نگاهی به فعل brauchen در زبان آلمانی

نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!سلام دوستان در این درس میخواهیم باهم نگاهی داشته باشیم به فعل brauchen و کاربردهای آن ؛ همانطور که میدانید این فعل یکی از افعال پر کاربرد در زبان آلمانی است که ما می بایستی به خوبی بتوانیم در موقعیت های مختلف با گرامر یا …

نگاهی به فعل brauchen در زبان آلمانی ادامه »