سلام دوستان

در این درس گرامری می خواهیم به حروف های ربطی بپردازیم که با یکدیگر ترکیب می شوند و در جمله مورد استفاده قرار میگیرند.

البته در دروس های گذشته ، ما  entweder…oder و همچنین je…desto را داشتیم و آمدیم اینها را مورد بررسی قرار دادیم و از طرفی دیگر به مهم ترین قید ها و حروف ربط نیز پرداختیم که تمامی این سه درس را می توانید از لینک های زیر مطالعه کنید.

 

نگاهی به entweder…oder در زبان آلمانی ( کلیک کنید )

نگاهی به je…desto در زبان آلمانی ( کلیک کنید )

نگاهی به مهم ترین قید ها و حروف ربط در زبان آلمانی ( کلیک کنید )

 

 

اما در این درس می خواهیم به دیگر حروف ربط به پردازیم و کاربردهای آنها را نیز یاد بگیریم

 

nicht nur – sondern (…) auch

 

Wir reisen nicht nur nach China, sondern (wir reisen) auch nach Japan

ما فقط به کشور چین سفر نمیکنیم ، بلکه ( ما ) به ژاپن نیز ( میکنیم )

 

sowohl – als auch

نه تنها ( این ) … بلکه هم

Wir besichtigen sowohl das Schloss als auch den Schlosspark

ما نه تنها آن قلعه ( قصر ) را بازدید میکنیم بلکه پارک قصر را نیز ( بازدید می کنیم )

 

برای آگاهی بیشتر از sowohl… als auch و همچنین nicht nur… sondern این درس را مطالعه کنید ( کلیک کنید )

 

 

weder – noch

نه ( این ) و نه ( آن )

Ich mag weder klassische Musik noch (interessiere ich mich für) Jazz

من نه موزیک کلاسیک را دوست دارم و نه ( برایم جالب است ) موسیقی جاز

 

zwar – aber

در واقع خود zwar می تواند معانی : درست است که … ، البته… هرچند که … اگر چه را به همراه داشته باشد و aber نیز همان معنی اما و ولی

پس در نتیجه : اگرچه یا هرچند که ( اینجوری است ) ولی … یا اما …

 

Morteza isst zwar gerne Salat, aber (er isst) keine Karotten

درست است که مرتضی با علاقه و تمایل سالاد می خورد ، ولی ( او ) سیب زمینی ( نمی خورد )

 

so… wie

درست … هماننده

 

Er ist so groß wie ich

او درست هم قد من است

 

چند مثال دیگر و پایان این درس :

 

Ich komme zwar aus dem Iran, aber Deutschland ist mein Zuhause

اگر چه یا هرچند که من ایرانی هستم ، ولی آلمان خانه ی من است

درست است که من ایرانی هستم ولی آلمان ( همانند ) وطن یا خانه من است

 

Diese Möbel sind zwar schön, aber sie sind auch sehr teuer

درست است که این مبل‌ها قشنگ هستند،‌ اما آنها خیلی هم گرانند

 

Morteza möchte entweder nach Italien oder nach Spanien fahren

مرتضی دلش می خواهد یا به ایتالیا برود یا اینکه به اسپانیا

 

Aber Morteza war weder in Bern noch in Wien

ولی مرتضی نه در شهر برن بوده است و نه در شهر وین

 

Im Sommer macht es Spaß, weder Schuhe noch Strümpfe zu tragen

در تابستان خیلی خوش میگذره ، نه مدرسه ای و نه ( اینکه ) جورابی به پا میکنیم

 

Weder will ich schlafen noch bin ich müde

نه دلم می خواهد بخوابم و نه خسته هستم

 

Weder Fisch noch Fleisch

نه ماهی ، نه گوشت قرمز

 

Ich esse weder Obst noch Gemüse

من نه میوه جات میخورم و نه سبزیجات

 


Ich trinke weder Wein noch Bier

من نه شراب می نوشم و نه آبجو

 

جمله بالا دقیقاً هم معنی با جمله زیر است :

 

Ich trinke keinen Wein. Ich trinke kein Bier

من هیچ شرابی نمی نوشم. ( من شراب نمی نوشم ) من هیچ آبجویی نمی نوشم ( من آبجو نمی نوشم )

 

Ich trinke weder Alkohol noch rauche ich Zigaretten

من نه الکل می نوشم و نه سیگار میکشم

 

 

چنانچه به مثال های بالا توجه کنید پی خواهید برد که weder…noch کاملاً منفی است ، اما ما در زبان آلمانی sowohl… als auch را هم داریم که کاملاً مثبت است.

 

sowohl… als auch

که به معنی nicht nur… sondern auch  نه تنها ( اینجوری ) …. بلکه ( اینجوری ) نیز یا اینجوری هم

 

Ich esse sowohl Obst als auch Gemüse, denn ich bin ein Vegetarier

من نه تنها میوه میخورم بلکه سبزیجات نیز میخورم ، چرا که من یک گیاهخوار هستم

 

و در حالت منفی می شود :

 

Ich esse weder Fisch noch Fleisch, denn ich bin ein Vegetarier

من نه ماهی میخورم و نه گوشت ، چرا که من یک گیاهخوار هستم

 آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De