بیست صفت در زبان آلمانی ( درس یک )

    در این درس می خواهیم بیست صفت در زبان آلمانی را  مورد بررسی قرار بدهیم , در دروس آینده نیز به همین شکل صفت های زبان آلمانی را مورد بررسی قرار میدهیم.   چنانچه هنوز با صفت آشنایی ندارید می توانید جزوات زیر را مطالعه کنید :   صفت و صرف آنها در …

بیست صفت در زبان آلمانی ( درس یک ) ادامه »