سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با هم نگاهی داشته باشیم به bezüglich در واقع او می تواند هم حرف اضافه باشد و هم یک صفت ، اما در ۹۹ درصد موارد در نقش یک حرف اضافه Genitiv ساز است.

 

معانی : در ارتباط با ، در رابطه ی ، نسبت به ، در راستای را بدهد

 

پس هرگاه به عنوان حرف اضافه در جمله ایفای نقش کند ، می شود یک حرف اضافه Genitiv ساز ، مانند مثال زیر :

 

Bezüglich des Themas

در ارتباط با آن موضوع ، در راستای آن موضوع

 

Bezüglich einer Frage

در راستای یک پرسش

 

Bezüglich eines Projekts

در رابطه با یک پروژه

 

…Bezüglich Ihres Schreibens

در ارتباط با نامه شما …

 

Bezüglich seines Planes hat er sich nicht geäußert

او چیزی در رابطه با طرح و نقشه هایش بروز نداد

 

Wir müssen uns bezüglich der Planungen noch genauer verständigen

همچنین ما باید یکدیگر را نسبت به برنامه ریزی ها دقیق تر مطلع کنیم

 

Bezüglich der Wohnsituation wird es mir nicht möglich sein, täglich von Stuttgart nach Balingen zu pendeln

در رابطه با وضعیت سکونت این برای من ممکن نیست ، روزانه از اشتوتگارت به سمت بالینگن در رفت و آمد باشم

 

Bezüglich Kinderspielplätzen hat sich nichts geändert

در ارتباط با محل بازی کودکان هیچ چیزی تغییر نکرده است

 

توجه داشته باشید که می تواند با همین معانی حتی در نقش یک صفت نیز ظاهر شده و به جملات ما مفهومی که اشاره کردیم را بدهد ، اما به ندرت این اتفاق می افتد ، اما اگر بخواهیم در همین این رابطه به یک صفت نیز اشاره کرده باشیم ، آن diesbezüglich است که یک صفت می باشد با مفاهیم زیر :

 

در این باره ، در رابطه با همین موضوع ، درباره این

 

 

Eine diesbezügliche Frage

یک سوال در این باره ، یک پرسش در رابطه با همین موضوع

 

?Haben Sie diesbezüglich noch Fragen

در این باره شما نیز سوالاتی دارید؟ در رابطه با همین موضوع شما هم سوالاتی دارید؟

 

Diesbezüglich kann ich keine Angaben machen

در این باره من هیچ ادعای نمی توانم بکنم

 آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De