دروس لغات کاربردی

روزهای هفته در زبان آلمانی

شروع هفته در زبان آلمانی روز دوشنبه است. و جنسیت تمام روزها یا آرتیکل آنها der می باشد. Montag روز…

مطالعه بیشتر
Wort des Tages لغت روز

  nuckeln میک زدن lutschen مکیدن Mit fast geschlossenen Lippen z. B. aus einer Flasche trinken برای مثال : با…

مطالعه بیشتر
انگشت دست و انگشت پا در زبان آلمانی

Der Finger انگشت دست Die Zehe انگشت پا ، پنجه ی پا توجه داشته باشید که در زبان آلمانی انگشت…

مطالعه بیشتر
Das Wort des Tages لغت ِ روز

نگاهی به کاربرد soweit در جملات آلمانی   soweit تا حدی که ، تا آنجا که ، تا جایی که…

مطالعه بیشتر
Das Wort des Tages لغت ِ روز

می خواهیم با هم نگاهی داشته باشیم به فعل bummeln در زبان آلمانی   bummeln یک فعل با قاعده می…

مطالعه بیشتر
Das Wort des Tages لغت ِ روز

نگاهی به فعل rudern در زبان آلمانی   به مفهموم : قایق راندن ، دست ها را با شدت زیاد و…

مطالعه بیشتر
Das Wort des Tages لغت ِ روز

    نگاهی به فعل انعکاسی sich einmischen در زبان آلمانی sich einmischen دخالت کردن ، مداخله کردن ، خود…

مطالعه بیشتر
Das Wort des Tages لغت ِ روز

نگاهی به فعل trödeln در زبان آلمانی   trödeln وقت تلف کردن ، وقت خود را به بطالت گذرانیدن  …

مطالعه بیشتر
Das Wort des Tages لغت ِ روز

نگاهی به صفت harmlos در زبان آلمانی     harmlos بی خطر ، بی ضرر ، بی آزار   harmlos…

مطالعه بیشتر
Das Wort des Tages لغت ِ روز

  نگاهی به اسم مذکر der Denkzettel در زبان آلمانی   der Denkzettel یادداشت ، درس عبرت ، سزا ،…

مطالعه بیشتر
Das Wort des Tages لغت ِ روز

نگاهی به اسم مذکر der Besserwisser در زبان آلمانی   der Besserwisser عقل کل "Person, die glaubt, dass sie alles…

مطالعه بیشتر
Einen Kater haben یک خماری پس از مستی داشتن

  شرح کوتاه از ترجمه عنوان داستان : البته der Kater در واقع گربه ی نر می باشد ، اینگونه…

مطالعه بیشتر
نمایش تمامی دروس این دسته بندی