هنرمندان برجسته آلمانی – برتولت برشت

  معرفی هنرمندان برجسته آلمانی : اجازه بدید این درس را با یک ضرب المثل آلمانی شروع کنیم. . Wer A sagt, muß auch B sagen کسی که A را میگه باید B رو هم بگه . معادل فارسی : هر کسی که خربزه میخوره پای لرزش هم میشینه . Erklärung: Wenn etwas angefangen wurde, …

هنرمندان برجسته آلمانی – برتولت برشت ادامه »