گرامر آلمانی

درس صد و سیزدهم – اسامی و حروف اضافه

  سلام دوستان ، در این درس می خواهیم با هم نگاهی داشته باشیم به اسامی و حروف اضافه ، قبل از هر چیز باید بدانیم که در زبان آلمانی Präposition هم می توانند به همراه افعال بیایند و هم اسامی و صفات ، این بدان معنی است که هر اسم یا فعلی یا اینکه …

درس صد و سیزدهم – اسامی و حروف اضافه ادامه »

نگاهی به eher در زبان آلمانی

سلام دوستان در این درس میخواهیم با هم نگاهی داشته باشیم به eher در زبان آلمانی ؛ در واقع eher می تواند معانی و کاربردهای زیادی را به همراه خود داشته باشد. در این درس سعی میکنیم که با تمامی معانی و کاربردهای آن آشنا شویم.   قبل از هرچیز ببینیم که eher در فارسی …

نگاهی به eher در زبان آلمانی ادامه »

Prinzip

در این درس نگاهی خواهیم داشت به لغت Prinzip و اصطلاحات im Prinzip و aus Prinzip از طرف دیگر فعل پرکاربرد enthalten را مورد بررسی قرار میدهیم

dasselbe-derselbe-dieselbe

در این درس به dasselbe, derselbe, dieselbe به همراه das Gleiche, der Gleiche, die Gleiche پرداخته ام و از طرف دیگر نگاهی داشته ام به کاربردها و تفاوت های آنها
همچنین dasjenige, derjenige, diejenige را نیز مورد بررسی قرار داده ام