دروس گرامری

کاربرد warum به همراه weil

  باید توجه داشته باشیم که وقتی سوال ما با warum باشد آنگاه می بایستی با weil نیز جواب بدهیم.…

مطالعه بیشتر
پرسشی کردن جملات !

  در زبان آلمانی می توانیم به دو روش جملاتمان را پرسشی کنیم. ۱. مستقیم ۲. غیر مستقیم   در…

مطالعه بیشتر
اون ماشین ، کدام ماشین ؟ این ماشین !

  همانطور که میدانیم در زبان آلمانی اسامی از نظر جنسیت به سه دسته تقسیم می شوند : ۱. مذکر…

مطالعه بیشتر
حروف ربط

  در این درس می خواهیم با هم نگاهی داشته باشیم به حروف ربط ، حروف ربط آن دسته از…

مطالعه بیشتر
Lektion 1 – Ernährung درس یک – تغذیه

  از سری درس های Wir lernen Deutsch   سطح این کتاب A1 تا A2 می باشد ، اما اگر…

مطالعه بیشتر
Lektion 2

درس دوم از کتاب Wir lernen Deutsch ?Wo möchten Sie lieber wohnen ?Auf dem Lande oder in der Stadt کجا…

مطالعه بیشتر
نگاهی بر daneben و danach

  سلام دوستان در این درس می خواهیم با هم نگاهی داشته باشیم به کاربرد danach و daneben در جملات…

مطالعه بیشتر
درس پنجاه و هشتم – نگاهی به irgend در زبان آلمانی

سلام دوستان ، می خواهیم با هم در این درس نگاهی داشته باشیم به واژه irgend در زبان آلمانی ،…

مطالعه بیشتر
درس هفتاد و هشتم – نگاهی به فعل vermeiden و benutzen در زبان آلمانی

  سلام دوستان در این درس می خواهیم با هم نگاهی داشته باشیم به فعل vermeiden و benutzen در زبان…

مطالعه بیشتر
نگاهی به rufen و پسوندهای آن

  سلام دوستان در این درس می خواهیم با هم نگاهی داشته باشیم به فعل rufen به همراه پسوندهای آن…

مطالعه بیشتر
درس هشتادم – نگاهی به فعل steigen به همراه پیشوندهای آن

  سلام دوستان در این درس می خواهیم با هم نگاهی داشته باشیم به فعل steigen به همراه پیشوندهای آن  …

مطالعه بیشتر
درس هشتاد و پنجم – نگاهی به فعل lesen و پیشوندهای آن

  سلام دوستان در این درس می خواهیم با هم نگاهی داشته باشیم به فعل lesen به همراه پیشوندهای آن…

مطالعه بیشتر
نمایش تمامی دروس این دسته بندی