روز: ژوئن 5, 2018

täglich, immer

نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس اینستاگرامی می خواهیم با هم دو قید زمان täglich و immer را مورد بررسی قرار بدهیم :   täglich همیشه ، دائم ، مدام ، همواره immer یومیه ، روز به روز ، روزانه   …

täglich, immer ادامه »

müssen, sollen

نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان، در این درس می خواهیم نگاهی داشته باشیم به دو فعل کمکی sollen و müssen و همچنین حالت های منفی آنها را نیز مورد بررسی قرار بدهیم.   sollen می بایستی müssen باید   nicht sollen نمی بایستی nicht müssen نباید …

müssen, sollen ادامه »

fertig sein, bereit sein

نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن! سلام دوستان، در درس امروز می خواهیم با هم اصطلاح bereit sein و همچنین fretig sein را مورد بررسی قرار بدهیم.   ما در این درس به شباهت ها و تفاوت های این دو اصطلاح می پردازیم.   Beide Wörter können bedeuten, dass man …

fertig sein, bereit sein ادامه »