image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درس

 

 

die Luft ist rein

همه چیز امن و امانه

هوا صافه

 

یعنی اینکه دیگه خطری کسی را تهدید نمیکند و همه چیز اوکی شده است.

 

می توان به جای این اصطلاح از اصطلاح زیر نیز استفاده کرد

 

die Luft ist sauber

هوا پاکه

همه چیز امن و امانه

 

Jetzt ist die Luft sauber

الان دیگه همه چیز امن و امان است و خطری کسی را تهدید نمیکند

 


 

[evp_embed_video url=”http://de.alemani.de/wp-content/uploads/2018/05/IMG_1405.mp4″]

 

Komm, Püppchen, jetzt ist die Luft rein

بیا بچه جون ( عروسک کوچولو ) ، الان دیگه هوا صافه

الان دیگه همه چیز امن و امان شده و خطری دیگر کسی را تهدید نمیکند.

 


 

آموزش رایگان زبان آلمانی – مرتضی غلام نژاد

منبع : de.alemani.de

image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درسآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De