باید توجه داشته باشیم که وقتی سوال ما با warum باشد آنگاه می بایستی با weil نیز جواب بدهیم.

به مثال زیر توجه کنید.

?Warum kommst du nicht

چرا تو نمی آیی ؟

Weil ich krank bin

چونکه من مریض هستم

 

ناگفته نماند که هرگاه از weil استفاده می کنیم فعل اصلی ما به آخر جمله میرود ، اما چنانچه که فعل کمکی هم داشته باشیم آنگاه در انتهایی جمله در ابتدا فعل اصلی آمده و سپس فعل کمکی می آید. به مثال زیر توجه کنید.

?Warum kommst du nicht

چرا تو نمی آیی ؟

Weil ich nicht kommen kann

برای اینکه نمی تونم بیایم.

 

 

 

 

موفق باشید.آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De