، در ارتباط با

 

Bezüglich seines Planes hat er sich nicht geäußert

در ارتباط با طرح و نقشه اش ، او چیزی بروز نداد یا به زبان نیاورد

 

dank

به لطف ِ ، با کمک ِ ، با توجه به ، در پی ، به شکرانه ی ، به یمن ِ ، بر اثر ِ

 

dank ihres unermüdlichen Einsatzes

به لطف ِ رفتار و تلاش های خستگی ناپذیر او ( مونث )

 

dank des schnellen Eingreifens der Polizei

با کمک ِ دخالت سریع پلیس

در پی ِ مداخله سریع پلیس

 

 

diesseits

این سمت ِ ، این سو  ِ ، این طرف ِ

 

diesseits des Waldes

این سمت ِ بیشه زار یا جنگل

این طرف ِ جنگل

 

eingangs

در ابتدای ِ

eingangs der Kurve

در ابتدای ِ آن پیچ

 

fernab

به دور از ، دور از

 

fernab der Heimat

به دور از وطن

 

Sie wohnte mitten im Wald fernab jeglicher menschlichen Siedlung

او وسط جنگل به دور از هر انسانی زندگی میکرد

 

hinsichtlich

با توجه به

 

Hinsichtlich der schlechten Wirtschaftslage müssen viele Firmen ihre Produktion reduzieren

با توجه به موقعیت بد اقتصادی ، بسیاری از شرکت ها مجبورند تولید خود را کاهش دهند

 

infolge

به علت ِ

 

Infolge eines Unfalls war die Straße gesperrt

به علت ِ یک تصادف خیابان بسته شده بود

 

inmitten

بین ِ ، در میان ِ ، در وسط  ِ ، در اواسط  ِ

inmitten der Nacht

در اواسط شب

 

jenseits

در آن سو ، در آن طرف ، در آن سمت

 

jenseits des Waldes

در آن سوی جنگل

 

Wir übernachten jenseits des Flusses

ما در آن طرف رودخانه می خوابیم

 

در مورد übernachten می توان اینگونه تصویر سازی کرد که در یک جایی شب را به صبح برسانیم یا اینکه در آنجا موقتا بخوابیم تا صبح شود

 

kraft

بر اثر نفوذ ِ ، به خاطر نفوذ ِ ، بر اساس ِ

Jeder Mensch kann dies kraft der Vernunft erkennen

هر انسانی می تواند اینرا بر اساس ِ عقل و شعور تشخیص دهد

 

längs

در امتداد ِ ، در طول ِ

 

längs der Nacht

در امتداد ِ شب

 

längs des Flusses

در امتداد ِ رودخانه

 

laut

به دلیل ِ ، مطابق ِ ، بر اساس ِ

laut beiliegender Rechnungen

مطابق ِ صورت حساب های موجود در پیوست یا ضمیمه

طبق  ِ یا بر اساس ِ صورت حساب های موجود در پیوست یا ضمیمه

 

mangels

به علت نبود ِ ، به دلیل فقدان ِ

 

mangels eines eindeutigen Beweises

به علت نبود ِ دلایل و مدارک مشخص

به علت نبود ِ مدارک روشن

 

mittels

به کمک ِ ، به وسلیه ی ، توسط  ِ

 

mittels eines Schraubenziehers

به کمک ِ یک پیچ گوشتی

توسط  ِ یک پیچ گوشتی

 

namens

نام  ِ ، اسم ِ

 

namens des Bürgermeisters

نام  ِ آن شهردار

 

nördlich در شمال ِ
südlich در جنوب ِ
westlich در غرب ِ
östlich در شرق ِ
nordöstlich در شمال شرقی ِ
nordwestlich در شمال غربی ِ
südöstlich در جنوب شرقی ِ
südwestlich در جنوب غربی ِ

 

nördlich der Alpen

در شمال رشته کوه های آلپ

südlich des Sees

در جنوب آن دریاچه

 

و برای باقی نیز به همین صورت است

 

oberhalb

بالاتر از ، در بالای ِ

starke Prellungen oberhalb des Knies

یک کبودی یا خون مردگی در بالای ِ زانو

 

seitens

از جانب ِ ، از طرف ِ ، از سوی ِ ، از سمت ِ


seitens eines unserer Verkäufer

از طرف ِ یکی از فروشنده های ما

 

seitlich

از بغل ِ ، از کنار ِ ، از پهلوی ِ

 

seitlich des Flusses

از کنار ِ رودخانه

 

seitwärts

به سوی ِ ، به سمت ِ ، در مجاورت ِ

 

seitwärts des Ortes

به سوی ِ آن مکان

 

seitwärts des Flusses

در مجاورت ِ رودخانه

 

statt

در عوض ِ ، به جای ِ

 

Statt einer Antwort

به جای یک جواب

 

Statt zu lernen, liest er einen Roman

او به جای درس خواندن دارد یک رمان میخواند.

 

trotz

با وجود ِ ، با این وصف ، با این حال

trotz des schlechten Wetters

با وجود ِ آب و هوای بد

 

Trotz seines hohen Alters war er kerngesund

او با وجود سن بالایش کاملا سالم و سرحال بود

 

unbeschadet

با این وجود ، علیرغم ِ ، با وجود اینکه

 

unbeschadet seiner großen Verdienste

علیرغم ِ در آمد یا حقوق بالای او

 

unerachtet

به رغم ِ ، با وجود ِ

 

Unerachtet einiger Mängel ist die Arbeit zufriedenstellend

با وجود ِ برخی نقض و کمبود ها ، آن کار راضی کننده و رضایت بخش است

 

unfern

دور تر از

Der Marktplatz liegt unfern der alten Kirche

آن مرکز خرید یا بازار دورتر از آن کلیسای قدیمی واقع شده است یا قرار دارد.

ein neues Hotel unfern des Strandes

یک هتل جدید دور تر از ساحل دریا

 

ungeachtet

بی اعتنا ، بی توجه

 

Ungeachtet der dessen, dass sie damals geholfen hatte

بی توجه یا بی اعتنا به اینکه او پیش تر ها ( خیلی قبل تر از اینها )  کمک کرده است

 

unterhalb

در زیر ِ ، در پایین ِ ، پایین تر از

 

starke Prellungen unterhalb des Knies

کبودی یا خون مردگی شدید پایین تر از زانو

کبودی یا خون مردگی شدید در زیر ِ زانو

Der Marktplatz liegt unterhalb der alten Kirche

آن مرکز خرید یا بازار پایین تر از آن کلیسای قدیمی واقع شده است یا قرار دارد

 

unweit

در نزدیکی ، نه چندان دور از ، در اطراف

 

unweit des alten Rathauses

در اطراف شهرداری قدیمی

ein neues Hotel unweit des Strandes

یک هتل جدید در نزدیکی ساحل

یک هتل جدید در کنار دریا

 

(vermittels(t

به کمک ، به وسیله ی ، توسط

 

vermittels eines Schraubenziehers

به کمک یک پیچ گوشتی

به وسیله ی یک پیچ گوشتی

توسط یک پیچ گوشتی

 

etwas vermittelst übersichtlicher Diagramme darstellen

 

vermöge

بر اثر ، به وسیله ی ، در پرتو

 

vermöge ihres Geldes

به وسیله ی پول او

 

vorbehaltlich

مشروط به ، بسته به ِ ، بستگی دارد به ِ

 

vorbehaltlich deines Einverständnisses

بسته به شرایط تو

بستگی به شرایط تو دارد

 

vorbehaltlich eventueller Ausschreibungsänderungen

 

während

در مدت ، در هنگام ، در حالی که ، هنگامیکه ، در همان حال

 

während des Zweiten Weltkrieges

در هنگام جنگ جهانی دوم

 

wegen

به جهت ِ ، به علت ِ ، به خاطر ِ ، به دلیل

 

wegen des schlechten Wetters

به خاطر ِ آب و هوای بد

به علت ِ آب و هوای بد

 

zeit

در طول ، در مدت ، در طی

 

zeit meines Lebens

در طول زندگی ام

Das wirst du zeit deines Lebens nicht vergessen

تو اینرا در طول زندگی ات فراموش نخواهی کرد

 

zugunsten

برای ، به سود ، به نفع

Sie hat zugunsten ihres Bruders auf den Preis verzichtet

او ( مونث ) به نفع برادرش از آن پول گذشت یا صرف نظر کرد

 

در مورد فعل verzichten می بایستی بگوییم که می تواند معانی زیر را نیز به همراه داشته باشد :

چشم پوشی کردن ، منصرف شدن ، صرف نظر کردن

 

که این فعل همواره می تواند به همراه حرف اضافه auf در جملات بیایید ، یعنی در تفکر آلمانی ما همیشه auf etwas ( از چیزی ) دست می کشیم یا چشم پوشی میکنیم

 

Ich verzichte auf deine Hilfe

من از کمک یا یاری تو میگذرم یا چشم پوشی میکنم

 

یعنی اینکه دیگر نیازی به کمک و یاری تو ندارم و اصلا کمکت را نمی خواهم و همچنین تمایلی نیز نسبت به آن ندارم

 

در فارسی معمولا گفته می شود : بی خیال کمکت شدم

 

Ich verzichte auf deine Begleitung

از همراهی کردنت منصرف شدم یا چشم پوشی میکنم

 

zuzüglich

بعلاوه ، به اضافه

zuzüglich der Gelder aus Industriespenden

بعلاوه پول های رسیده از حمایت های مالی برای صنعت

 

zwecks

به منظور ، به خاطر ، براى هدف

 

zwecks eines besseren Gesamtverständnisses

به منظور یک تفاهم کلی بهتر

 

image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درسآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De