تمرین شماره یک

Übung_01

پاسخ تمرین شماره یک :

?Hallo wer bist du سلام تو کی هستی ؟ ( تو چه کسی هستی ؟ )

Ich bin / heiße Fernando und Wohne jetzt auch hier in der Straße

من هستم / نامیده میشم فرناندو و اکنون اینجا در آن خیابان سکونت دارم.

نکته : در قسمت اول هم می توان از فعل sein و هم از فعل heißen استفاده کرد.

?und ihr و شماها ؟

? Wie heißt ihr اسم شماها چیست ؟  ( شما چگونه نامیده می شوید؟ )

Ich bin / heiße Hans من هانس هستم یا من هانس نامیده می شوم ( هر دو صحیح است )

Und das ist Karin و این کارین است.

نکته : گفتیم برای معرفی کسی به شخص دیگر جدا از زن یا مرد بودن همیشه از … das ist استفاده میکنیم.

Und mein Name ist Marcel و نام من مارسل است.

?Entschuldigung, wie heißt du ببخشید، اسمت چیه ؟

?Marcel ! Woher kommst du Fernando مارسل! ، تو از کجا می آیی فرناندو؟ ( تو اهل کجا هستی فرناندو؟ )

Meine Familie und ich, wir kommen aus Spanien خانواده ام و من ، ما اهل اسپانیا هستیم.

نکته : در زبان فارسی گفته میشه : من و خانواده ام یا من و دوستم ، اما در زبان آلمانی ( من ) همیشه جایگاه آخر رو داره یعنی : خانواده ام و من ، دوستم و من و … ( این نکته مهمی است )

Papa arbeitet jetzt in München پدر اکنون در مونیخ کار میکند.

?Spielst du gern Fußball, Fernando فرناندو ، تو به فوتبال علاقه داری ؟

نکته : در زبان آلمانی اول سوال رو از شخص می پرسند و سپس نام او را می آورند، هرچند که می شود بدون نام هم این سوال رو پرسید. اما اگر بخواهیم مشخص کنیم که این سوال از چه کسی بوده و خطاب به کیست می بایستی اسم او را در انتهایی جمله بیاوریم یعنی پس از اینکه سوال رو پرسیدیم همانند جمله بالا.

!Klar البته! ( معلومه ، در جواب تاکید گفته طرف )

?Super! spielen wir heute Nachmittag آفرین ( ایول ) ما امروز بعد از ظهر فوتبال بازی کنیم؟

Gern, ich komme um drei Uhr zum Spielplatz با کمال میل، من راس ساعت ۳ به زمین بازی می آیم.

Gut, bis später قبول ، تا بعدا

Tschüß, mach’s gut خداحافظ ، مراقب خودت باش!

نکته : Mach’s gut می تواند در فارسی این معنی ها را نیز داشته باشد : مواظب خودت باش ، موفق باشی و …

 آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De