در این بخش شما می توانید به سی و سومین دفترچه سوالات گواهینامه رانندگی کشور آلمان دسترسی داشته باشید.

تمامی سوالات ترجمه شده اند و پاسخ صحیح نیز به آنها داده شده است.

 


تعداد سوالات این دفترچه : 27 سوال

دفترچه شماره : 11 - سوال شماره : 1

Was müssen Sie tun, wenn Sie am Tage in eine schlecht beleuchtete Unterführung einfahren?

در هنگام ورود به یک زیرگذر کم نور در روز چه کاری باید انجام داد؟


 • A. Abblendlicht einschalten
 • روشن کردن نور پایین
 • B. Nur Standlicht einschalten
 • روشن کردن چراغ‌های کوچک به تنهایی‌ کافی‌ می‌باشد
 • C. Mehrmals die Lichthupe betätigen
 • چندین بار مکرر فلش زدن( چراغ زدن)

امتیاز این سوال : 3


A

دفترچه شماره : 11 - سوال شماره : 2

Sie fahren nachts auf unbeleuchteter Straße. Ein Fahrzeug fährt in geringem Abstand voraus. Welches Licht müssen Sie dabei eingeschaltet haben?

شما در یک جاده تاریک در حال حرکت هستید، جلو شما خودرو دیگری با فاصله کم حرکت می‌کند، از چه چراغی باید استفاده کنید؟


 • A. Standlicht allein
 • تنها چراغ‌های کوچک
 • B. Fernlicht
 • نور بالا
 • C. Abblendlicht
 • نور پایین

امتیاز این سوال : 4


C

دفترچه شماره : 11 - سوال شماره : 3

Woran können Sie erkennen, ob die Nebelschlussleuchte eingeschaltet ist?

چگونه میتوانید روشن بودن مه‌ شکن را تشخیص دهید؟


 • A. An der gelben Kontrollleuchte
 • نور زرد در صفحه کیلومتر
 • B. An der blauen Kontrollleuchte
 • نور آبی در صفحه کیلومتر
 • C. An der roten Kontrollleuchte
 • نور قرمز در صفحه کیلومتر

امتیاز این سوال : 2


A

دفترچه شماره : 11 - سوال شماره : 4

Wann müssen Sie mindestens mit Abblendlicht fahren?

در چه مواقعی شما باید حداقل با نور پایین حرکت کنید؟


 • A. Beim Durchfahren schlecht beleuchteter Unterführungen
 • در هنگام عبور از زیرگذر کم نور
 • B. Während der Dämmerung
 • هنگام غروب
 • C. Am Tage, wenn es die Sichtverhältnisse erfordern
 • در طول روز زمانی‌ که دید مناسب نباشد

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 11 - سوال شماره : 5

Was kann dazu führen, dass Sie Warnsignale überhören?

چه چیزی می تواند باعث شود شما علائم هشدار دهنده را نادیده بگیرد؟


 • A. Benutzung von Kopfhörern
 • استفاده از هدفون
 • B. Zu lautes Radio
 • رادیو بیش از حد بلند
 • C. Zu lautes Auspuffgeräusch
 • سر و صدا بیش از حد بلند اگزوز

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 11 - سوال شماره : 6

Sie bemerken im Tunnel einen Unfall. Was ist zu tun?

شما متوجه تصادفی در تونل میشوید، چه واکنش نشان خواهید داد؟


 • A. Warnblinklicht einschalten
 • چراغ خطر( جفت راهنما) را روشن می‌کنم
 • B. Fahrzeug nicht verlassen
 • وسیله نقلیه را ترک می‌کنم
 • C. Notdienste über Notrufstation informieren
 • با خدمات اورژانس تماس میگیرم

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 11 - سوال شماره : 7

Was müssen Sie nach einem Wildunfall (z. B. mit einem Reh) tun?

در صورت یک سانحه جنگلی‌، به عنوان مثال با گوزن، چه کاری باید کرد؟


 • A. Anhalten, Warnblinkanlage einschalten und Unfallstelle absichern
 • توقف می‌کنم، چراغ خطر(جفت راهنما) را روشن کرده و محل سانحه را ایمن می‌کنم
 • B. Ohne anzuhalten weiterfahren
 • بدون توقف به مسیر ادامه میدهم
 • C. Polizei oder das nächste Forstamt unterrichten
 • به پلیس یا اولین جنگل بانی‌ اطلاع می‌دهم

امتیاز این سوال : 3


A,C

دفترچه شماره : 11 - سوال شماره : 8

Welche Gefahren können entstehen, wenn Sie mit eingeschaltetem Fernlicht fahren?

رانندگی با نور بالا چه خطراتی میتواند داشته باشد؟


 • A. Wild auf der Fahrbahn wird geblendet und bleibt im Lichtkegel stehen
 • حیوانات به دلیل نور بالا کور شده و وسط جاده باقی‌ میمانند
 • B. Entgegenkommende werden geblendet
 • راننده روبرو کور میشود
 • C. Liegen gebliebene Fahrzeuge auf meiner Fahrbahnseite werden zu spät erkannt
 • خودرو‌هایی‌ که در مسیر حرکت من توقف کرده‌اند دیر قابل تشخیص خواهند بود

امتیاز این سوال : 4


A,B

دفترچه شماره : 11 - سوال شماره : 9

Sie sind an einem Verkehrsunfall beteiligt. Wozu sind Sie verpflichtet? Ich muss :

شما دچار یک سانحه شده‌اید، وظایف شما چیست؟


 • A. - auf Verlangen den Berechtigten meinen Namen und meine Anschrift angeben
 • من باید نام و آدرس خود را را به شاکی‌ بدهم
 • B. - den anderen Beteiligten angeben, dass ich auch am Unfall beteiligt war
 • به دیگر رانندگانی که در سانحه درگیر هستند اطلاع دهم که من هم دچار تصادف شده ام
 • C. - bei geringfügigem Schaden unverzüglich zur Seite fahren
 • در صورت سانحه جزیی بلافاصله جاده را باز می‌کنم

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 11 - سوال شماره : 10

Wann müssen Sie auch am Tage mit Abblendlicht fahren? Bei c Sichtbehinderung durch

چه مواقعی باید در روز با نور پایین حرکت کرد؟


 • A. - Nebel oder Schneefall
 • زمانی‌ که دید به علت مه‌ یا بارش برف به طور قابل توجهی‌ کاهش یافته
 • B. - beschlagene Windschutzscheibe
 • زمانی‌ که دید به علت بخار روی شیشه جلو به طور قابل توجهی‌ کاهش یافته
 • C. - Regen
 • زمانی‌ که دید به علت بارش باران به طور قابل توجهی‌ کاهش یافته

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 11 - سوال شماره : 11

Bei Dunkelheit blendet ein entgegenkommendes Fahrzeug nicht ab. Was können Sie tun, um noch einigermaßen sehen zu können?

در حین رانندگی در شب راننده روبرو نور بالا را خاموش نکرده و دید شما به طور قابل توجهی‌ خراب می‌کند، شما چه کاری میتوانید انجام دهید تا کمی‌ دید داشته باشید؟


 • A. Nicht in die aufgeblendeten Scheinwerfer, sondern zum rechten Fahrbahnrand schauen
 • من به چراغ خودرو روبرو نگه نکرده و روی سمت راست جاده تمرکز می‌کنم
 • B. Auch Fernlicht einschalten
 • من هم نور بالا را روشن می‌کنم
 • C. Sonnenblende herunterklappen
 • آفتاب گیر را پایین میدهم

امتیاز این سوال : 3


A

دفترچه شماره : 11 - سوال شماره : 12

Die Sicht ist erheblich behindert. Wann dürfen Sie Nebelscheinwerfer einschalten?

دید به طور قابل توجهی‌ بد می‌باشد، چه زمانی‌ مجاز به روشن کردن مه‌ شکن می‌باشید؟


 • A. Bei Regen
 • در هنگام باران
 • B. Bei Nebel
 • در هنگام مه‌
 • C. Bei Schneefall
 • در هنگام بارش برف

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 11 - سوال شماره : 13

Beim Befahren eines Tunnels nähern Sie sich einem Stauende. Wie verhalten Sie sich?

هنگام رانندگی در تونل به ترافیک نزدیک میشوید، چه واکنشی نشان خواهید داد؟


 • A. Warnblinklicht einschalten
 • چراغ خطر( جفت راهنما) را روشن می‌کنم
 • B. Am Stauende Motor abstellen und das Fahrzeug verlassen
 • خودرو را خاموش کرده و آن را ترک می‌کنم
 • C. Wenden und den Tunnel verlassen
 • دور میزنم و تونل را ترک می‌کنم

امتیاز این سوال : 4


A

دفترچه شماره : 11 - سوال شماره : 14

Sie erkennen nachts auf einer Landstraße Fußgänger auf Ihrer Seite. Wie verhalten Sie sich, wenn Sie durch ein entgegenkommendes Fahrzeug geblendet werden?

هنگام رانندگی در شب در طول مسیر شما متوجه چند عابر میشوید، خودرو روبرو با نور بالا حرکت کرده و دید شما را خراب می‌کند، چه واکنشی نشان خواهید داد؟


 • A. Geschwindigkeit vermindern und notfalls anhalten
 • سرعت خود را کاهش داده و در صورت نیاز توقف می‌کنم
 • B. Beschleunigen, um möglichst schnell aus dem Bereich der Blendung herauszukommen
 • سرعت خود را افزایش داده تا هرچه سریعتر از محدوده نور خارج شوم
 • C. Aufblenden und mit unverminderter Geschwindigkeit weiterfahren
 • نور بالا میزنم و بدون کاهش سرعت به مسیر خود ادامه میدهم

امتیاز این سوال : 4


A

دفترچه شماره : 11 - سوال شماره : 15

Wie müssen Sie sich verhalten, wenn im Fernlicht plötzlich Wild auftaucht?

هنگام رانندگی در شب با نور بالا ناگهان متوجه حیوانی میشوید، چه واکنشی نشان باید داد؟


 • A. Sofort abblenden
 • روشن کردن نور پایین بلافاصله
 • B. Mit Fernlicht unverändert weiterfahren
 • ادامه دادن مسیر با همان نور بالا
 • C. Hupen und bremsen
 • بوق و ترمز زدن

امتیاز این سوال : 3


A,C

دفترچه شماره : 11 - سوال شماره : 16

Sie haben auf einer Landstraße einen Unfall. Wie sichern Sie diese Unfallstelle ab?

شما در جنگل دچار سانحه شده‌اید، چگونه محل تصادف را ایمن خواهید کرد؟


 • A. Ich schalte sofort das Warnblinklicht ein
 • فوراً جفت راهنما را روشن می‌کنم( چراغ هشدار)
 • B. Ich warne, falls erforderlich, andere Fahrzeuge z. B. durch Handzeichen
 • در صورت نیاز به دیگر خودروها هشدار میدهم، به عنوان مثال با تکان دادن دست
 • C. Ich stelle das Warndreieck gut sichtbar in ca. 100 m Entfernung vor der Unfallstelle auf
 • مثلث‌های هشدار دهنده را در فصله ۱۰۰ متری از مکان سانحه قرار می‌دهم

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 11 - سوال شماره : 17

Sie fahren bei Dunkelheit mit Fernlicht. Wann müssen Sie abblenden?

در تاریکی‌ با نور بالا حرکت می‌کنید، چه زمانی‌ باید نور پایین بزنید؟


 • A. Wenn ein Fahrzeug entgegenkommt
 • زمانی‌ که خودرویی از روبرو پدیدار میشود
 • B. Wenn Personen in gleicher Richtung vorausgehen
 • در صورت حرکت عابرین در همان مسیر
 • C. Wenn ein Fahrzeug mit geringem Abstand vorausfährt
 • زمانی‌ که خودرویی در همان مسیر با فصله کوتاه در حال حرکت است

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 11 - سوال شماره : 18

Während der Fahrt in einem Tunnel haben Sie Ihr Fahrzeug wegen eines Feuers noch im Tunnel abstellen müssen. Wie verhalten Sie sich jetzt?

هنگام عبور از تونل خودرو شما دچار آتش سوزی می‌‌شود و شما مجبورید توقف کنید، هم اکنون چه واکنشی نشان خواهید داد؟


 • A. Ich löse Feueralarm an der Notrufstation aus
 • سریعاً به اورژانس اعلام حریق می‌کنم
 • B. Ich lösche das Feuer soweit möglich
 • تا حد امکان آتش را خامش می‌کنم
 • C. Ich schließe mein Fahrzeug ab
 • من درهای خودرو را قفل می‌کنم

امتیاز این سوال : 4


A,B

دفترچه شماره : 11 - سوال شماره : 19

Wie können Sie während der Fahrt erkennen, ob Fernlicht eingeschaltet ist?

چگونه میتوانید روشن بودن نور بالا را در حین رانندگی تشخیص دهید؟


 • A. An einer grünen Kontrollleuchte
 • روشن بودن چراغ سبز در صفحه کیلومتر
 • B. An einer blauen Kontrollleuchte
 • روشن بودن چراغ آبی‌ در صفحه کیلومتر
 • C. An einer roten Kontrollleuchte
 • روشن بودن چراغ قرمز در صفحه کیلومتر

امتیاز این سوال : 3


B

دفترچه شماره : 11 - سوال شماره : 20

Während der Fahrt in einem Tunnel bemerken Sie ein Feuer in Ihrem Fahrzeug. Das Verlassen des Tunnels ist nicht mehr möglich. Wie verhalten Sie sich? Ich halte möglichst weit rechts oder in einer Pannenbucht und :

هنگام عبور از تونل متوجه آتش در خودرو خود میشوید، خروج از تونل امکان پذیر نیست، چه واکنشی نشان خواهید داد؟ من تا حد امکان در سمت راست جاده یا در پارکینگ جیبی‌ توقف می‌کنم و


 • A. - stelle den Motor ab.
 • موتور را خاموش می‌کنم
 • B. - schalte die Warnblinkanlage ein.
 • جفت راهنما ( چراغ هشدار) را روشن می‌کنم
 • C. - lasse den Zündschlüssel stecken.
 • سویچ را در نمی‌آورم(سر جای خود رها می‌کنم)

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 11 - سوال شماره : 21

Hinter Ihnen fährt ein Rettungswagen mit blauem Blinklicht und Einsatzhorn. Wie verhalten Sie sich?

در پشت سر شما یک خودرو اورژانس با آژیر و چراغ آبی در حال حرکت است، چه واکنشی نشان خواهید داد؟


 • A. Nach dem Umschalten der Ampel auf "Grün" schaffe ich sofort freie Bahn
 • پس از سبز شدن چراغ فوری خیابان را آزاد می‌کنم
 • B. Ich fordere den Fahrer im Fahrzeug neben mir auf, sofort freie Bahn zu schaffen
 • من به راننده کناری علامت میدهم که زود راه را باز کند
 • C. Ich schaffe, ohne Andere zu gefährden, sofort freie Bahn
 • بدون اینکه به دیگران صدمه وارد شود خیابان را باز می‌کنم

امتیاز این سوال : 4


C

دفترچه شماره : 11 - سوال شماره : 22

Wann dürfen Sie auch am Tage Nebelscheinwerfer einschalten? Bei erheblicher Sichtbehinderung durch

چه زمانی در روز شما مجازید مه‌ شکن را روشن کنید؟ زمانی‌ که به دلیل زیر دید به شدت خراب شده است


 • A. - Nebel oder Schneefall
 • مه‌ یا بارش برف
 • B. - Regen
 • باران
 • C. - Eis auf der Windschutzscheibe
 • یخ زدگی شیشه جلو

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 11 - سوال شماره : 23

Wie verhalten Sie sich in einem Tunnel mit Gegenverkehr?

در یک تونل دوطرفه چکونه رفتار خواهید کرد؟


 • A. Nicht wenden
 • دور نمیزنم
 • B. Fahrstreifenbegrenzung nicht überfahren
 • از خط وسط جاده عبور نمیکنم
 • C. Zum Überholen Fahrstreifenbegrenzung überfahren
 • جهت سبقت گرفتن از خط وسط جاده عبور می‌کنم

امتیاز این سوال : 4


A,B

دفترچه شماره : 11 - سوال شماره : 24

Woran können Sie - je nach Fahrzeugart - feststellen, ob Fernlicht eingeschaltet ist?

چگونه میتوانید تشخیص دهید که نور بالا هستید؟


 • A. An der roten Kontrollleuchte
 • توسط چراغ قرمز صفحه کیلومتر
 • B. An der Schalterstellung oder an der blauen Kontrollleuchte
 • با توجه به موقعیت دسته نور و راهنما یا توسط چراغ آبی صفحه کیلومتر
 • C. An der grünen Kontrollleuchte
 • توسط چراغ سبز صفحه کیلومتر

امتیاز این سوال : 2


B

دفترچه شماره : 11 - سوال شماره : 25

Wie verhalten Sie sich bei einer Panne in einem Tunnel?

در صورت خرابی‌ خودرو در تونل چه واکنشی نشان خواهید داد؟


 • A. Warnblinklicht einschalten
 • چراغ خطر( جفت راهنما) را روشن می‌کنم
 • B. Fahrzeug möglichst in einer Pannenbucht abstellen
 • در صورت امکان در یک پارکینگ جیبی‌ توقف می‌کنم
 • C. Motor vorsorglich laufen lassen
 • موتور خودرو را روشن میگذارم

امتیاز این سوال : 4


A,B

دفترچه شماره : 11 - سوال شماره : 26

Dürfen Sie bei Dunkelheit nur mit Begrenzungslicht (Standlicht) fahren?

آیا مجاز هستید در تاریکی‌ فقط با نور چراغ کوچک حرکت کنید؟


 • A. Nein
 • خیر
 • B. Ja, wenn innerorts die Fahrbahn ausreichend beleuchtet ist
 • بله، به شرطی که در داخل منطقه شهری و مکان روشن واقع باشید
 • C. Ja, wenn Sie außerorts in einer Kolonne fahren
 • بله، در جاده زمانی که در امتداد چند خودرو دیگر در حرکت هستید

امتیاز این سوال : 3


A

دفترچه شماره : 11 - سوال شماره : 27

Wann dürfen Sie Nebelschlussleuchten einschalten?

چه زمانی‌ مجاز هستید مه‌ شکن روشن کنید؟


 • A. Wenn durch starken Regen die Sicht behindert wird
 • زمانی‌ که به دلیل بارش باران دید آسیب می‌بیند
 • B. Wenn durch Nebel die Sichtweite 100 m beträgt
 • زمانی‌ که به دلیل مه‌ دید تا ۱۰۰ متر است
 • C. Wenn durch Nebel die Sichtweite weniger als 50 m beträgt
 • زمانی‌ که به دلیل مه‌ دید تا ۵۰ متر است

امتیاز این سوال : 3


Cآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De