image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درس

 

 

در این بخش شما می توانید به سومین دفترچه سوالات گواهینامه رانندگی کشور آلمان دسترسی داشته باشید.

تمامی سوالات ترجمه شده اند و پاسخ صحیح نیز به آنها داده شده است.

 


تعداد سوالات این دفترچه : 31 سوال

دفترچه شماره : 3 - سوال شماره : 1

Welche Profiltiefe müssen Ihre Reifen mindestens aufweisen?

حداقل عمق عاج لاستیک خودروباید به چه اندازه باشد؟امتیاز این سوال : 3


1.6

دفترچه شماره : 3 - سوال شماره : 2

Welche Dokumente müssen Sie mitführen, wenn Sie ein zulassungspflichtiges Kraftfahrzeug führen möchten?

چه مدارکی در هنگام رانندگی باید به همراه داشته باشید؟


 • A. Den Führerschein
 • گواهینامه
 • B. Die Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
 • کارت ماشین
 • C. Die Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief)
 • سند خودرو

امتیاز این سوال : 2


A,B

دفترچه شماره : 3 - سوال شماره : 3

Sie haben ein zugelassenes Fahrzeug erworben. Was müssen Sie tun?

شما یک وسیله نقلیه خریده اید، چه کاری باید انجام دهید؟


 • A. Unverzüglich umschreiben lassen
 • بلافاصله سند ماشین را به نام خود ثبت کنید
 • B. Der Zulassungsbehörde einen Versicherungsnachweis vorlegen
 • ماشین را بیمه‌ کرده و مدارک را به سازمان ذیربط ارسال کنید

امتیاز این سوال : 2


A,B

دفترچه شماره : 3 - سوال شماره : 4

Was ist vorgeschrieben, wenn die Haftpflichtversicherung Ihres Fahrzeugs erloschen ist?

در صورت اتمام بیمه خودرو چه کاری باید انجام دهید؟


 • A. Das Fahrzeug - darf im Straßenverkehr nicht mehr benutzt werden
 • وسیله نقلیه حق تردد در خیابان را ندارد
 • B. Das Fahrzeug - muss bei der Zulassungsstelle abgemeldet werden
 • وسیله نقلیه باید از ثبت خارج شود
 • C. Das Fahrzeug - muss bei der Zulassungsstelle vorgeführt werden
 • وسیله نقلیه باید به سازمان ذیربط مراجعه کند

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 3 - سوال شماره : 5

Wegen "Tieferlegung" Ihres Pkw ist eine Begutachtung erforderlich. Wann muss diese erfolgen?

شما سطح خودرو را کاهش داده‌اید(به اصطلاح کپ کرده‌اید)، چه کاری لازم است انجام شود؟


 • A. Zusammen mit der nächsten Hauptuntersuchung, spätestens 1 Jahr nach Umbau
 • همراه با معاینه فنی‌ عمومی‌ خودرو حداکثر بعد از یک سال اطلاع رسانی کنید
 • B. Nach Aufforderung durch die Zulassungsstelle
 • در صورت درخواست مراجع ذیربط اطلاع رسانی کنید
 • C. Unverzüglich nach dem Umbau
 • بلافاصله بعد از این کار، تغییر را در کارت ماشین ثبت کنید

امتیاز این سوال : 3


C

دفترچه شماره : 3 - سوال شماره : 6

Ein Fahranfänger parkt innerhalb der Probezeit falsch und muss dafür Verwarnungsgeld zahlen. Womit muss er außerdem rechnen?

یک راننده تازه کار در طول دوره آزمایشی‌ به علٔت پارک اشتباه جریمه نقدی میشود، به غیر از این چه اتفاقی‌ ممکن است در انتظار راننده خودرو باشد؟


 • A. Nach Zahlung des Verwarnungsgeldes mit keinen weiteren Maßnahmen
 • به جز هزینه جریمه نقدی اتفاقی‌ دیگری نخواهد افتاد
 • B. Mit der Anordnung zur Teilnahme an einem Aufbauseminar
 • باید به صورت الزامی در دوره تکمیلی شرکت نماید
 • C. Mit der erneuten Ablegung der Fahrerlaubnisprüfung
 • باید مجددا آزمون گواهینامه را بگذراند

امتیاز این سوال : 2


A

دفترچه شماره : 3 - سوال شماره : 7

Was haben Sie zu beachten, wenn Sie Ladung transportieren möchten?

شما باید به چه چیزی توجه کنید اگر می‌خواهید باری را حمل و نقل کنید؟


 • A. Die Ladung darf - selbst bei einer Vollbremsung nicht verrutschen
 • بار نباید در صورت ترمز اضطراری(ترمز سیخ) دچار حرکت یا لغزش شود
 • B. Die Ladung darf - nie nach vorn über das Fahrzeug hinausragen
 • بار نباید هرگز از جلو خودرو بیرون بیاد
 • C. Die Ladung darf- mich nicht behindern
 • بار نباید مانع دید من شود

امتیاز این سوال : 3


A,C

دفترچه شماره : 3 - سوال شماره : 8

Bis zu welcher Höhe darf die Ladung nicht nach vorn über das Fahrzeug hinausragen?

حداکثر تا چه ارتفاعی بار مجاز است از جلو خودرو بیرون باشد؟


 • A.

امتیاز این سوال : 3


2.5

دفترچه شماره : 3 - سوال شماره : 9

Nässe kann die Wirkung von Trommelbremsen beeinträchtigen. Was ist zu tun?

رطوبت بر عملکرد ترمز تاثیر منفی‌ دارد، چه کاری باید انجام داد؟


 • A. Die Bremse mehrfach im Stand betätigen
 • در حالت ایستاده چندین بار ترمز بزنید
 • B. Die Bremse vorsichtig trocken fahren
 • دیسک ترمز را در حال حرکت با احتیاط خشک کنید
 • C. Bremsflüssigkeit nachfüllen
 • از روغن ترمز بیشتری استفاده کنید

امتیاز این سوال : 3


B

دفترچه شماره : 3 - سوال شماره : 10

Wie weit darf eine Ladung über die Rückstrahler nach hinten höchstens hinausragen, ohne dass eine Kennzeichnung erforderlich ist?

حداکثر تا چه ارتفاعی بار می‌تواند در بخش عقب ماشین بدون نشانه گذاری مخصوص حمل و نقل شود؟امتیاز این سوال : 2


1

دفترچه شماره : 3 - سوال شماره : 11

Was kann in Kurven zum Schleudern führen?

چه عملی میتواند در پیچ موجب انحراف یا چرخش خودرو شود؟


 • A. Zu geringe Beladung
 • به علت وزن کم
 • B. Zu niedriger oder stark unterschiedlicher Reifendruck
 • به علت کم بودن یا تفاوت زیاد فشار تایرها
 • C. Defekte Stoßdämpfer
 • خراب بودن کمک فنر

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 3 - سوال شماره : 12

Wie lange dauert normalerweise die Probezeit?

دوره آزمایشی‌ گواهینامه معمولاً چه مدتی‌ است؟


 • A. 1 Jahr
 • یک سال
 • B. 3 Jahre
 • سه‌ سال
 • C. 2 Jahre
 • دو سال

امتیاز این سوال : 2


C

دفترچه شماره : 3 - سوال شماره : 13

Wann dürfen Sie ein Kraftfahrzeug auf öffentlichen Straßen nicht in Betrieb nehmen?

چه زمانی‌ تردد وسیله نقلیه‌ در خیابان ممنوع می‌‌باشد؟


 • A. Wenn Sie den Fahrzeugbrief nicht besitzen
 • اگر سند وسیله نقلیه به نام شما نباشد
 • B. Wenn es nicht verkehrssicher ist
 • اگر خودرو ایمن نباشد
 • C. Wenn keine Haftpflichtversicherung besteht
 • اگر خودرو بیمه‌ نداشته باشد

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 3 - سوال شماره : 14

Welche Bedeutung haben orangefarbene Warntafeln an einem Fahrzeug?

نشانه نارنجی رنگ در خودروها به چه معنا می‌باشد؟


 • A. Es handelt sich um einen - Viehtransport
 • نشان دهنده حمل و نقل حیوانات است
 • B. Es handelt sich um einen - Gefahrguttransport
 • نشاند دهنده حمل و نقل بار خطرناک است
 • C. Es handelt sich um einen - Transport leicht verderblicher Lebensmittel
 • نشاند دهنده حمل و نقل مواد غذایی فاسد شدنی است

امتیاز این سوال : 3


B

دفترچه شماره : 3 - سوال شماره : 15

Was müssen Sie tun, wenn Sie unterwegs feststellen, dass Ihr Fahrzeug nicht mehr verkehrssicher ist?

خودرو شما در خیابان یا جاده ناگهان خراب میشود، شما چه کاری خواهید کرد؟


 • A. Das Fahrzeug auf kürzestem Weg aus dem Verkehr ziehen
 • خودرو را در کوتاه‌ترین مسیر از خیابان خارج کنم( به این ترتیب از تصادف و ترافیک جلوگیری میشود)
 • B. Erst nach Beseitigung des Schadens weiterfahren
 • مسیر خود را تنها در صورت رفع مشکل ادامه میدهم
 • C. Bis zur nächsten Vertragswerkstatt weiterfahren
 • تا اولین تعمیرگاه خودرو به مسیر خود ادامه میدهم

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 3 - سوال شماره : 16

Was soll mit der Teilnahme an einem Aufbauseminar innerhalb der Probezeit erreicht werden?

گذراندن دوره تکمیلی آموزشی در طول دوره گواهینامه آزمایشی‌ جهت دستیابی به چه اهدافی است؟


 • A. Ein Abbau der Punkte im Fahreignungsregister
 • جهت کم کردن امتیازات منفی‌ در اداره راهنمایی و رانندگی
 • B. Eine rücksichtsvollere und risikobewusstere Einstellung zum Straßenverkehr
 • جهت بهبود نگرش به ترافیک جاده‌ای و درک ریسک موجود در حین رانندگی
 • C. Eine Verbesserung der Gefahrenerkennung
 • بهبود شناخت موقعیتهای خطرناک در حین رانندگی

امتیاز این سوال : 2


B,C

دفترچه شماره : 3 - سوال شماره : 17

Womit ist bei Dunkelheit eine Ladung zu kennzeichnen, die mehr als 1 m über die Rückstrahler des Fahrzeugs hinausragt?

به چه وسیله باید بار موجود در قسمت عقب خودرو که ارتفاع آن بیش از یک متر می‌باشد نشانه گذاری کرد؟


 • A. Durch Einschalten der Nebelschlussleuchte
 • به وسیله روشن کردن مه‌ شکن
 • B. Mit orangefarbener Warntafel
 • به وسیله علامت(یا پرچم) هشدار دهنده نارنجی
 • C. Mit roter Leuchte und rotem Rückstrahler
 • به وسیله نور قرمز و چراغ خطر قرمز رنگ

امتیاز این سوال : 3


C

دفترچه شماره : 3 - سوال شماره : 18

Was ist beim Kontrollieren des Reifenluftdrucks zu berücksichtigen?

در هنگام چک کردن فشار تایرها چه مسائلی‌ را باید در نظر داشت؟


 • A. Temperatur der Reifen
 • درجه حرارت تایرها
 • B. Werkstoff der Felgen (Stahl/Leichtmetall)
 • جنس دیسک ها(فولاد/ آلیاژ)
 • C. Beladung/Besetzung des Fahrzeugs
 • وزن و نوع خودرو

امتیاز این سوال : 3


A,C

دفترچه شماره : 3 - سوال شماره : 19

Wegen einer technischen Veränderung Ihres Fahrzeugs mussten Sie eine Begutachtung durchführen lassen. Wozu sind Sie verpflichtet?

به علت تغییرات فنی‌ در خودرو شما باید معاینه فنی‌ را بگذرانید، وظیفه شما چیست؟


 • A. Bescheinigung über die Begutachtung - sofort dem Fahrzeughersteller übersenden
 • ارسال هر چه سریع تر گواهی معاینه فنی‌ به کارخانه‌ سازنده خودرو
 • B. an der dafür vorgesehenen Stelle in den Fahrzeugbrief einkleben
 • چسباندن برچسب معاینه فنی‌ در سند خودرو
 • C. mitführen oder Fahrzeugpapiere berichtigen lassen
 • ثبت تغییرات در محل مخصوص در سند خودرو

امتیاز این سوال : 3


C

دفترچه شماره : 3 - سوال شماره : 20

Sie haben Ihr zugelassenes Fahrzeug verkauft. Der Käufer hat bezahlt. Was müssen Sie tun?

شما خودرو خود را فروخته اید و خریدار مبلغ خرید را پرداخت کرده است، وظیفه شما چیست؟


 • A. Namen und Anschrift des Käufers unverzüglich der Zulassungsstelle mitteilen
 • اطلاع بدون تاخیر نام و آدرس خریدار به اداره راهنمایی و رانندگی
 • B. Die Prüfplakette vom amtlichen Kennzeichen entfernen
 • کندن برچسب معاینه فنی‌ از پلاک خودرو
 • C. Dem Käufer die Fahrzeugpapiere (Fahrzeugschein und Fahrzeugbrief oder Betriebserlaubnis) gegen Empfangsbestätigung aushändigen
 • انتقال کامل مدارک خودرو به خریدار با گرفتن رسید

امتیاز این سوال : 2


A,C

دفترچه شماره : 3 - سوال شماره : 21

Worauf müssen Sie in regelmäßigen Abständen die Reifen Ihres Fahrzeugs überprüfen?

چرا باید به صورت مداوم تایر خودرو را چک کنید؟


 • A. Auf richtigen Luftdruck
 • جهت کنترل فشار تایر
 • B. Auf ausreichende Profiltiefe
 • جهت ملاحظه کافی‌ بودن عمق عاج تایر
 • C. Auf äußere Beschädigungen
 • جهت ملاحظه خرابی‌ بیرونی تایر

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 3 - سوال شماره : 22

Ab welcher Höhe darf Ladung bis zu 50 cm nach vorn über Ihr Kraftfahrzeug hinausragen?

حداکثر تا چه ارتفاع باری که به اندازه ۵۰ سانیمتر از جلو خودرو بیرون زده باشد مجاز است؟


 • A. 2,00 m
 • دو متر
 • B. 3,00 m
 • سه‌ متر
 • C. 2,50 m
 • دو و نیم متر

امتیاز این سوال : 3


C

دفترچه شماره : 3 - سوال شماره : 23

Was dürfen Sie am amtlichen Kennzeichen verändern?

در پلاک خودرو چه چیزی را مجاز هستید تغییر دهید؟


 • A. Es darf nichts verändert werden
 • هرگونه تغییر در آن ممنوع می‌باشد
 • B. Bunte Aufkleber aufbringen
 • چسباندن برچسب رنگی‌ تزیینی
 • C. Zum Schutz der Beschriftung eine Folie aufkleben
 • چسباندن لایه محافظ جهت نگهداری از پلاک

امتیاز این سوال : 2


A

دفترچه شماره : 3 - سوال شماره : 24

Sie befinden sich in der Probezeit und sind bisher nicht auffällig geworden. Welche Folgen können eintreten, wenn Sie an dem Verkehrszeichen "Halt. Vorfahrt gewähren." nicht anhalten und dadurch andere Verkehrsteilnehmer gefährden?

شما در طول دوره آزمایشی‌ گواهینامه هستید و تاکنون مشکلی‌ نداشته اید، حال اگر شما قبلا از تابلو " احتیاط، حق تقدم بدهید" توقف ننموده و در نتیجه دیگر کاربران جاده را به خطر انداخته اید، باید منتظر چه عواقبی باشید؟


 • A. Anordnung zur Teilnahme an einem Aufbauseminar für Fahranfänger
 • گذراندن دوره اجباری پیشرفته(تکمیلی) برای رانندگان تازه کار
 • B. Anordnung zum erneuten Ablegen einer theoretischen Fahrerlaubnisprüfung
 • انجام مجدد امتحان تئوری گواهینامه
 • C. Eintrag in das Fahreignungsregister
 • ثبت به عنوان تخلف شدید در اداره راهنمایی و رانندگی

امتیاز این سوال : 2


A,C

دفترچه شماره : 3 - سوال شماره : 25

Was kann schon durch eine 20 %ige Überladung eintreten?

در صورت اضافه وزن ۲۰% خودرو چه اتفاقاتی امکان پذیرند؟


 • A. Überbeanspruchung der Bremsen
 • اصطکاک بیش از حد ترمز ها
 • B. Schäden an tragenden Fahrzeugteilen
 • آسیب به قطعات سیستم ترمز
 • C. Verschlechterung des Lenkverhaltens
 • کاهش قابلیت کنترل(بد شدن کار فرمان)

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 3 - سوال شماره : 26

Was geschieht, wenn Sie mit wesentlich zu niedrigem Reifenluftdruck fahren?

در صورت کم بودن بیش از حد فشار در تایر چه اتفاقی‌ خواهد افتاد؟


 • A. Die Reifen erhitzen sich übermäßig
 • حرارت بیش از حد لاستیک‌ها
 • B. Die Fahrstabilität nimmt ab
 • ثبات رانندگی کاهش می یابد
 • C. Der Reifenverschleiß nimmt ab
 • سایش تایر کاهش می‌یابد

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 3 - سوال شماره : 27

Unter welchen Bedingungen darf die Ladung nach vorne über das Fahrzeug hinausragen? Richtig

تحت چه شرایطی حمل باری که از جلو خودرو بیرون آمده مجاز می‌‌باشد؟


 • A. Wenn die Ladung oberhalb einer Höhe von 2,50 m nicht mehr als 50 cm hinausragt
 • تحت شرایطی که بار ابعادی حداکثر تا ارتفاع دو و نیم متر و طول حداکثر پنجاه سانتیمر داشته باشد
 • B. Wenn die Ladung mit einer roten Leuchte kenntlich gemacht ist
 • تحت شرایطی که بار با چراغ قرمز علامت گذاری شده باشد

امتیاز این سوال : 3


A

دفترچه شماره : 3 - سوال شماره : 28

Wer ist für den verkehrssicheren Zustand eines zugelassenen Fahrzeugs verantwortlich?

چه کسی‌ مسئول وضعیت ایمنی یک وسیله نقلیه ثبت شده است؟


 • A. Der Halter
 • دارنده خودرو
 • B. Die Haftpflichtversicherung
 • بیمه مسئولیت
 • C. Der Fahrer
 • راننده

امتیاز این سوال : 2


A,C

دفترچه شماره : 3 - سوال شماره : 29

Was ist bei amtlichen Kennzeichen wichtig?

چه برای پلاک مهم است؟


 • A. Sie müssen immer gut lesbar sein
 • همیشه باید خوانا باشد
 • B. Die hinteren Kennzeichen müssen bei Dunkelheit beleuchtet sein
 • پلاک عقب باید در شب با چراغ قابل رویت باشد
 • C. Sie müssen an den vorgesehenen Stellen fest angebracht sein
 • پلاک‌ها باید به طور مناسب در مکانهای مخصوص نصب شوند

امتیاز این سوال : 2


A,B,C

دفترچه شماره : 3 - سوال شماره : 30

Durch eine technische Änderung an Ihrem Fahrzeug ist die Betriebserlaubnis erloschen. Mit welchen Folgen müssen Sie rechnen, wenn Sie das Fahrzeug dennoch auf öffentlichen Straßen benutzen?

به دلیل یک مشکل فنی‌ مجوز تردد خودرو شما لغو شده است، چه عواقبی در صورت استفاده از وسیله نقلیه در انتظار شما خواهند بود؟


 • A. Mit einem Bußgeld
 • جریمه نقدی
 • B. Mit einem Eintrag im Fahreignungsregister
 • ثبت در اداره راهنمایی و رانندگی به عنوان تخلف شدید
 • C. Mit dem Verlust meines Versicherungsschutzes
 • از دست دادن پوشش بیمه

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 3 - سوال شماره : 31

Aufgrund mehrerer Verstöße innerhalb der Probezeit hat die Behörde die Teilnahme an einem Aufbauseminar angeordnet. Der Fahranfänger kommt dieser Anordnung nicht nach. Womit muss er jetzt rechnen?

با توجه به موارد نقض قوانین در طول دوره آموزشی، راننده تازه کار توسط اداره راهنمایی و رانندگی‌ مستلزم شرکت در دور تکمیلی شده است، در صورت عدم شرکت چه عواقبی در انتظار راننده خواهد بود؟


 • A. Mit einem Bußgeldbescheid
 • جریمه نقدی
 • B. Mit zusätzlichen Punkten im Fahreignungsregister
 • کسب امتیاز منفی‌ در مورد توانایی رانندگی
 • C. Mit dem Entzug der Fahrerlaubnis
 • رد صلاحیت رانندگی

امتیاز این سوال : 2


C
image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درسآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De