image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درس

 

اولین بخش از درس یک را شروع میکنیم

 

?A1 Wer ist das

آن چیست؟

 

 

 

Ergänzen Sie

کامل کنید ، تکمیل کنید

 

نکته : در زبان آلمانی برای معرفی هر شخصی می بایستی در ابتدا از das استفاده کنیم. مثلا اگر من بخواهم بگویم این مرتضی است ، یا مرتضی را برای شما معرفی کنم. باید از das استفاده کنم در ابتدا.

 

Das ist Morteza

Er wohnt in Stuttgart

این مرتضی است

او در شهر اشتوتگارت زندگی میکند.

 

همانطور که دیدید در بخش اول برای معرفی از das استفاده کردم اما در ادامه از ضمیر سوم شخص مفرد یعنی ( او er ) استفاده کردم

 

Das bin ich. Ich heiße Tina

این من هستم ، اسم من تینا است

 

فعل heißen به معانی زیر است :

نام داشتن ، نامیده شدن ، معنی داشتن ، معنی دادن و …

 

Ich komme aus England

من از انگلستان می آیم یا من اهل انگلستان هستم

 

فعل بعدی kommen هست که به معانی زیر است :

آمدن ، رسیدن ، حضور یافتن و …

 

Ich wohne in London

من در شهر لندن زندگی میکنم

 

فعل آخر ما در این درس wohnen است که به معانی :

ساکن بودن ، اقامت داشتن ، در جایی زندگی کردن

 

?Wie heißt du

اسم تو چیست؟

در تفکر آلمانی : چگونه نامیده می شوی ؟

 

?Woher kommst du

از کجا می آیی؟

اهل کجایی ؟

 

?Wo wohnst du

کجا زندگی میکنی

 

در اینجا ما با سه واژه پرسشی آشنا شدیم.

wie چگونه

wo کجا؟

wohin از کجا ؟

 

Das ist ein Mann

این یک مرد است

 

Er heißt Erkan

نام او ارکان است

 

Er kommt aus der Türkei

او اهل ترکیه است

 

Er wohnt in Frankfurt

او در شهر فرانکفورت زندگی میکند.

 

Das ist eine Frau

او یک خانم است

 

Sie heißt Susan

نام او سوزان است

 

Sie kommt aus Australien

او اهل استرالیا است

 

Sie wohnt in Berlin

او در شهر برلین زندگی میکند

 

نکته :‌ در زبان آلمانی همیشه حرف اول اسامی باید همیشه بزرگ نوشته شود ، مانند شهر برلین ، سوزان ، خانم ، آقا و هر اسم دیگری که وجود دارد.

 

نکته : در زبان آلمانی همیشه باید جملات با حروف بزرگ شروع شوند.

 

Ein Mann ضمیرش می شود Er یعنی او مذکر

Eine Frau ضمیرش می شود sie یعنی او مونث

 

چنانچه شناختی با آرتیکل یا حرف تعریف در زبان آلمانی ندارید ، می توانید جزوء زیر را مطالعه کنید.

 

جزوء اسامی و آرتیکل ها 

 

 

 

Schreiben Sie die Verben aus Nummer 1 bis 4 in der richtigen Form in die Tabelle

افعال را از شماره یک تا ۴ در شکل درست توی جدول بنویسید:

 

در ادامه صرف ۴ فعل را انجام میدهم و جاهای خالی را برای تمرین خودتان حل کنید.

 

صرف فعل heißen در زمان حال ساده

Ich heiße نام من هست …

Du heißt  نام تو هست …

Er heißt نام او ( مذکر ) هست …

Sie heißt نام او ( مونث ) هست …

Es heißt نام او ( خنثی ) هست …

Wir heißen نا ما هست …

Ihr heißt نام شماها هست …

Sie/sie heißt نام جناب عالی است … / نام آنها هست …

 

نکته : اگر توجه کنید می بینید که در ضمایر ما ۳ تا sie داریم ، چگونه متوجه بشیم که منظور کدام است ؟

اولین راه حل این است که از صرف فعل بعد Sie می توانیم پی ببریم که برای چه ضمیر است و دومین راه حل این است که هرگاه Sie به صورت بزرگ نوشته شود یعنی شما مودبانه یا جناب عالی اما اگر sie کوچیک نوشته شود یعنی او ( مونث ) و همچنین ( آنها )

 

 

صرف فعل kommen در زمان حال ساده

Ich komme من می آیم

Du kommst تو می آیی

Er kommt او می آید ( مذکر )

Sie kommt او می آید ( مونث )

Es Kommt او می آید ( خنثی )

Wir kommen ما می آییم

Ihr kommt شماها می آیید

Sie kommen آنها می آیند

 

صرف فعل wohnen در زمان حال ساده

 

Ich wohne in من در … زندگی میکنم

Du wohnst in تو در … زندگی میکنی

Er wohnt in او ( مذکر ) در … زندگی میکند

Sie wohnt in او ( مونث ) در … زندگی میکند

Es wohnt in  او ( خنثی ) در … زندگی میکند

Wir wohnen in ما در … زندگی میکنیم

Ihr wohnt in شما ها در … زندگی میکند

Sie wohnen in آنها در … زندگی میکنند

 

صرف فعل sein در زمان حال ساده

 

Ich bin من هستم

Du bist تو هستی

Er ist او هست ( مذکر )

Sie ist او هست ( مونث )

Es ist او هست ( خنثی )

Wir sind ما هستیم

Ihr seid شماها هستید

Sie sind آنها هستند

 

و اما بخش آخر از این درس

در این درس ما ۳ فعل را یاد گرفتیم و ۳ واژه پرسشی را ، اما در ادامه می خواهیم به دو حروف اضافه نیز اشاره کنم.

 

in یعنی در ، البته معانی دیگری نیز دارد و شاید در جاهای اصلا معانی مشابه در فارسی ندهد که این به دلیل تفاوت طرز تفکر آلمانی زبان ها با فارسی زبان هاست. اما تا همین جا بدانید که فعلا معنی ( در ) را میدهد.

 

Ich wohne in Stuttgart

من در شهر اشتوتگارت زندگی میکنم.

 

اما حرف اضافه بعدی aus است به معنی ( از ) که همان توضیح های بالا شامل aus و دیگر حروف اضافه ما نیز می شود.

 

Ich komme aus dem Iran

من اهل ایران هستم ، من از ایران می آیم.

 

اما بحث گرامری این درس :

حروف اضافه aus می تواند Dativ ساز باشد

حروف اضافه in هم می تواند Akkusativ ساز و هم Dativ ساز باشد.

 

چنانچه آشنایی با اکوزاتیف ( اکوزاتیو ) Akkusativ یا Nominativ نومیناتیف ( نومیناتیو ) یا داتیف ( داتیو ) Dativ ندارید ، می توانید جزوات زیر را مطالعه کنید.

 

جزوء Nominativ

جزوء Akkusativ

جزوء Dativ

 

چنانچه شما نیز در ارتباط با این درس سوال یا نظری دارید ، می توانید آنرا در بخش نظرات همین درس درج کنید.

 

موفق باشید.

image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درسآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De