نگاهی به فعل rudern در زبان آلمانی

 

به مفهموم : قایق راندن ، دست ها را با شدت زیاد و مانند پارو زدن تکان دادن ، پارو زدن ، بال بال زدن خروس

 

گذشته ساده ruderten
گذشته کامل sein gerudert

 

ein Boot mit Holz- oder Plastikteilen in der Hand durchs Wasser bewegen

یک قایق کوچک را توسط چوب یا هر چیز پلاستیکی مانند پارو در دست از میان آب به حرکت در بیاوریم.

 

Ruder mal ein bisschen schneller, sonst kommen wir gar nicht mehr an

کمی تندتر پارو بزن ، وگرنه ما اصلا دیگه نمیرسیم.

 آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De