تمرینات گرامری

افعال جداشدنی

پیشوندهای وجود دارند که با توجه به آنها می توانیم پی ببریم که افعال ما جدا شدنی هستند ، اگر هیچ کدام از پیشوندهای زیر در افعال ما نبود این بدان معنی است که اون فعل جدا شدنی نیست. پیشوندها عبارتند از : -ab -an -auf -aus -ein -her -hin -los -mit -raus/rein -vor -weg …

افعال جداشدنی ادامه »

پاسخ تمرین شماره ۳ ( مبتدی ها )

تمرین شماره سه ( مبتدی ها ) Ich fahre sehr gern Motorrad, aber mein Mann fährt leider nie mit mir من خیلی علاقه به موتور سواری دارم اما شوهرم متاسفانه هرگز با من موتور سواری نمیکند. Ich esse so gern Steak, aber mein Mann isst nur Gemüse من زیادی استیک دوست دارم بخورم اما شوهرم …

پاسخ تمرین شماره ۳ ( مبتدی ها ) ادامه »

پاسخ تمرین شماره دو ( مبتدی ها )

تمرین شماره دو : Entschuldigung ببخشید ?Finde ich hier Herrn Sorger اینجا آقای زورگآ را پیدا میکنم ؟ Ja, ich bin Herr Sorger بله ، من آقای زورگآ هستم. Mein Name ist Frau Menken نام من خانم منکن است. Ich beginne hier nächste Woche meine Arbeit als Assistentin من به عنوان دستیار ، کارم را هفته …

پاسخ تمرین شماره دو ( مبتدی ها ) ادامه »

پاسخ تمرین شماره یک ( مبتدی ها )

تمرین شماره یک پاسخ تمرین شماره یک : ?Hallo wer bist du سلام تو کی هستی ؟ ( تو چه کسی هستی ؟ ) Ich bin / heiße Fernando und Wohne jetzt auch hier in der Straße من هستم / نامیده میشم فرناندو و اکنون اینجا در آن خیابان سکونت دارم. نکته : در قسمت …

پاسخ تمرین شماره یک ( مبتدی ها ) ادامه »