جملات بزرگان

Albert Einstein

Es gibt zwei Arten sein Leben zu leben: entweder so, als wäre nichts ein Wunder, oder so, als wäre alles eines. Ich glaube an Letzteres Albert Einstein فقط دو روش برای زندگی کردن وجود دارد یا اینکه هیچ چیزی معجزه نیست یا انگار همه چیز یک معجزه است من به دومین روش باور دارم آلبرت …

Albert Einstein ادامه »

تغییر کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام
متاسفانه به دلایلی مجبور به تغییر کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام سایت شدم لطفاٌ کانال و صحفه اینستاگرام سایت را از لینک های زیر دنبال کنید باتشکر
تغییر کانال و صفحه اینستاگرام
متاسفانه به دلایلی مجبور به تغییر کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام سایت شده ام. لطفا کانال و صفحه اینستاگرام سایت را از لینک های زیر دنبال کنید باتشکر