سوالات استان بادن ورتمبرگ برای آزمون زندگی در کشور آلمان به همراه ترجمه ؛ تلفظ و پاسخ صحیح به این سوالات.

 


تعداد سوالات این دفترچه : 10 سوال

سوال شماره : 1

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Wappen gehört zum Bundesland Baden-Württemberg?

کدام پرچم متعلق به استان بادن ورتمبرگ است؟


 • A 1
 • 1
 • B 2
 • 2
 • C 3
 • 3
 • D 4
 • 4


A

سوال شماره : 2

Welches ist ein Landkreis in Baden-Württemberg?

کدام یک از گزینه های زیر یک ناحیه در استان بادن ورتنبرگ است؟


 • A Demmin
 • Demmin
 • B Neckar-Odenwald-Kreis
 • Neckar-Odenwald-Kreis
 • C Nordfriesland
 • Nordfriesland
 • D Altötting
 • Altötting


B

سوال شماره : 3

Für wie viele Jahre wird der Landtag in Baden-Württemberg gewählt?

برای مدت چند سال شورای ایالات در استان مذکور انتخاب می شود؟


 • A 3
 • 3
 • B 4
 • 4
 • C 5
 • 5
 • D 6
 • 6


C

سوال شماره : 4

Ab welchem Alter darf man in Baden-Württemberg bei Kommunalwahlen wählen?

آدم از چند سالگی اجازه دارد در استان مذکور در انتخابات محلی ( شرکت کند ) انتخاب کند؟


 • A 14
 • 14
 • B 16
 • 16
 • C 18
 • 18
 • D 20
 • 20


B

سوال شماره : 5

Welche Farben hat die Landesflagge von Baden-Württemberg?

کدام رنگ ها شامل پرچم استان مذکور می شود؟


 • A blau-weiß-rot
 • آبی - سفید - قرمز
 • B schwarz-gold
 • مشکی - طلایی
 • C weiß-blau
 • سفید - آبی
 • D grün-weiß-rot
 • سبز - سفید - قرمز


B

سوال شماره : 6

Wo können Sie sich in Baden-Württemberg über politische Themen informieren?

در کجایی استان مذکور می توان در مورد مسائل سیاسی اطلاعات کسب کرد؟


 • A beim Ordnungsamt der Gemeinde
 • در اداره نظم عمومی انجمن ها
 • B bei der Verbraucherzentrale
 • نزد مرکز حمایت از مصرف کنندگان
 • C bei der Landeszentrale für politische Bildung
 • در مرکز ملی آموزش سیاسی
 • D bei den Kirchen
 • نزد کلیساها


C

سوال شماره : 7

Die Landeshauptstadt von Baden-Württemberg heißt ...

مرکز استان مذکور چه نام دارد؟


 • A Heidelberg
 • Heidelberg
 • B Stuttgart
 • Stuttgart
 • C Karlsruhe
 • Karlsruhe
 • D Mannheim
 • Mannheim


B

سوال شماره : 8

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Bundesland ist Baden-Württemberg?

کدام یک استان مذکور است؟


 • A 1
 • 1
 • B 2
 • 2
 • C 3
 • 3
 • D 4
 • 4


B

سوال شماره : 9

Wie nennt man den Regierungschef / die Regierungschefin in Baden-Württemberg?

آدم رئیس دولت را در استان مذکور چگونه می نامد؟


 • A Erster Minister / Erste Ministerin
 • اولین وزیر
 • B Premierminister / Premierministerin
 • نخست وزیر
 • C Bürgermeister / Bürgermeisterin
 • شهردار
 • D Ministerpräsident / Ministerpräsidentin
 • رئیس جمهور


D

سوال شماره : 10

Welchen Minister / welche Ministerin hat Baden-Württemberg nicht?

کدام وزیر را استان مذکور ندارد؟


 • A Finanzminister / Finanzministerin
 • وزیر دارایی
 • B Justizminister / Justizministerin
 • وزیر دادگستری
 • C Innenminister / Innenministerin
 • وزیر داخلی
 • D Außenminister / Außenministerin
 • وزیر خارجه


Dآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De