پاسخ تمرین شماره دو ( مبتدی ها )

تمرین شماره دو :

Übung_02

Entschuldigung ببخشید

?Finde ich hier Herrn Sorger

اینجا آقای زورگآ را پیدا میکنم ؟

Ja, ich bin Herr Sorger بله ، من آقای زورگآ هستم.

Mein Name ist Frau Menken نام من خانم منکن است.

Ich beginne hier nächste Woche meine Arbeit als Assistentin

من به عنوان دستیار ، کارم را هفته آینده اینجا شروع میکنم.

Ach, natürlich! Freut mich, Frau Menken. Das hier ist mein Kollege, Herr Weidlich

آه ، البته! خوش بختم ، خانم منکن، ایشون همکار من آقای وایدلیش است.

Sie arbeiten nächste Woche auch viel zusammen

شماها ( مودبانه ) هفته آینده خیلی کار با هم انجام می دهید.

Guten Tag, Frau Menken, Nett , Sie kennenzulernen

روز بخیر خانم منکن ، چقدر خوب شما رو بشناسم.

Guten Tag, Herr Weidlich. Ich freue mich auch

روز بخیر آقای وایدلیش. من هم خوشحال میشوم.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.