image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درس

 

در این بخش شما می توانید به سی و یکمین دفترچه سوالات گواهینامه رانندگی کشور آلمان دسترسی داشته باشید.

تمامی سوالات ترجمه شده اند و پاسخ صحیح نیز به آنها داده شده است.

 


تعداد سوالات این دفترچه : 42 سوال

دفترچه شماره : 10 - سوال شماره : 1

Wie müssen Sie Ihren Pkw gegen Diebstahl sichern?

چگونه باید از خودرو خود در مقابل سرقت محافظت کنید؟


 • A. Türen und Kofferraum abschließen
 • قفل کردن درها و صندوق عقب
 • B. Zündschlüssel abziehen, Lenkradschloss einrasten lassen und Fenster schließen
 • خارج کردن کلید خودرو از جا سوئیچی، درگیر کردن قفل فرمان و بستن پنجرها
 • C. Differentialsperre einschalten (aktivieren)
 • فعال کردن قفل دیفرنسیال

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 10 - سوال شماره : 2

Sie kommen um 10.40 Uhr in einem Bereich an, in dem mit Parkscheibe 2 Stunden lang geparkt werden darf. Welche Uhrzeit müssen Sie auf der Parkscheibe einstellen?

شما ساعت ۱۰:۴۰ وارد منطقه ایی شده‌اید که پارک در آن با استفاده از دیسک تعیین زمان پارک(پارک متر) تا دو ساعت مجاز است، چه زمانی‌ را روی پارک متر تنظیم خواهید کرد؟


 • A. 13.00 Uhr
 • ۱۳:۰۰
 • B. 11.00 Uhr
 • ۱۱:۰۰
 • C. 12.40 Uhr
 • ۱۲:۴۰

امتیاز این سوال : 2


B

دفترچه شماره : 10 - سوال شماره : 3

متاسفانه عکس یافت نشد

Was ist hier zu beachten?

به چه مواردی باید در اینجا توجه کنید؟


 • A. Die Fahrbahnbegrenzung darf in keinem Fall überfahren werden
 • عبور از خط مرزی جاده در هر صورتی‌ ممنوع می‌‌باشد
 • B. Langsame Fahrzeuge müssen möglichst auf dem Seitenstreifen fahren
 • خودروهایی که آهسته حرکت می‌کنند باید تا حد امکان در لبه جاده حرکت کنند
 • C. Links von der Fahrbahnbegrenzung darf nicht gehalten werden
 • در سمت چپ خط جاده توقف ممنوع است

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 10 - سوال شماره : 4

Sie wollen am rechten Fahrbahnrand parken. Wie groß muss der Abstand zwischen Ihrem Fahrzeug und der Fahrstreifenbegrenzung mindestens sein?

شما می‌خواهید در سمت راست جاده پارک کنید، حداقل فاصله ایی که باید میان خودرو شما و خط مرزی(خط وسط) باشد چند متر است؟امتیاز این سوال : 2


3

دفترچه شماره : 10 - سوال شماره : 5

Wie müssen Sie nachts ein Fahrzeug sichern, das an einer Stelle liegen geblieben ist, an der es eine Gefahr für den übrigen Verkehr bildet?

چگونه باید خوردرویی را که در شب به دلیل نقض فنی‌ در جاده متوقف شده جهت جلوگیری از سانحه ایمن کرد؟


 • A. Warndreieck in ausreichender Entfernung aufstellen
 • قرار دادن مثلث‌های هشدار دهنده با فاصله کافی‌ از خودرو در جاده
 • B. Sofort Warnblinklicht einschalten
 • بلافاصله جفت راهنما ( چراغ هشدار دهنده) را روشن کنید
 • C. Rückfahrscheinwerfer einschalten
 • چراغ دنده عقب را روشن کنید

امتیاز این سوال : 4


A,B

دفترچه شماره : 10 - سوال شماره : 6

Wo müssen Sie zum Parken eine Parkscheibe benutzen?

در چه مکان هایی جهت پارک کردن باید از دیسک تعیین زمان پارک( پارک متر) استفاده کنید؟


 • A. Wo es durch Verkehrszeichen angeordnet ist
 • در مکان‌های که تابلو مخصوص آن وجود دارد
 • B. An einer defekten Parkuhr
 • در مکانی که ساعت دستگاه کارت پارک خراب است
 • C. Im eingeschränkten Haltverbot
 • در منطقه پارکینگ محدود

امتیاز این سوال : 2


A,B

دفترچه شماره : 10 - سوال شماره : 7

Wann müssen Sie das Warnblinklicht einschalten?

چه زمانی‌ باید جفت راهنما را روشن کنید؟


 • A. Bei jedem Be- oder Entladen
 • در زمان هر بارگیری یا تخلیه بار
 • B. Wenn Ihr Fahrzeug an einer Stelle liegen bleibt, an der es nicht rechtzeitig als stehendes Hindernis erkannt werden kann
 • زمانی‌ که خودرو شما به دلیل نقص فنی‌ متوقف شده باشد و تشخیص آن برای دیگر راننده‌ها مشکل باشد
 • C. Wenn Sie in zweiter Reihe parken
 • اگر شما پارک دوبل می‌کنید( در ردیف دوم پارک می‌کنید)

امتیاز این سوال : 4


B

دفترچه شماره : 10 - سوال شماره : 8

Wie sichert man einen Pkw mit automatischer Kraftübertragung gegen Wegrollen?

چگونه میتوان خوردویی با سیستم دنده اتوماتیک را نسبت به حرکت پس از توقف ایمن ساخت؟


 • A. Wählhebel in N-Stellung bringen
 • دنده را در موقعیت ن قرار دهید N
 • B. Feststellbremse betätigen
 • ترمز دستی‌ را بکشید
 • C. Wählhebel in P-Stellung bringen
 • دنده را در موقعیت پ قرار دهید P

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 10 - سوال شماره : 9

متاسفانه عکس یافت نشد

Beide Pkw wollen hier parken. Wer hat Vorrang?

هر دور خودرو میخواهند در این مکان پارک کنند، تقدم با کدامیک است؟


 • A. Der weiße Pkw
 • خودرو سفید رنگ
 • B. Der rote Pkw
 • خودرو قرمز رنگ

امتیاز این سوال : 2


B

دفترچه شماره : 10 - سوال شماره : 10

Welchen Mindestabstand von einer Ampel muss ein Fahrzeug beim Halten einhalten, wenn diese durch das Fahrzeug verdeckt würde?

هنگام توقف قبل از چراغ راهنما، حداقل چه فاصله ای‌ باید حفظ شود اگر خودرو موجب بسته شدن دید چراغ شده است؟امتیاز این سوال : 2


10

دفترچه شماره : 10 - سوال شماره : 11

Ein Pkw mit Bremskraftverstärker ist mit Motorschaden liegen geblieben. Was ist beim Abschleppen richtig?

خودرویی با بوستر ترمز به دلیل ناقص فنی‌ متوقف شده است، هنگام بکسل به چه نکاتی‌ باید توجه کرد؟


 • A. Auch mit erhöhtem Pedaldruck kann beim abgeschleppten Pkw nur eine geringe Bremswirkung erreicht werden
 • حتی با حداکثر فشار روی پدال ترمز، آنها بسیار ضعیف عمل خواهند کرد
 • B. Möglichst eine Abschleppstange benutzen
 • در صورت امکان از میله آهنی بکسل استفاده شود
 • C. Die Wirkung der Fußbremse wird durch den stillstehenden Motor nicht beeinträchtigt
 • نقص فنی‌ موتور تاًثیری روی عملکرد ترمز‌ها ندارد

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 10 - سوال شماره : 12

Eine Parkuhr ist noch nicht abgelaufen. Wie verhalten Sie sich? Sie dürfen die Restparkzeit

هنوز برای پارک زمان روی دستگاه وجود دارد، چه واکنشی نشان خواهید داد؟ شما مجازید از زمان باقی‌ مانده


 • A. - ausnutzen, ohne die Parkuhr erneut zu betätigen
 • شما مجازید از زمان باقی‌ مانده بدون استفاده مجدد از ساعت جدید استفاده کنید
 • B. - nicht ausnutzen
 • شما نمیتوانید از آن‌ استفاده کنید
 • C. - nur ausnutzen, wenn Sie eine Parkscheibe verwenden
 • فقط در صورت استفاده از دیسک تعیین زمان پارک (پارک متر) میتوانید از زمان باقی‌ مانده استفاده کنید

امتیاز این سوال : 2


A

دفترچه شماره : 10 - سوال شماره : 13

Worauf müssen Sie achten, wenn Sie einen Anhänger ohne Zugfahrzeug parken? Der Anhänger darf auf

به چه نکاتی‌ هنگام پارک یک تریلر باری، به تنهایی‌ بدون خودرو، باید توجه نمایید؟


 • A. - entsprechend gekennzeichneten Parkplätzen länger als 2 Wochen geparkt werden
 • تریلر مجاز است در مکان‌های مشخص شده با تابلو بیش از ۲ هفته پارک شود
 • B. - öffentlichen Straßen nicht länger als 2 Wochen geparkt werden
 • تریلر مجاز است در خیابان‌های باز حداکثر ۲ هفته پارک شود
 • C. - ausreichend befestigten Seitenstreifen zeitlich unbegrenzt geparkt werden
 • تریلر مجاز است در لبه خیابان که به اندازه کافی‌ مستحکم است بدون محدودیت زمان پارک شود

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 10 - سوال شماره : 14

Wozu darf an nicht laufenden Parkuhren gehalten werden?

در چه صورتی‌ می‌توان بدون خرید کارت پارک توقف کرد؟


 • A. Zu einem kurzen Einkauf
 • برای انجام یک خرید کوتاه
 • B. Zum Ein- oder Aussteigen
 • جهت پیاده و سوار کردن سرنشینان
 • C. Zum Be- oder Entladen
 • جهت بارگیری یا تخلیه بار

امتیاز این سوال : 2


B,C

دفترچه شماره : 10 - سوال شماره : 15

In welcher Entfernung ist das Warndreieck aufzustellen, wenn ein Fahrzeug auf einer Straße mit schnellem Verkehr liegen geblieben ist?

در صورت به وجود آمدن نقص فنی‌ که موجب توقف خودرو در یک خیابان با تردد سریع شده است، مثلث‌های هشدار دهنده را باید در چه مسافتی قرار داد؟


 • A. In etwa 100 m Entfernung
 • در حدود صد متری
 • B. In etwa 50 m Entfernung
 • در حدود ۵۰ متری
 • C. In etwa 10 m Entfernung
 • در حدود ۱۰ متری

امتیاز این سوال : 4


A

دفترچه شماره : 10 - سوال شماره : 16

Ihr Pkw steht am Fahrbahnrand. Was ist beim Einsteigen richtig?

خودرو شما لبه کناری خیابان پارک شده است، هنگام سوار شدن به چه نکاتی‌ باید توجه کنید؟


 • A. Mitfahrer möglichst vom Gehweg aus einsteigen lassen
 • مسافرین را با فاصله کافی‌ از (تا حد امکان با فاصله) پیاده رو سوار کنید
 • B. Das Öffnen der Türen auf der rechten Seite ist immer gefahrlos möglich
 • باز کردن درها از سمت راست همیشه بی‌ خطر است
 • C. Türen auf der Fahrbahnseite erst öffnen, wenn es der Verkehr erlaubt
 • در‌ها را در سمت خیابان تنها زمانی‌ باز کنید که ترافیک خیابان این امکان را میدهد

امتیاز این سوال : 3


A,C

دفترچه شماره : 10 - سوال شماره : 17

In welchen Fällen dürfen Sie auf dem rechten Fahrstreifen nicht parken?

در چه مواردی شما مجاز به پارک کردن در سمت راست جاده نیستید؟


 • A. Wenn rechts ein geeigneter Seitenstreifen vorhanden ist
 • اگر در لبه خیابان مکان مناسبی جهت پارک کردن وجود داشته باشد
 • B. Wenn zwischen Ihrem Fahrzeug und der Fahrstreifenbegrenzung nicht mindestens 3 m frei bleiben
 • در صورتی‌ که میان خودرو و خط وسط جاده کمتر از سه‌ متر فاصله باقی‌ بماند
 • C. Wenn dort Schienen verlegt sind
 • اگر در آن قسمت ریل خط آهن قرار داشته باشد

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 10 - سوال شماره : 18

Was ist beim Ein- oder Aussteigen von Kindern richtig?

چه نکاتی‌ هنگام سوار و پیاده کردن کودکان صحیح است؟


 • A. Kinder auf der Fahrbahnseite nur unter Beaufsichtigung ein- oder aussteigen lassen
 • تنها تحت نظارت میتوان کودکان را در خیابان پیاده و سوار کرد
 • B. Kinder möglichst auf der Gehwegseite ein- oder aussteigen lassen
 • تا حد امکان کودکان را از سمت پیاده رو سوار و پیاده کنید
 • C. Kinder dürfen auf öffentlichen Straßen nicht ein- oder aussteigen
 • کودکان را در خیابان‌های عمومی‌ بزرگ نمیتوان پیاده یا سوار کرد

امتیاز این سوال : 4


A,B

دفترچه شماره : 10 - سوال شماره : 19

Wie sichert man einen Pkw mit Schaltgetriebe am Berg gegen Wegrollen?

چگونه میتوان خودرویی را با دنده دستی‌ در سراشیبی از حرکت خود به خود محافظت باز داشت؟


 • A. Feststellbremse betätigen
 • ترمز دستی‌ را بکشید
 • B. Ersten Gang oder Rückwärtsgang einlegen
 • ماشین را در حالت دنده یک یا دنده عقب قرار دهید
 • C. Schalthebel in Leerlaufstellung bringen
 • دنده را در حالت خلاص بگذارید

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 10 - سوال شماره : 20

Was müssen Sie beim Verlassen Ihres Pkw tun?

در هنگام ترک خودرو خود چه کاری باید انجام دهید؟


 • A. Das Fahrzeug gegen Wegrollen sichern
 • خودرو را نسبت به حرکت خود به خود ایمن سازید
 • B. Das Fahrzeug gegen unbefugte Benutzung sichern
 • خودرو را از استفاده غیر مجاز ایمن سازید
 • C. Vor dem Öffnen der Tür den nachfolgenden Verkehr beachten
 • قبل از بازکردن درها به خودرو‌های پشتی‌ توجه کنید

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 10 - سوال شماره : 21

Sie wollen mit Ihrem Pkw einen anderen abschleppen. Was müssen Sie wissen?

شما می‌خواهید با خودرو خود اتومبیل دیگری را بکسل کنید، دانستن چه نکاتی‌ برای شما ضروری است؟


 • A. Sie benötigen mindestens die Fahrerlaubnis der Klasse BE
 • شما باید حداقل گواهینامه گروه( ب ی‌‌ ) داشته باشید BE
 • B. Sie benötigen mindestens die Fahrerlaubnis der Klasse B
 • شما باید حداقل گواهینامه گروه( ب ) داشته باشید B

امتیاز این سوال : 3


B

دفترچه شماره : 10 - سوال شماره : 22

Was ist beim Abschleppen zu beachten?

هنگام بکسل چه نکاتی‌ مهم هستند؟


 • A. Abschleppseil/Abschleppstange muss deutlich gekennzeichnet sein
 • طناب یا میله بکسل باید به خوبی‌ نشانه گذاری شده باشند
 • B. Motorräder dürfen nur mit fester Verbindung abgeschleppt werden
 • موتور سیکلت را میتوان فقط با اتصال محکم بکسل کرد
 • C. Der Abstand zwischen den Fahrzeugen darf nicht größer als 5 m sein
 • فاصله میان خودرو‌ها نباید بیش از پنج متر باشد

امتیاز این سوال : 3


A,C

دفترچه شماره : 10 - سوال شماره : 23

Wo dürfen Sie innerorts einen Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 2 t an Sonn- und Feiertagen sowie zwischen 22.00 und 6.00 Uhr regelmäßig parken?

کجا می‌توانید درون یک منطقه شهری تریلری با وزن بیش از دو تن را یکشنبه‌ها و روزهای تعطیل،همچنین مابین ساعت ده شب تا شش صبح پارک کنید؟


 • A. In Sondergebieten, die der Erholung dienen, auf ausreichend breiten Straßen
 • در مکان‌های مخصوص تفریح یا خیابان‌هایی‌ که به اندازه کافی‌ پهن باشند
 • B. In Gewerbegebieten
 • در مناطق تجاری
 • C. In reinen Wohngebieten auf entsprechend gekennzeichneten Parkplätzen
 • در منطق کاملا مسکونی در پارکینگ‌های مشخص

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 10 - سوال شماره : 24

Ihr Pkw hat einen Defekt und ist nicht mehr fahrbereit. Was ist beim Abschleppen zu beachten? Während des Abschleppens ist

خودرو شما به دلیل نقص فنی‌ متوقف شده است، هنگام بکسل به چه نکاتی‌ باید توجه کنید؟


 • A. - zusätzlich die Nebelschlussleuchte zur Signalisierung des Abschleppvorgangs anzuschalten
 • هنگام بکسل کردن برای نشانه گذاری حتما مه‌ شکن را روشن کنید
 • B. - bei Ausfall des Motors die aufzubringende Kraft am Bremspedal erheblich höher
 • در صورت از کار افتادن موتور فشاری که باید روی پدال ترمز بیاورید بیشتر خواهد بود
 • C. - nach Möglichkeit eine Abschleppstange zu benutzen
 • در صورت امکان حتما از میله بکسل استفاده کنید

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 10 - سوال شماره : 25

متاسفانه عکس یافت نشد

Wer hält falsch?

کدامیک اشتباه توقف کرده؟


 • A. Der weiße Van
 • ون سفید
 • B. Beide Fahrzeuge
 • هر دو خودرو
 • C. Der Traktor
 • تراکتور

امتیاز این سوال : 3


A

دفترچه شماره : 10 - سوال شماره : 26

متاسفانه عکس یافت نشد

Wer hält falsch?

کدامیک اشتباه توقف کرده؟


 • A. Der dunkle Pkw
 • خودرو تیره رنگ
 • B. Beide Pkw
 • هر دو خودرو
 • C. Der helle Pkw
 • خودرو رنگ روشن

امتیاز این سوال : 3


A

دفترچه شماره : 10 - سوال شماره : 27

متاسفانه عکس یافت نشد

Wer hält falsch?

کدامیک اشتباه توقف کرده؟


 • A. Der Lkw
 • کامیون
 • B. Der weiße Lieferwagen
 • ون سفید
 • C. Beide Fahrzeuge
 • هر دو خودرو

امتیاز این سوال : 3


B

دفترچه شماره : 10 - سوال شماره : 28

متاسفانه عکس یافت نشد

Was ist hier zu beachten?

در اینجا به چه نکاتی‌ باید توجه کنید؟


 • A. Die Fahrbahnbegrenzung darf in keinem Fall überfahren werden
 • عبور از خط مرزی جاده(خط وسط) به هر دلیل ممنوع است
 • B. Links von der Fahrbahnbegrenzung darf nicht gehalten werden
 • سمت چپ خط مرزی (خط وسط)توقف ممنوع است
 • C. Langsame Fahrzeuge müssen möglichst auf dem Seitenstreifen fahren
 • خودرو هایی که آهسته حرکت می‌کنند بیاد تا حد امکان از سمت راست تردد کنند

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 10 - سوال شماره : 29

Ihr Pkw hat auf der Autobahn eine Reifenpanne. Wie müssen Sie sich verhalten? Ich muss

خودرو شما در بزرگ راه دچار مشکل فنی میشود چه واکنشی نشان خواهید داد


 • A. - das Warndreieck in etwa 100 m Entfernung aufstellen
 • مثلث هشدار دهنده را در فاصله 100 متری خودرو
 • B. - bis zur nächsten Ausfahrt weiterfahren
 • تا خروجی بعدی به مسیر خود ادامه میدهم
 • C. - das Warnblinklicht einschalten und möglichst weit rechts anhalten
 • جفت راهنما را روشن کرده و تا حد امکان در لبه ی راستی جاده توقف میکنم

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 10 - سوال شماره : 30

متاسفانه عکس یافت نشد

Wo dürfen Sie hier parken? In meiner Fahrtrichtung

کجا در این مکان پارک کردن مجاز است ؟ در مسیر حرکت من :


 • A. - auf dem linken und rechten Seitenstreifen
 • لبه سمت چپ و راست جاده
 • B. - nur auf dem linken Seitenstreifen
 • لبه سمت چپ جاده
 • C. - nur auf dem rechten Seitenstreifen
 • فقط در لبه سمت راست جاده

امتیاز این سوال : 3


C

دفترچه شماره : 10 - سوال شماره : 31

متاسفانه عکس یافت نشد

Wo dürfen Sie hier parken? In meiner Fahrtrichtung

کجا در این مکان پارک کردن مجاز است ؟ در مسیر حرکت من :


 • A. - auf dem linken und rechten Seitenstreifen
 • لبه سمت چپ و راست جاده
 • B. - nur auf dem rechten Seitenstreifen
 • فقط روی لبه سمت راست جاده
 • C. - nur auf dem linken Seitenstreifen
 • فقط روی لبه سمت چپ اده

امتیاز این سوال : 3


B

دفترچه شماره : 10 - سوال شماره : 32

متاسفانه عکس یافت نشد

Wer hält falsch?

چه کسی اشتباه پارک کرده است ؟


 • A. Der dunkle Pkw
 • خودرو سواری تیره رنگ
 • B. Der helle Pkw
 • خودرو سواری سفید رنگ
 • C. Beide Pkw
 • هر دو خودرو

امتیاز این سوال : 3


A

دفترچه شماره : 10 - سوال شماره : 33

متاسفانه عکس یافت نشد

Was ist hier zu beachten?

در اینجا به چه نکاتی توجه نمایید ؟


 • A. Links von der Fahrbahnbegrenzung darf nicht gehalten werden
 • در سمت چپ خط جاده توقف ممنوع است
 • B. Langsame Fahrzeuge müssen möglichst auf dem Seitenstreifen fahren
 • خودرو هایی که آهسته حرکت میکنند باید تا حد امکان در لبه سمت راست جاده تردد نمایند
 • C. Die Fahrbahnbegrenzung darf in keinem Fall überfahren werden
 • عبور از خط مرزی جاده در هر صورت ممنوع است

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 10 - سوال شماره : 34

Wo ist das Halten verboten?

کجا توقف کردن ممنوع است ؟


 • A. Vor Ein- und Ausfahrten von Grundstücken
 • قبل و بعد از خروجی پارکینگ یک خانه مسکونی
 • B. Auf markierten Fahrstreifen mit Richtungspfeilen
 • توقف روی علائم خط کشی شده در جاده
 • C. Auf Einfädelungs- und Ausfädelungsstreifen
 • ورودی و خروجی جاده ها

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 10 - سوال شماره : 35

Worauf sollten Sie Mitfahrer vor dem Aussteigen hinweisen? Darauf, dass

در چه موردی باید به سرنشین خودرو در هنگام پیاده شدن هشدار دهید ؟


 • A. - nach rechts auf Fußgänger zu achten ist
 • باید مراقب عابرین پیاده از سمت راست باشد
 • B. - an Radwegen Radfahrer wartepflichtig sind
 • در مسیر دوچرخه ، دوچرخه سوار باید صبر کند
 • C. - nach links der fließende Verkehr zu beachten ist
 • باید به خودرو های در حال تردد سمت چپ توجه شود

امتیاز این سوال : 3


A,C

دفترچه شماره : 10 - سوال شماره : 36

Vor welchen Zeichen müssen Sie mindestens 10 m Abstand halten, wenn diese sonst durch Ihr Fahrzeug verdeckt würden?

قبل از چه تابلویی موظف هستید در صورت مزاحمت برای دید دیگر رانندگان حداقل با فاصله 10 متر توقف نمایید


 • A. Haltverbot
 • توتابلو توقف ممنوع
 • B. Halt. Vorfahrt gewähren.
 • تابلو توقف ، و حق تقدم دادن
 • C. Andreaskreuz
 • تابلو تقاطع ریلی

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 10 - سوال شماره : 37

متاسفانه عکس یافت نشد

Wer hält falsch?

چه کسی اشتباه توقف کرده است


 • A. Der rote Pkw
 • خودرو سواری قرمز رنگ
 • B. Beide Pkw
 • هر دو خودرو
 • C. Der gelbe Pkw
 • خودرو سواری زرد رنگ

امتیاز این سوال : 3


A

دفترچه شماره : 10 - سوال شماره : 38

متاسفانه عکس یافت نشد

Wer hält falsch?

چه کسی اشتباه توقف کرده است


 • A. Der rote Pkw
 • خودرو سواری قرمز رنگ
 • B. Der gelbe Pkw
 • خودرو زرد قرمز رنگ
 • C. Beide Pkw
 • هر دو خودرو

امتیاز این سوال : 3


A

دفترچه شماره : 10 - سوال شماره : 39

Ihr Pkw hat einen Defekt und ist nicht mehr fahrbereit. Was ist beim Abschleppen zu beachten? Während des Abschleppens

خودرو شما دچار مشکل فنی شده است و قادر به حرکت نیست در هنگام بکسل کردن باید به چه نکاتی توجه کنید ؟


 • A. - ist das Abschleppseil möglichst straff zu halten
 • در صورت امکان جهت بکسل کردن از میله اهنی استفاد شود
 • B. - darf die Autobahn nur als Abkürzung zur nächsten Werkstatt benutzt werden
 • از بزرگاه فقط برای رسیدن به اولین تعمیر گاه در کوتاه ترین مسیر میتوان استفاده کرد
 • C. - ist an beiden Fahrzeugen Warnblinklicht einzuschalten
 • در هر دو خودرو باید جفت راهنما روشن باشد

امتیاز این سوال : 3


A,C

دفترچه شماره : 10 - سوال شماره : 40

متاسفانه عکس یافت نشد

Wo dürfen Sie hier parken? In meiner Fahrtrichtung

کجا شما مجاز به توقف هستید در مسیر حرکت خود :


 • A. - nur auf dem rechten Seitenstreifen
 • فقط در لبه سمت راست جاده
 • B. - auf dem linken und rechten Seitenstreifen
 • فقط لب های سمت راست و چپ جاده
 • C. - nur auf dem linken Seitenstreifen
 • فقط در لب سمت چپ جاده

امتیاز این سوال : 3


A

دفترچه شماره : 10 - سوال شماره : 41

Sie halten mit Ihrem Fahrzeug an, um Mitfahrende rechts aussteigen zu lassen. Dort verläuft ein Radweg. Was sollten Sie tun?

شما توقف میکنید تا شخصی را از سمت راست پیاده کرده ، در آنجا یک مسیر دوچرخه قرار دارد شما چگونه رفتار خواهید کرد ؟


 • A. Ich sollte mich vergewissern, dass keine Radfahrer kommen
 • من باید مطمئا شوم هیچ دوچرخه ای در حال عبور نیست
 • B. Ich sollte nur den Verkehr im Innenspiegel beobachten
 • من فقط در اینه مراقب خودروهای پشت سر باشم
 • C. Ich sollte die Aussteigenden auf den Radweg hinweisen
 • من باید به شخصی که پیاده میشود در مورد مسیر دوچرخه هشدار دهم

امتیاز این سوال : 3


A,C

دفترچه شماره : 10 - سوال شماره : 42

متاسفانه عکس یافت نشد

Wer hält falsch?

چه کسی اشتباه توقف کرده است ؟


 • A. Beide Pkw
 • هر دو خودرو
 • B. Der grüne Pkw
 • خودرو سواری سبز رنگ
 • C. Der blaue Van
 • ون آبی رنگ

امتیاز این سوال : 3


C
image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درسآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De