ما می توانیم از gibt و es برای پرسشی کردن در مورد وجود داشتن چیزی در جا و محلی استفاده کنیم

 

gibt = geben

 

فعل geben در زبان آلمانی معانی زیادی دارد که یکی از آنها ( وجود داشتن ) می باشد.

 

هر گاه بخواهیم در مورد وجود داشتن چیزی سوال بپرسیم می توانیم با ترکیب کردن gibt و es جملات پرسشی بسازیم. و یا به آن پاسخ دهیم.

 

به مثال های زیر توجه کنید :

 

?Gibt es hier ein Telefon

در اینجا یک تلفن وجود دارد ؟

 

و اگر بخواهیم پاسخ بدهیم :

 

Ja, es gibt hier ein Telefon
Nein, es gibt hier kein Telefon

بله ، اینجا یک تلفن وجود دارد.
نه ، اینجا هیچ تلفنی وجود ندارد.

 

?Gibt es hier ein Schwimmbad

در اینجا یک استخر شنا وجود دارد ؟

 

Ja, es gibt hier ein Schwimmbad
Nein, es gibt hier kein Schwimmbad

بله، در اینجا یک استخر شنا وجود دارد.
نه ، در اینجا هیچ استخر شنایی وجود ندارد.

 

 

?Gibt es hier eine Toilette
آیا یک دستشویی در اینجا وجود دارد؟

Ja, es gibt hier eine Toilette
Nein, es gibt hier keine Toilette

بله ، در اینجا یک دستشویی وجود دارد.
نه ، در اینجا هیچ دستشویی وجود ندارد.

 

موفق باشید.آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De