در این بخش شما می توانید به دومین دفترچه سوالات گواهینامه رانندگی کشور آلمان دسترسی داشته باشید.

تمامی سوالات ترجمه شده اند و پاسخ صحیح نیز به آنها داده شده است.

 


تعداد سوالات این دفترچه : 18 سوال

دفترچه شماره : 2 - سوال شماره : 1

Wie verhalten Sie sich?

چگونه رفتار خواهید کرد؟


 • A. Ich fordere den Nachfolgenden durch leichtes Bremsen auf, mehr Abstand herzustellen
 • من یک ترمز کوتاه میزنم تا فاصله را با خودرو جلو حفظ کنم
 • B. Ich überhole den blauen Pkw und wechsle dann in den mittleren Fahrstreifen
 • من از خودرو آبی رنگ سبقت میگیرم، سپس به لاین وسط وارد میشوم
 • C. Ich überhole den Transporter und wechsle dann in den mittleren Fahrstreifen
 • من از خودرو ون سبقت میگیرم، سپس به لاین وسط وارد میشوم

امتیاز این سوال : 5


B

دفترچه شماره : 2 - سوال شماره : 2

Woran erkennt man den guten Fahrer?

راننده خوب چه کسی‌ است؟


 • A. Er verhält sich partnerschaftlich, fährt ruhig und gelassen und verzichtet darauf, sich als überlegen zu zeigen
 • کسی‌ که برای حفظ نظم خیابان مشارکت می‌کند، رفتاری آرام از خود نشان میدهد و نسبت به دیگران احساس برتری نداشته باشد
 • B. Er nutzt jede Gelegenheit zum Überholen, andere abzuhängen und seine Überlegenheit zu zeigen, auch wenn seine Fahrweise mit Risiken verbunden ist
 • کسی‌ که از هر فرصتی برای سبقت گرفتن استفاده می‌کند تا برتری خود را نسبت به دیگران نشان دهد حتی اگر با این عمل دیگران را به مخاطره بیندازد
 • C. Er fährt rasant, um sein Können zu beweisen
 • کسی‌ که با سرعت زیاد رانندگی می‌کند تا مهارت خود را به نمایش بگذارد

امتیاز این سوال : 4


A

دفترچه شماره : 2 - سوال شماره : 3

Während Sie in einem Verkehrsstau stehen, sehen Sie im Rückspiegel, wie sich ein Motorradfahrer an der wartenden Fahrzeugschlange „vorbeischlängelt“. Wie verhalten Sie sich?

شما در ترافیک ایستاده اید و در آینه پشت مشاهده می‌کنید چطور یک موتورسوار در حال سبقت از میان ماشین‌ها می‌باشد، شما چه رفتاری از خود نشان می‌‌دهید؟


 • A. Ich lasse ihn vorbeifahren
 • من به او اجازه می‌‌دهم به راه خود ادامه دهد
 • B. Ich hupe und notiere sein Kennzeichen
 • من بوق میزنم و شماره پلاک موتور را یادداشت می‌‌کنم
 • C. Ich sorge dafür, dass auch er anhalten muss
 • من سعی‌ می‌کنم او را متوقف کنم

امتیاز این سوال : 4


A

دفترچه شماره : 2 - سوال شماره : 4

Sie fahren auf einer Landstraße und werden von einem hinter Ihnen fahrenden Pkw bedrängt. Wie sollten Sie reagieren?

شما در حال رانندگی در جاده هستید و خودرو پشتی‌ برای شما مزاحمت ایجاد می‌‌کند، شما چه واکنشی نشان میدهید؟


 • A. Ich erhöhe meine Geschwindigkeit, bis der nachfolgende Pkw aufhört, mich zu bedrängen
 • من سرعت خود را، تا زمانی‌ که خودرو پشتی‌ از مزاحمت دست بردارد، افزایش میدهم
 • B. Ich vermindere meine Geschwindigkeit, bis der nachfolgende Pkw aufhört, mich zu bedrängen
 • من سرعت خود را، تا زمانی‌ که خودرو پشتی‌ از مزاحمت دست بردارد، کاهش میدهم
 • C. Ich behalte meine Geschwindigkeit bei und halte mich rechts, um dem nachfolgenden Pkw das Überholen zu ermöglichen
 • من سرعت خود را حفظ کرده و از سمت راست حرکت می‌کنم تا سبقت را برای خودرو پشتی‌ ممکن سازم

امتیاز این سوال : 4


C

دفترچه شماره : 2 - سوال شماره : 5

Unmittelbar bevor Sie losfahren wollen, haben Sie sich sehr geärgert und sind wutgeladen. Was ist richtig?

درست پیش از اینکه شما می‌خواهید با خودرو حرکت کنید، به شدت عصبانی‌ و ناراحت میشوید. چه کاری درست خواهد بود؟


 • A. Wutgeladen sollte man nicht fahren
 • در حالت عصبانیت و ناراحتی‌ بهتر است از رانندگی خودداری کرد
 • B. Ich fahre los und reagiere meine Wut beim Fahren ab
 • من حرکت کرده و عصبانیت خود را در طول مسیر آرام می‌کنم

امتیاز این سوال : 4


A

دفترچه شماره : 2 - سوال شماره : 6

Sie sind unter Zeitdruck. Worauf müssen Sie achten?

شما عجله دارید، به چه چیزی باید توجه کنید؟


 • A. Ich bekämpfe das Bedürfnis - die Sicherheitsabstände zu unterschreiten
 • من بر عجله خود غلبه کرده و فاصله خود را با خودرو جلو حفظ می‌کنم
 • B. Ich bekämpfe das Bedürfnis - die Ampeln auch bei Rot zu überfahren
 • من بر عجله خود غلبه کرده و از عبور از چراغ قرمز خودداری می‌کنم
 • C. Ich bekämpfe das Bedürfnis - die Geschwindigkeit zu überschreiten
 • من بر عجله خود غلبه کرده و از سرعت مجاز فراتر نمی‌روم

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 2 - سوال شماره : 7

Sie überholen auf einer Autobahn. Von hinten nähert sich ein Pkw mit hoher Geschwindigkeit, Lichthupe und eingeschaltetem Blinker. Wie verhalten Sie sich?

شما در بزرگراه در حال سبقت هستید، از پشت خودرویی با سرعت بالا تر به شما نزدیک شده و با چراغ و راهنما به شما علامت میدهد، شما چه واکنشی نشان خواهید داد؟


 • A. Ich überhole zügig weiter
 • من سریع سبقت میگیرم
 • B. Ich verzögere langsam
 • من سرعت خود را کاهش میدهم
 • C. Ich wechsle frühestmöglich in den rechten Fahrstreifen
 • من در اولین فرصت به خط سمت راست حرکت میکنم

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 2 - سوال شماره : 8

Nachdem Sie längere Zeit auf einer Landstraße einem sehr langsam fahrenden Pkw folgen mussten, können Sie endlich überholen. Wie verhalten Sie sich?

پس از آنکه مدت طولانی‌ پشت سر خودرو اآهسته ایی حرکت کرده‌اید، در نهایت موفق به سبقت گرفتن میشوید،چه رفتاری صحیح است؟


 • A. Nach dem Überholen - schere ich mit ausreichendem Abstand ein, um den anderen Fahrer nicht zu behindern
 • پس از سبقت با فاصله کافی‌ لاین خود را عوض می‌کنم بدون این که مزاحمتی برای دیگر رانندگان ایجاد کرده باشم
 • B. Nach dem Überholen - fahre ich betont langsam, um dem anderen Fahrer die Auswirkungen seines Verhaltens zu verdeutlichen
 • پس از سبقت سرعت خود را کاهش میدهم تا رفتار راننده را تلافی کنم
 • C. Nach dem Überholen - bremse ich kurz ab, um dem anderen Fahrer auf sein langsames Fahren hinzuweisen
 • پس از سبقت یک ترمز کوتاه جلو خودرو ایی که از آن سبقت گرفته‌ام میزنم تا به او نشان دهم که نباید آهسته رانندگی‌ کند

امتیاز این سوال : 4


A

دفترچه شماره : 2 - سوال شماره : 9

Sie überholen auf der Autobahn mehrere Fahrzeuge. Hinter Ihnen naht ein Fahrzeug mit eingeschaltetem Blinker und Lichthupe. Wie verhalten Sie sich?

شما در حال سبقت هم زمان از چند خودرو در بزرگراه میباشید، از پشت خودرو دیگری قرار دارد که با چراغ و راهنما به شما علامت میدهد. چه رفتاری صحیح می‌‌باشد؟


 • A. Ich fahre weiter, bis ich wieder in den rechten Fahrstreifen wechseln kann
 • من به مسیر خود ادامه داده و زمانی‌ که ممکن باشد به طرف راست بزرگراه تغییر مسیر میدهم
 • B. Ich fordere den Nachfolgenden durch kurzes Einschalten des Warnblinklichts auf, mehr Abstand einzuhalten
 • من برای یک لحظه چراغ خطر را روشن می‌کنم تا به او هشدار دهم که فاصله خود را رعایت کند
 • C. Ich fordere den Nachfolgenden durch kurzes Bremsen auf, mehr Abstand einzuhalten
 • من برای یک لحظه ترمز میزنم تا به او هشدار دهم که فاصله خود را رعایت کند

امتیاز این سوال : 4


A

دفترچه شماره : 2 - سوال شماره : 10

Sie wollen auf der Autobahn eine Kolonne zügig überholen. Daran werden Sie durch ein etwas langsamer fahrendes Fahrzeug gehindert, was Sie ärgert und frustriert. Wie verhalten Sie sich?

شما می‌خواهید از چند ماشین که پشت سر هم حرکت میکنند سبقت بگیرید، در این میان اتومبیلی با سرعت پایین موجب عصبانیت و بی‌ حوصلگی شما میشود، چه رفتاری صحیح است؟


 • A. Ich beherrsche mich und warte ab, bis ich überholen kann
 • من خود را کنترل کرده و صبر می‌کنم تا فرصت مناسب برای سبقت فراهم گردد
 • B. Ich fahre dicht auf und signalisiere dem Bummelanten, mir den Überholfahrstreifen schleunigst frei zu machen
 • من فاصله خود را تا خودرو جلو تا حد امکان کم می‌کنم تا به رانندگان تنبل نشان دهم که راه را برای سبقت من باز کنند

امتیاز این سوال : 4


A

دفترچه شماره : 2 - سوال شماره : 11

Ein Pkw schert nach dem Überholen ohne ausreichenden Abstand vor Ihnen ein. Wie verhalten Sie sich?

خودرو ایی پس از سبقت بلافصله به جلو شما می‌پیچد بدون اینکه فاصله لازم را رعایت کند، شما چه واکنشی نشان خواهید داد؟


 • A. Ich bremse ab, um den Sicherheitsabstand wieder herzustellen
 • من ترمز می‌کنم تا فاصله خود را از او زیاد کنم
 • B. Ich betätige die Lichthupe, um auf die Behinderung aufmerksam zu machen
 • من با چراغ زدن به او اعتراض می‌کنم
 • C. Ich bleibe gelassen, um Konflikte zu vermeiden
 • من به حرکت خود پشت سر او ادامه میدهم تا از درگیری جلوگیری کنم

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 2 - سوال شماره : 12

Ein Pkw überholt leichtsinnig "Ihre Kolonne". Wegen Gegenverkehr will er vor Ihrem Vordermann einscheren. Dieser ärgert sich und "macht dicht". Was machen Sie?

خودروایی در حال سبقت از شما و چند ماشین دیگر می‌باشد،اما ناگهان به علٔت پیدایش خودرو از روبه رو مجبور میشود به سرعت جلو شما پیچیده در حالی‌ که فاصله بسیار کم است، این عمل موجب ناراحتی‌ شما میشود، شما چه واکنشی نشان میدهید؟


 • A. Nichts, denn ich bin davon nicht betroffen
 • کار خاصی‌ نمی‌‌کنم چون مشکلی‌ پیش نیامده
 • B. Auch ich "mache dicht", um dem Vordrängler einen Denkzettel zu verpassen
 • من هم فاصله را تا حد ممکن کم می‌‌کنم تا به او درسی‌ داده باشم
 • C. Ich gebe nach und lasse den Vordrängler einscheren
 • من از خشم خود چشم پوشی می‌کنم و به او او اجازه میدهم وارد لاین من شود

امتیاز این سوال : 4


C

دفترچه شماره : 2 - سوال شماره : 13

Warum wirkt sich umweltschonendes Fahren im Allgemeinen auch auf die Verkehrssicherheit günstig aus?

چرا رانندگی با رعایت شرایط محیط زیستی‌ همچنین با رعایت احتیاط موجب آرامش در رانندگی میشود؟


 • A. Weil beim umweltschonenden Fahren hohe Geschwindigkeiten vermieden werden, so dass gefährliche Situationen seltener auftreten
 • چونکه رانندگی با رعایت شرایط زیست محیطی‌ مستلزم حرکت با سرعت پایین میباشد به این ترتیب احتمال خطر کاهش می‌یابد
 • B. Weil beim Fahren mit alternativen Kraftstoffen nur langsam gefahren werden kann
 • چونکه در صورت رانندگی با سوخت جایگزین نمی‌توان با سرعت زیاد حرکت کرد
 • C. Weil dabei vorausschauend gefahren wird, so dass etwaige Gefahren früh erkannt und deshalb besonders gut vermieden werden können
 • به علت حرکت آهسته خطر خیلی‌ سریع شناسی میشود و می‌توان واکنش مناسب نشان داد

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 2 - سوال شماره : 14

Auf einer Straße außerhalb geschlossener Ortschaften fährt vor Ihnen ein Pkw etwas langsamer, als es erlaubt ist. Sie ärgern sich über den langsameren Pkw. Wie verhalten Sie sich?

در یک خیابان بیرون از منطقه مسکونی راننده ایی با سرعت آهسه تر از سرعت مجاز حرکت می‌کند و موجب خشم شما میشود، شما چه واکنشی نشان میدهید؟


 • A. Ich betätige die Lichthupe, bis der Pkw vor mir schneller fährt
 • من برای او چراغ میزنم تا سرعت خود را افزایش دهد
 • B. Ich passe meine Geschwindigkeit dem Vorausfahrenden an
 • من سرعت خود را با سرعت خودرو جلو تنظیم می‌کنم
 • C. Ich überhole an geeigneter Stelle
 • من در مکان مناسب از او سبقت میگیرم

امتیاز این سوال : 4


B,C

دفترچه شماره : 2 - سوال شماره : 15

Wie verhalten Sie sich richtig?

چه رفتاری صحیح است ؟


 • A. Ich behalte meine Geschwindigkeit bei
 • من سرعت خود را حفظ می‌کنم
 • B. Ich vergrößere den Abstand zum Einscherenden
 • فاصله خود را با خودرویی که تغییر لاین داده زیاد می‌کنم
 • C. Ich bremse ab
 • ترمز می‌کنم

امتیاز این سوال : 5


B,C

دفترچه شماره : 2 - سوال شماره : 16

Ein Langsamfahrer hindert Sie am schnelleren Vorwärtskommen. Was ist richtig?

یک خودرو بسیار آهسته حرکت می‌کند و مزاحم شما است، چه واکنشی نشان خواهید داد؟


 • A. Ich fahre hinter ihm her, bis eine Gelegenheit zum Überholen kommt
 • من به حرکت خود پشت او ادامه میدهم تا فرصتی مناسب جهت سبقت فراهم شود
 • B. Ich fahre ganz dicht auf, um den Überholweg zu verkürzen
 • من تا حد ممکن فاصله را کم می‌کنم تا مسافت سبقت کأهش یابد
 • C. Ich fordere ihn mit der Lichthupe auf, schneller zu fahren
 • من با چراغ زدن متداوم او را وادار به حرکت سریع می‌کنم

امتیاز این سوال : 4


A

دفترچه شماره : 2 - سوال شماره : 17

Vor Ihnen fährt ein Lastzug, der rechts blinkt. Hinter Ihnen drängelt ein ungeduldiger Pkw-Fahrer. Was können Sie tun?

جلو شما یک خودرو باری در حال راهنما زدن به سمت راست می‌باشد، پشت سر شما یک راننده عجول قرار دارد، شما چه کاری میتوانید انجام دهید؟


 • A. Ich überhole erst, wenn ich selbst ganz sicher bin, dass die Verkehrslage das gefahrlose Überholen zulässt
 • من تنها وقتی‌ سبقت میگیرم که مطمئن باشم شرایط جاده به من این اجازه را خواهد داد و خطری ایجاد نخواهد شد
 • B. Ich vergrößere den Abstand zum Lastzug, um dem Drängler das Überholen zu erleichtern
 • من فاصله خود را با خودرو باری افزایش میدهم تا سبقت را برای خودرو پشتی امکان پذیر کنم
 • C. Ich überhole, weil ich vermute, dass mir der Lastwagenfahrer ein Zeichen zum Überholen geben will
 • من سبقت میگیرم چون تصور می‌کنم که خودرو باری با راهنما به من علامت میدهد(جهت سبقت گرفتن)

امتیاز این سوال : 4


A,B

دفترچه شماره : 2 - سوال شماره : 18

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie verhalten Sie sich?

چگونه رفتار خواهید کرد؟


 • A. Ich überhole den Transporter und wechsle dann in den mittleren Fahrstreifen
 • من از خودرو باری سبقت گرفته و به لاین میانی تغییر مسیر میدهم
 • B. Ich fordere den Nachfolgenden durch leichtes Bremsen auf, mehr Abstand herzustellen
 • من به خودرو پشتی‌ با ترمز زدن و نور چراغ های خطر این هشدار را میدهم که فاصله خود را با من حفظ کند
 • C. Ich wechsle sofort den Fahrstreifen nach rechts
 • فورا به لاین سمت راست تغییر مسیر میدهم

امتیاز این سوال : 5


Aآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De