image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درس

 

در زبان آلمانی می توانیم به دو روش جملاتمان را پرسشی کنیم.

۱. مستقیم

۲. غیر مستقیم

 

در سوالی کردن مستقیم ما می توانیم یا از واژگان پرسشی استفاده کنیم یا اینکه نه ، بدون واژگان پرسشی سوال رو بپرسیم. مانند :

?Wo ist der Bahnhof

آن ایستگاه قطار کجاست ؟

 

یا اینکه بدون واژه پرسشی wo

?Ist es noch weit zum Bahnhof

هنوز فاصله دوری به ایستگاه است ؟

چقدر دیگه فاصله تا ایستگاه است ؟

 

نکته : هرگاه از واژگان پرسشی در ابتدای جمله استفاده کردیم می بایستی بعد از فعل جمله ما بیاید مانند مثال های بالا.

 

نکته : اگر واژگان پرسشی در ابتدای جمله نداشتیم آنگاه برای سوالی کردن مستقیم جمله می بایستی فعل به ابتدای جمله بیاید و پس از آن ضمیر ، همانند مثال های بالا.

 

اما زمانی هست که ما می خواهیم سوال رو غیر مستقیم بپرسیم.

مانند : آیا شما میدانی ، کجا آن ایستگاه قطار است ؟

?Wissen Sie, wo der Bahnhof ist

 

همانطور که می بینید واژه پرسشی ما در وسط جمله آمده است.

 

نکته : هرگاه واژه پرسشی در وسط جمله بیاید آنگاه فعل نیز به انتهایی جمله میرود.

 

اما دیگر واژگان پرسشی نیز به همین ترتیب هستند ، مانند ob

ob به معنی ، که آیا ؟ حتی اگر ؟ چنانچه و … است.

 

?Können Sie mir sagen, ob noch weit zum Bahnhof ist

می توانید شما به من بگویید ، که آیا هنوز خیلی با ایستگاه فاصله است؟

 

همانطور که می بینید فعل ما نیز به انتهای جمله رفت.

 

در ابتدایی درس ما به دو صورت می توانستیم جملات را پرسشی کنیم ، ۱. مستقیم  ۲. غیر مستقیم که خود این دو بخش به روش های متفاوتی نیز تقسیم می شوند که می توانید برای درک بیشتر به همراه توضیحات و مثال ها این این جزوء را نیز مطالعه کنید ( دانلود کن )

 

چنانچه شما هم مثالی در این زمینه دارید می توانید به زیر همین مطلب اضافه کنید.

 

موفق باشید.

image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درسآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De