در درس امروز از سری دروس Wort des Tages در زبان آلمانی به eventuell پرداخته ایم.

 

در واقع ما می توانیم eventuell را اینگونه معنی کنیم : احیاناً ؛ احتمالاً ؛ احتمالی ؛ ممکنه

شاید در خیلی از فرهنگ لغت ها eventuell را همانند vielleicht معنی کرده باشند اما بهتر است که ما تفاوتی برای آنها قایل شویم ؛ چرا که در زبان فارسی بهتر است eventuell را برای خودمان احیاناً و یا احتمالاً معنی کنیم و vielleicht را شاید.

 

Ich komme eventuell etwas später

من احتمالاً کمی دیرتر می آیم.

 

Ich habe versucht, eventuelle Probleme zu berücksichtigen

من سعی کرده ام , مشکلات احتمالی (ممکنه) را در نظر بگیرم یا در نظر قرار بدهم.

 

Susanne bringt eventuell ihre Schwester mit

سوزانه احتمالاً خواهرش را به همراه خودش می آورد.

 

تفاوت یا فرق بین eventuell و vielleicht

 

اگر بخواهیم نگاهی دقیق تر به تفاوت eventuell و vielleicht داشته باشیم ؛ میتوانیم اینگونه بگوییم که هرگاه از eventuell استفاده میکنیم یک شک و گمانی از سمت ما در مورد آن موضوع وجود دارد که حتی می تواند کمتر از 50 درصد نیز باشد.

مثلا اگر به مثال های بالا برگردیم ؛ ما حدس و گمان این را داریم که سوزانه خواهرش را هم بیاورد.  یا اینکه من حدس و گمانی داشته ام که قرار است مشکلاتی در مورد آن پروژه پیش بیاید ؛ بنابراین سعی کرده ام که آنها را نیز در نظر بگیرم.

 

در مورد vielleicht یک شایدی هست که از 50 درصد شروع میشود و گاهی هم بیشتر از 50 درصد است  , برای درک بیشتر به مثال زیر دقت کنید.

 

Vielleicht scheint morgen die Sonne

شاید فردا هوا آفتابی باشد.

یعنی این احتمال دادن ما باور و یقینی هم پشتش هست یه حتمیت هم داریم و دیگر شک و گمان نیست!

 

Es kommen vielleicht 20 Personen zur Feier

شاید 20 نفر به جشن بیایند.

 

این شاید ما حتمیتی هم بهمراه دارد! باور و یقین ما بر آن است که حدود 20 نفری به اون جشن بیایند.

 

Eventuell komme ich morgen später

احتمالاً فردا دیرتر بیایم

 

در واقع خودم هم هنوز مطمعن نیستم و شک دارم که آیا فردا دیرتر می آیم یا نه! این شاید بستگی به چندتا برنامه دیگه داشته باشه که من در اینجا حدس میزنم یا گمان میکنم باعث شود که فردا من دیرتر برسم ولی احتمال این هم وجود دارد که همه کارها خوب پیش بره و من فردا دیرتر هم نیام 🙂

 

Er ist eventuell krank und sollte zum Arzt gehen

او (مذکر) احتمالاً بیمار است و می بایستی به نزد پزشک میرفت.

 

در واقع این حدس و گمان ماست که احتمال داده ایم او بیمار باشد ولی شاید هم واقعاً بیمار نیست و ما تنها حدس زده ایم 🙂

 

اگر بخواهیم تفاوت میان vielleicht و eventuell را با هم خلاصه کنیم اینگونه میشود که :

vielleicht شایدی است که در پشت آن باور و یقنی از طرف ما نهفته است.

eventuell یک احتمال یا حدس و گمانی از طرف ماست در ارتباط با موضع مشخصی است.

 

چند مثال دیگر و پایان این درس :

 

Du hast dich vielleicht geirrt

شاید تو اشتباه کرده ای!

 

Es wäre vielleicht besser, wenn er nicht käme

شاید این (حتی) بهتر هم باشه ؛ اگر او نیاید

 

نکته : vielleicht در زمان Konjuktiv 2 کاربرد دارد چرا که در بالا گفتیم یک یقین و باوری از سمت ماست که از 50 درصد شروع میشود تا بالا که گاهی حتی می تواند آن باور و یقین ما اشتباه باشد. پس چون چیز صد در صدی نیست به همراه Konjuktiv 2 مورد کاربرد قرار میگیرد.

 

چنانچه شما نیز در ارتباط با این درس نظر یا سوالی دارید می توانید آنرا در قسمت نظرات همین درس درج کنید.

 

موفق باشید.

 آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De