image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درس

 

سلام دوستان ، می خواهیم با هم در این درس با کاربرد ساده اما مهم solange در جملات آشنا شویم.

solange یک قید زمانی می باشد که معانی : تا زمانى كه ، تا مدتى كه ، در زمانى كه و … را میدهد.

توجه داشته باشد چنانچه solange جدا نوشته شود یعنی به این شکل so lange آنگاه معانی زیر را میدهد :

دراز مدت ، دير هنگام ، طولانى

 

تا به حال شده در زبان آلمانی بخواهید به کسی بگوید ، تا زمانی که تب دارید ، باید در تخت بمانید

یا اینکه بگویید : تا وقتی که من اینجا بودم ، او هنوز نیامده بود

و یا : تا زمانی که باران می بارد ، باید در خانه بمانیم

و کلی جملات دیگر …

 

برای ساخت اینگونه جملات می بایستی به این شکل عمل کنیم.

جمله را با solange شروع میکنیم و سپس فعل اصلی به بخش اول میرود و بخش دوم را نیز باید با فعل اصلی بخش دوم شروع کنیم هر چند که می توانیم جایگاه بخش اول با دوم را نیز تغییر دهیم و بخش دوم با solange آغاز شود.

 

برای درک بهتر لطفا به مثال زیر توجه کنید :

 

Solange Sie Fieber haben, müssen Sie im Bett bleiben

تا زمانی که شما تب دارید ، باید در تخت بمانید.

 

یا اینکه بخش اول را با دوم جا به جا کنیم

 

Sie müssen im Bett bleiben, solange sie Fieber haben

شما باید در تخت بمانید ، تا وقتی که تب دارید.

 

همانطور که می بینید ، haben که فعل اصلی ما در بخش اول بود به انتهای همان بخش اول رفت و در ادامه چون بخش دوم فعل کمکی داشت آنگاه آن بخش را با فعل کمکی شروع کردیم و فعل اصلی بخش دوم به انتهایی جمله رفت.

 

به چند مثال دیگر توجه کنید :

Solange wir spazieren gingen, regnete es die ganze Zeit

تا زمانی که ما پیاده روی میرفتیم ، تمام مدت باران می بارید.

 

Es regnete die ganze Zeit, solange wir spazieren gingen

تمام مدت باران می بارید ، وقتی که ما پیاده روی میرفتیم

 

نکته شماره یک : همانطور که مشاهده می کنید ساختار جملات آلمانی در این درس همانند زبان فارسی می باشد.

 

نکته شماره دو : در زبان فارسی می توانیم دو فعل را با هم ترکیب کنیم و به یک فعل جدید با مفهمی تازه برسیم ، توجه داشته باشید که در زبان آلمانی نیز به همین صورت است مانند دو فعل زیر :

 

spazieren پیاده روی کردن

gehen رفتن

می شود آنها را باهم ترکیب کرد و بگویم به پیاده روی رفتن spazieren gehen

 

در مثال بالا ، gehen به گذشته ساده رفته است و تبدیل شده است به gingen و همچنین regnen نیز به گذشته ساده رفته و شده regnete

 

چنانچه هنوز درکی از زمان های گذشته در زبان آلمانی ندارید ، می توانید این جزوات را مطالعه کنید :

 

گذشته ساده

گذشته کامل

گذشته دور 

 

و برای اتمام این درس چند مثال کاربردی دیگر :

 

 

Solange du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast, bleibst zu Hause

تا زمانی که تکالیفت را انجام نداده ای ، در خانه می مانی

 

Bleibst zu Hause, solange du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast

در خانه می مانی ، تا وقتی که تکالیفت را انجام نداده ای

 

Solange der Lehrer noch nicht im Raum ist, muss ich die Hausaufgaben beenden

تا زمانی که آن آقای معلم هنوز در کلاس نیست ، باید من آن تکالیف را تمام کنم

 

Ich muss die Hausaufgaben beenden, solange der Lehrer noch nicht im Raum ist

من باید آن تکالیفم را تمام کنم ، تا وقتی که آن آقای معلم هنوز در کلاس نیست

 

 Solange der Frisör seine Haare schneidet, muss das Kind still sitzen bleiben

تا زمانی که آن آرایشگر مو هایش را کوتاه میکند ، باید آن بچه بی صدا نشسته باقی بماند

 

Das Kind muss still sitzen bleibensolange der Frisör seine Haare schneidet

آن بچه باید بی صدا نشسته باقی بماند ، تا وقتی که آن آرایشگر موه هایش را کوتاه میکند

 

Solange die Autobahn gesperrt bleibtmüssen wir im Stau stehen bleiben

تا زمانی که آن اتوبان مسدود مانده است ، باید ما در ترافیک باقی بمانیم

 

Wie müssen im Stau stehen bleiben, solange die Autobahn gesperrt bleibt

باید ما در ترافیک باقی بمانیم ، تا وقتی که آن اتوبان مسدود مانده است

 

Solange der Winter bleibtbleibt auch der Schnee liegen

تا زمانی که زمستان باقی مانده ، برف نیز به روی زمین می ماند.

 

چنانچه سوال یا مثال یا پیشنهادی در مورد این درس دارید ، می توانید آنرا در بخش نظرات همین درس درج کنید.

 

موفق باشید.

 

image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درسآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De