نگاهی به اسم مذکر der Besserwisser در زبان آلمانی

 

der Besserwisser عقل کل

“Person, die glaubt, dass sie alles besser weiß”

شخصی که باور داره همه چیز را بهتر میداند و می فهمد.
“Alex ist so ein Besserwisser! Es ist wirklich anstrengend, mit ihm zu reden”

الکس همانند یک آدم همه چیز دان ( عقل کل ) است ، واقعا ملال آور است با اون حرف زدنآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De