سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با هم نگاهی داشته باشیم به اسم Die Bestechung و فعل bestechen

 

Die Bestechung یک اسم مونث می باشد

رشوه

 

bestechen یک فعل می باشد

رشوه دادن

 

گذشته ساده : bestachen

گذشته کامل : haben bestochen

 

و البته از اینها ما می توانیم به صفت زیر نیز برسیم

 

bestechlich

رشوه خوار

 

Nicht nur in unserer Heimat gibt es Bestechung, sondern auch in Deutschland

نه تنها رشوه در کشور ( وطن ) ما وجود دارد ، بلکه در آلمان نیز وجود دارد

 

Asyl-Skandal

رسوایی پناهندگی

 

?War Bremen ein Schlupfloch

شهر برمن راه گریز بود؟

 

در مورد اسم das Schlupfloch به سوراخ یا روزنه ای گفته می شود که آدم می تواند از آن فرار کند ، به زبان ساده تر به یک راه گریز Schlupfloch گفته میشود.

 

و اما  Skandal به معنی : رسوایی ، افتضاح ، بدنامی و آبروریزی می باشد.

 

Die meisten Menschen sind blutrünstig, sie wittern den Skandal

اکثر انسان ها تشنه خون هستند ، آنها رسوایی را بو می کشند

 

Dieses unethische Verhalten ist meiner Ansicht nach ein Skandal

به نظر من این رفتار غیراخلاقی ، یک رسوایی است!

شاید شنیده باشید چند روز پیش در شهر برمن آلمان یک خانم ِ مسئول رسیدگی به پرونده پناهندگان با دریافت Bestechung به پرونده آنها جواب مثبت میداده است اما بعد از مدتی که رونده قبولی در این شهر افزایش یافت و با کنترل دوباره پرونده ها ، پی بردند که یک چیزی اینجا نمی تواند درست باشد و در نهایت پس از بررسی دقیق تر دریافتند که این خانم با دریافت مقداری پول به  پرونده ها جواب مثبت میداده است. حال قرار است تمامی پرونده های که از سال ۲۰۰۰ در شهر برمن توسط این خانم قبولی گرفته اند مجدداً مورد بازبینی قرار بگیرند. به احتمال خیلی زیاد بیش از هزاران پرونده مورد بررسی دقیق فرارخواهند گرفت و جواب قبولی خیلی از آنها پس گرفته خواهد شد!

 

 

برگردیم به درس :

 

Noch heute wird so manches Amt durch Bestechung erkauft

حتی امروزه نیز بعضی از اداره ها توسط رشوه خریداری می شوند

 

یعنی با دادن رشوه به بعضی از ادارات قانون را دور زده و کار خودشان را پیش می برند

 

Einen Beamten bestechen

یک کارمندی را رشوه دادن

 

در تفکر آلمانی : ما همواره کسی را رشوه میدهیم یعنی این فعل Akkusativ ساز است ، اما در تفکر فارسی ما معمولا به کسی رشوه میدهیم ، ساده تر اینکه در فارسی این فعل Dativ ساز است اما در تفکر آلمانی این فعل Akkusativ ساز!

 

Er bestach den zuständigen Sachbearbeiter, um den Auftrag zu erhalten

او ( مذکر ) آن کارمند مسئول را رشوه داده تا آن ماموریت (‌ وظیفه ) را دریافت کند.

 

Die Deutschen, zeigt der Index, sind bestechlicher als manche ihrer europäischen Nachbarn

آن فهرست نشان میدهد ، آلمانی ها رشوه خوار تر از بعضی کشورهای همسایه اروپایی شان هستند.

 

Der Index zeigt, dass die Deutschen bestechlicher sind als manche ihrer europäischen Nachbarn

 

آن فهرست نشان میدهد ، آلمانی ها رشوه خوار تر از بعضی کشورهای همسایه اروپایی شان هستند.

 

Am bestechlichsten sind nicht die Minister, sondern die Steuerbehörden

وزرا رشوه خوارترین نیستد ، بلکه مقامات اداره مالیات رشوه خوارترین هستند.

 

 

آموزش رایگان زبان آلمانی – مرتضی غلام نژاد

منبع : de.alemani.deآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De