سلام دوستان

در این درس می خواهیم با هم به ضرب المثل آلمانی زیر بپردازیم

 

Die Katze im Sack kaufen

گربه را در کیسه خریدن

 

چیزی را بدون اینکه به کیفیت آن توجه ای کنیم ، چشم بسته بخریم!

 

در فارسی گفته می شود : چشم بسته چیزی را خریدن!

ندیده چیزی را خریداری کردن

 

Ein Ehepaar im Gespräch: Du willst also unbedingt dieses Auto kaufen? Mach doch zuerst einmal eine Probefahrt! – Die habe ich gestern schon gemacht
?Denkst du vielleicht, ich kaufe die Katze im Sack

 

گفتگوی میان یک زن و شوهر : بنابراین می خواهی هر جوری که شده این ماشین را بخری؟ خب اول برای امتحان یک دوری باهاش بزن! – این کار رو دیروز انجام دادم. نکنه فکر میکنی من چشم بسته چیزی را میخرم؟

 

البته انگلیسی ها این اصطلاح را اینگونه می گویند:

Buy a pig in a poke

یک خوک را در گونی یا کیسه خریدن

که این اصطلاح در فارسی می شود : چشم بسته و ندیده چیزی را خریدن

 

Sie brauchen nicht die Katze im Sack zu kaufen. Wir haben für Sie von jedem Buch eine Leseprobe

شما نیاز نیست که ندیده و چشم بسته چیزی را خریداری کنید ، ما برای شما از هر کتاب یک خلاصه داستان ( خلاصه ای از یک کتاب ) را داریم.

 

البته یک مقدار این اصطلاح را می توانیم نزدیک به اصطلاح فارسی : مثل هندوانه نبریده است دانست.

مثل اینکه در فارسی گفته شود : ازدواج مثل یک هندوانه نبریده است ، یعنی معلوم نیست داخلش چه اتفاقاتی می افتد ، شیرین است یا تلخ و بد مزه … تا آدم هندوانه را بازش نکنه یا تا آدم با کسی زندگی نکنه ، نمی تونه واقعا به تمام واقعیت های آن پی ببرد.

وقتی ما در آلمانی می گوییم : Die Katze im Sack kaufen دقیقا به همین معنی است که ما نمیدونیم واقعا چه چیزی داخل ساک یا گونی وجود دارد و بدون توجه به اینکه نگاهی به داخلش انداخته باشیم ، آنرا خریداری کردیم. چشم بسته و بدون هیچ آگاهی قبلی از آن

 

خلاصه اش اینکه :

Kaufe nichts, ohne es vorher angesehen zu haben

هیچ چیزی را ، قبل از اینکه آنرا با دقت بررسی نکردی ، نخر!

 

Wer die Katze im Sack kauft, kann eine böse Überraschung erleben

کسی که چیزی را چشم بسته و ندید خریداری میکند ، می تواند یک زیان تعجب برانگیز را تجربه کند

 آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De