چیستان شماره دو

?Warum läuft die Krankenschwester auf Zehenspitzen am Medikamentenschrank vorbei
چرا پرستار از کنار قفسه داروها پاورچین پاورچین عبور میکند؟ ?

 

 

:Antwort

Sie möchte die Schlaftabletten nicht aufwecken

او می خواهد که قرص خواب ها از خواب بیدار نشوند. ?

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.