سلام دوستان

همانطور که از اسم این درس مشخص است میخواهیم به فعل brauchen به همراه zu و رابطه آن با مصدر افعال آلمانی بپردازیم.

 

ما قبل از پرداختن به این درس حتما می بایستی دو درس زیر را نیز مطالعه کرده باشیم.

 

درس هفتاد و یکم – نگاهی به کاربرد zu در زبان آلمانی

 

مفهوم (تا) در زبان آلمانی

 

 

brauchen + zu + Infinitiv

 

چنانچه دو درس بالا را مطالعه کرده باشید میدانیم که در زبان آلمانی هرگاه دو فعل منظور فعل اصلی است و نه فعل کمکی در جمله داشتیم ، آنگاه فعل دوم ما نه تنها به انتهای جمله میرود بلکه در انتهای آن نیز zu قرار میگیرد.

به مثال زیر توجه کنید:

 

EU-Bürger brauchen an der Grenze keinen Pass zu zeigen

شهروندان اتحادیه اروپا در لبه مرز نیاز نیست هیچ گذرنامه ای نشان بدهند.

 

همانطور که در بالا مشاهده میکنید ما در جمله دو فعل اصلی داریم که آنها با رنگ آبی نشانه گذاری شده اند.

پس چون دو فعل اصلی وجود داشت فعل دوم ما به انتهای جمله رفت و قبل از آن نیز zu نشست.

 

نکته اول : فعل brauchen یک فعل کمکی نیست بلکه یک فعل اصلی است.

نکته دوم : در واقع zu همان کار (ب) قبل از افعال فارسی را انجام میدهد 🙂 به مثال بالا برگردیم گفتیم نشان بدهند پس اون zu کار (ب) قبل از دهند را انجام داد 🙂

نکته سوم : در آلمانی نیز همانند فارسی هرگاه دو فعل اصلی در جمله باشد فعل دوم به انتهای جمله رفته و همانطور که گفتم (ب) هم به خودش میگیره 🙂

 

حال اگر این جمله را بخواهیم با فعل کمکی بگوییم :

EU-Bürger müssen an der Grenze nicht warten

شهروندان اروپایی نباید در لبه مرز منتظر بشیند ( منتظر بایستند)

 

نکته یک : در جمله بالا müssen فعل کمکی بود و warten فعل اصلی بنابراین نیاز نبود که به فعل جمله ما zu اضافه شود.

نکته دو : ما در فارسی اگر در جمله فعل کمکی و اصلی داشته باشیم گاهی اوقات نیاز داریم که به افعال حرف (ب) را اضافه بکنیم.

 

 

EU-Bürger brauchen in den meisten EU-Ländern kein Geld zu wechseln

شهروندان اتحادیه اروپا در بیشتر یا اغلب کشورهای اروپایی نیاز نیست هیچ پولی را تبدیل بکنند.

 

EU-Bürger müssen in den meisten EU-Ländern kein Geld wechseln

شهروندان اتحادیه اروپا نباید در اغلب کشور اروپایی هیچ پولی را تبدیل کنند.

 

نکته : kein در جملات بالا که اسم را منفی کرده است ؛ چون در فارسی ما مجبور هستیم هم اسم جمله و هم فعل جمله را منفی کنیم بنابراین از (هیچ) استفاده میکنیم و فعل هم در حالت منفی بیان میکنیم. مثلا باید را می گوییم نباید و اسم جمله که پول هست رو هم گفتیم هیچ پولی را

 

چنانچه شما نیز در این ارتباط با این درس نکته ؛ سوال یا مثالی دارید ؛ می توانید آنرا در بخش نظرات درج کنید.

 

موفق باشید.آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De