سوالات استان برلین برای آزمون زندگی در کشور آلمان به همراه ترجمه ؛ تلفظ و پاسخ صحیح به این سوالات.

 


تعداد سوالات این دفترچه : 10 سوال

سوال شماره : 1

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Wappen gehört zum Bundesland Berlin?

کدام پرچم متعلق به استان برلین است؟


 • A 1
 • 1
 • B 2
 • 2
 • C 3
 • 3
 • D 4
 • 4


D

سوال شماره : 2

Welches ist ein Bezirk von Berlin?

کدام یک از گزینه های زیر یک ناحیه در استان برلین است؟


 • A Altona
 • Altona
 • B Prignitz
 • Prignitz
 • C Pankow
 • Pankow
 • D Demmin
 • Demmin


C

سوال شماره : 3

Für wie viele Jahre wird das Landesparlament in Berlin gewählt?

برای مدت چند سال شورای ایالات در استان مذکور انتخاب می شود؟


 • A 3
 • 3
 • B 4
 • 4
 • C 5
 • 5
 • D 6
 • 6


C

سوال شماره : 4

Ab welchem Alter darf man in Berlin bei Kommunalwahlen (Wahl der Bezirksverordnetenversammlung) wählen?

آدم از چند سالگی اجازه دارد در استان مذکور در انتخابات محلی ( شرکت کند ) انتخاب کند؟


 • A 14
 • 14
 • B 16
 • 16
 • C 18
 • 18
 • D 20
 • 20


B

سوال شماره : 5

Welche Farben hat die Landesflagge von Berlin?

کدام رنگ ها شامل پرچم استان مذکور می شود؟


 • A blau-weiß-rot
 • آبی - سفید - قرمز
 • B weiß-rot
 • سفید - قرمز
 • C grün-weiß-rot
 • سبز - سفید - قرمز
 • D schwarz-gold
 • مشکی - طلایی


B

سوال شماره : 6

Wo können Sie sich in Berlin über politische Themen informieren?

در کجایی استان مذکور می توان در مورد مسائل سیاسی اطلاعات کسب کرد؟


 • A beim Ordnungsamt der Gemeinde
 • در اداره نظم عمومی انجمن ها
 • B bei den Kirchen
 • نزد کلیساها
 • C bei der Verbraucherzentrale
 • نزد مرکز حمایت از مصرف کنندگان
 • D bei der Landeszentrale für politische Bildung
 • در مرکز ملی آموزش سیاسی


D

سوال شماره : 7

Welches Bundesland ist ein Stadtstaat?

مرکز استان مذکور چه نام دارد؟


 • A Berlin
 • Berlin
 • B Saarland
 • Saarland
 • C Brandenburg
 • Brandenburg
 • D Hessen
 • Hessen


A

سوال شماره : 8

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Bundesland ist Berlin?

کدام یک استان مذکور است؟


 • A 1
 • 1
 • B 2
 • 2
 • C 3
 • 3
 • D 4
 • 4


D

سوال شماره : 9

Wie nennt man den Regierungschef / die Regierungschefin des Stadtstaates Berlin?

آدم رئیس دولت را در استان مذکور چگونه می نامد؟


 • A Ministerpräsident / Ministerpräsidentin
 • نخست وزیر
 • B Oberbürgermeister / Oberbürgermeisterin
 • شهردار
 • C Präsident / Präsidentin des Senats
 • رئیس جمهور
 • D Regierender Bürgermeister / Regierende Bürgermeisterin
 • کسی که در شهرداری حکومت میکند


D

سوال شماره : 10

Welchen Senator / welche Senatorin hat Berlin nicht?

کدام وزیر را استان مذکور ندارد؟


 • A Finanzsenator / Finanzsenatorin
 • وزیر دارایی
 • B Innensenator / Innensenatorin
 • وزیر داخلی
 • C Senator / Senatorin für Außenbeziehungen
 • سناتور روابط خارجی
 • D Justizsenator / Justizsenatorin
 • وزیر دادگستری


Dآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De