گرامر آلمانی

Prinzip

در این درس نگاهی خواهیم داشت به لغت Prinzip و اصطلاحات im Prinzip و aus Prinzip از طرف دیگر فعل پرکاربرد enthalten را مورد بررسی قرار میدهیم

dasselbe-derselbe-dieselbe

در این درس به dasselbe, derselbe, dieselbe به همراه das Gleiche, der Gleiche, die Gleiche پرداخته ام و از طرف دیگر نگاهی داشته ام به کاربردها و تفاوت های آنها
همچنین dasjenige, derjenige, diejenige را نیز مورد بررسی قرار داده ام

چگونه بهتر زبان آلمانی بیاموزیم؟

در این درس خواهید آموخت چگونه و با چه روشی زبان آلمانی را بهتر یاد بگیرید ، در این درس به اسم مذکر Fehler به همراه افعالی که می توانند با این اسم در ارتباط باشند پرداخته شده است و جدا از تمامی اینها به سوالات مهمی در ارتباط با یادگیری زبان آلمانی پاسخ داده شده است

پیشوندهای دو بخشی

در این درس نگاهی داشته ام به پیشوندهای افعال در زبان آلمانی و اینکه هر کدام از آنها چه کاربرد می توانند داشته باشند!
از طرف دیگر نگاهی هم داشته ام به پیشوندهای دو تکه ی یا دو بخشی که در آخر جمله قرار میگیرند

error: امکان دابل کلیک و کلیک راست غیر فعال است!