Chen- وقتی با اسامی ترکیب می شود ، معنی و مفهموم کوچک بودن را میدهد.

مانند :

Das Haus –> Das Häuschen

خانه – خانه کوچک

همانطور که می بینید بعد از ترکیب شدن همیشه حرف صدا دار a,o,u تغییر کرده و به ä,ö,ü تبدیل می شوند.

Das Mädchen نیز از همین دسته از اسامی است که به معنی دختر بچه است.

نکته : آرتیکل یا حرف تعریف اسامی بعد از ترکیب شدن با Chen همیشه das است.

 

lein- وقتی با اسامی ترکیب می شود ، همانند Chen معنی و مفهوم کوچک را میدهد ، مانند :

Das Haus —> Das Häuslein

خانه – خانه کوچک

همانطور که می بینید در اینجا نیز حروف صدا دار دست خوش تغییر شده اند.

نکته : آرتیکل یا حرف تعریف اسامی پس از ترکیب شدن با lein همیشه das است.

 

er- وقتی با اسامی ترکیب می شود ، معنی و مفهوم مذکر بودن به آن اسم میدهد

مانند :

Das Spiel –> der Spieler

بازی – بازیکن ( مذکر )

نکته : آرتیکل یا حرف تعریف اسامی پس از ترکیب شدن با er همیشه der است.

 

in- وقتی با اسامی ترکیب می شود ، معنی و مفهوم مونث بودن به آن اسم میدهد

مانند :

Der Physiker –> die Physikerin

نکته : آرتیکل یا حرف تعریف اسامی پس از ترکیب شدن با in همیشه die است.

 

-ung معمولا با افعال ترکیب می شود و یک اسم جدید می سازد ، مانند فعل دعوت کردن که پس از ترکیب شدن با ung به اسم تبدیل می شود. برای این کار می بایستی en را از فعل حذف کنیم و پس از آن ung رو بهش اضافه کنیم.

einladen – en = einlad

einlud + ung = die Einladung

دعوت کردن – دعوت

 

نکته : آرتیکل یا حرف تعریف اسامی پس از ترکیب شدن با ung همیشه die است.

 

بعضی از افعال هستند که معنی اسم را نیز میدهند اما می بایستی توجه داشته باشید که حرف تعریف آنها همیشه das می شود و می بایستی دیگر آنها را بزرگ بنویسید ، مانند :

tanzen رقصیدن ( فعل )

Das Tanzen رقص ( اسم )

همانطور که می بینید آرتیکل و حرف تعریف آن das شد و حرف اول tanzen نیز بزرگ نوشته شد Tanzen

 

Beim Tanzen bin ich glücklich

هنگام رقص من شادمان هستم.

 

Zum Tanzen brauche ich gute Musik

برای رقص نیاز به موزیک خوب دارم

 

موفق باشید.آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De