سلام دوستان در درس امروز می خواهیم واژگان کلیدی زیر را مورد بررسی قرار بدهیم :

 

Der Alltag, also, alt, Das Alter, alternativ, Die Ampel, Das Amt

 

اولین واژه کلیدی این درس der Alltag است

 

der Alltag یک اسم مذکر است

روزهاى كارى در يک هفته ، كسل كننده ، روزمره ، بى حادثه ، يكنواخت

 

Ich gehe für ein Jahr nach Italien, um das Leben und den Alltag kennenzulernen

من برای یک سال به ایتالیا میروم ، تا زندگی و روز های کاری ( در آنجا ) را بشناسم

 

اتفاقات روزانه یا روزمره ای که در آنجا قرار است رخ بدهد

 

 

واژه کلیدی بعدی ما also است

 

also یک قید می باشد

پس ، بنابراين ، چنين

 

In ihrer Wohnung brennt Licht, sie ist also wieder da

در آپارتمان او ( مونث ) چراغ روشن است ، او بنابراین دوباره آنجاست

 

Also, auf Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal

پس خدانگهدار ، تا دفعه بعد

 

 

واژه کلیدی بعدی ما alt است

 

alt یک صفت است

سن و سال ، پیر ، مسن ، فرسوده

 

 

Wie alt sind Ihre Kinder? – Meine älteste Tochter ist 14

بچه های شما چند سالشون هست ؟ – دختر بزرگم ۱۴ سالشه

 

تفکر آلمانی : پیرترین بچه ام ۱۴ ساله است

 

Sie kann nicht allein reisen, dazu ist sie schon zu alt

او ( مونث ) نمی تواند تنها مسافرت کند ، از آن رو که خیلی پیر است

 

او به خاطر اینکه خیلی پیر است نمی تواند به تنهایی مسافرت کند

 

 

Der alte Mantel hat dir besser gestanden als der neue

آن پالتو ( مانتو ) قدیمی بهتر از جدیده به تنت نشسته بود

 

 

واژه کلیدی بعدی ما alter است

 

das Alter یک اسم خنثی است

سن ، پیری ، کهنسالی، سالخوردگی ، طول عمر

 

Wir sind etwa im gleichen Alter

ما تقریبا هم سن و سالیم

 

Im Alter bekomme ich eine ausreichende Rente

در این سن و سال من یک حقوق بازنشستگی کافی می گیرم

 

 

واژه کلیدی بعدی alternativ باشد

 

alternativ یک صفت است

قابل برگزيدن ، گزينشى ، جایگزین

 

Wir brauchen alternative Energien

ما نیاز داریم به انرژی جایگزین ، ما به یک انرژی قابل برگشت نیاز داریم

 

 

واژه کلیدی بعدی ما Ampel است

 

die Ampel, -n یک اسم مونث می باشد

لوستر ، چراغ راهنمایی و رانندگی

 

Dort an der Ampel kannst du über die Straße gehen

آنجا در اطراف آن چراغ راهنمایی و رانندگی ، می توانی تو به آن خیابان بروی

 

 

آخرین واژه کلیدی این درس ، Amt است

das Amt اغلب با اسامی دیگر ترکیب می شود و به آنها مفهوم اداره را اضافه میکند

مانند : اداره خارجی ها

Das Ausländeram اداره خارجی ها

 

توجه داشته باشید از آنجایی که در بخش دوم تمامی اسم ها می تواند اضافه شود ، آرتیکل یا حرف تعریف آنها را نیز همواره به Das تبدیل میکند مانند مثال بالا

 

das Amt, “-er

اداره ، سازمان ، شغل ، کار ، وظیفه

 

Alle Ämter haben heute geschlossen

همه اداره ها امروز تعطیل اند

 

Sie hat das Amt der Präsidentin übernommen

او ( مونث ) مدیر عاملی آن شرکت را پذیرفت

 

 

 

آموزش رایگان زبان آلمانی – مرتضی غلام نژاد

منبع :‌ de.alemani.de

 آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De