نگاهی به Laster در زبان آلمانی

نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!سلام دوستان در این درس می خواهیم باهم نگاهی داشته باشیم به واژه Laster در زبان آلمانی همانند زبان های دیگر گاهی واژگانی هستند که چندین معنا به همراه خود دارند ولی خب خوشبختانه در زبان آلمانی در اغلب موارد آرتیکل یا حرف تعریف آن …

نگاهی به Laster در زبان آلمانی ادامه »