image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درس

دوست عزیزی به نام فرزاد سوالات گرامری زیر را مطرح کرده بود ، که قصد دارم در اینجا به آنها پاسخ بدهم ، چنانچه شما نیز سوالات گرامری زیادی دارید و هنوز پاسخی برای آن پیدا نکرده اید ، چنانچه در بخش نظرات سایت مطرح کنید ، بنده با کمال میل پاسخ خواهم داد.

 

اما سوالات دوست عزیزمان فرزاد :

 

۱. اگر کلمه so قبل از اسم بیایید یعنی چی ؟

 

کلمه so معمولا قبل از صفت می آید و نه اسم. اما قبل از هر چیز نگاهی به معانی so بندازیم.

بدين سان ، اين چنين ، اين طور ، همانقدر . خيلى ، زياد ، شديد ، بسيار
(به صورت سؤال) عجب! ، كه اينطور! , تقريبى ، حدوداً ، تقريباً , بى منظور , رايگان ، مجانى
در نتيجه ، بنابراين ، پس , اگرچه ، گرچه ، با وجودى كه ، با اين وجود , به طورى كه ، آن قدر كه

همانطور که می بینید معانی زیادی دارد اما نگران نباشید ، در این بخش به پر کاربرد ترین آنها نگاهی خواهیم داشت.

 

So به همراه صفت

So schnell خیلی تند ، بیش از اندازه سریع

So viel خیلی خیلی زیاد

so einfach خیلی آسان ، خیلی راحت

Ich bin so müde من خیلی خسته هستم

Es tut mir so leid من خیلی متاسفم

 

so به همراه ach

ach همان آه از ته دل ما در فارسی است.

!Ach so آه که اینطور ، آهان اینجوری

 

so با قید

genau so دقیقا همینطوری ، دقیقا به همین شکل ، دقیقا همین جوری

 

?So oder so اینجوری یا اونجوری ؟

 

چند مثال از so در جملات آلمانی :

 

So ist es nicht gewesen

آن اینجوری نبوده است.

So betrachtet/gesehen, hat er recht

خیلی بررسی کردیم / خیلی دیدیم و بررسی کردیم ، حق با اوست

 

Wo sind denn deine so genannten Freunde

کجا هستند پس آن دوستان ذکر شده ات ؟

Das kann man so und so, so oder so  deuten

آنرا آدم می تواند اینطوری یا اینجوری ، این شکلی یا آن شکلی تفسیر کند.

Wir können sie so ( in diesem Zustand ) unmöglich allein lassen

ما نمی توانیم او را اینطوری ( در این حال ) بسیار نا مناسب تنها بذاریم.

Sie spricht so, dass man sie gut versteht

او ( مونث ) طوری صحبت میکنه ، که آدم او را متوجه می شود ( می فهمد )

So in zwanzig Minuten bin ich fertig

اینجوری من تا ۲۰ دقیقه دیگر تمامش میکنم.

Hilf dir selbst, so hilft dir Gott

خودت به خودت کمک کن ، همانطور هم خدا بهت کمک میکنه

( از تو حرکت از خدا برکت )

 

۲. وقتی was قبل از صفت بیاید به چه معنی است ؟

 

was نیز می تواند کاربرد و معانی متفاوتی داشته باشد ، اما در کل was می تواند معانی زیر را داشته باشد :

چه ، چه چيز ، آنچه ، چيزى كه ، آنچه كه ، چيزى

 

Was به همراه صفت :

Wir haben uns was schönes eingebrockt

ما برای یک کاری به خودمان کلی زحمت و سختی دادیم.

 

Was می تواند اینجا معنی ( یک ) را بدهد اما در تفکر آلمانی همچنان ( چیزی ) است. چون در فارسی ما می گویم یک کاری و نمی توان گفت چیز کاری ، اما در تفکر آلمانی می توان چنین گفت.

 

schön جدا از اینکه صفت هست یکی از معانی آن ( کاری ) نیز است. معانی schön را می توانید در زیر بخوانید:

زيبا ، قشنگ ، خوشگل ، عالى ، مطبوع ، دلپسند ، دلچسب ، حسابى ، درست و حسابى ، بسيار ، زياد ، كارى

 

نکته : توجه کنید که این schön صفت با این schon قید متفاوت است، معانی schon قید را می توانید در زیر بخوانید:

پيش از اين ، قبلاً  ، هم اكنون ، به اين زودى ، همين حالا ، تنها ، فقط ، حتماً ، قطعاً ، مسلماً ،سرانجام ، بلاخره

Es ist schon neun Uhr هم اکنون ساعت ۹ است.

 

چند مثال دیگر برای was در جملات آلمانی :

 

Was zum Lesen

چیزی به جهت خواندن ، چیزی برای خواندن

!Das ist ja ganz was anderes

آن کاملا چیز دیگری است.

?Ist schon was bekannt

الان چیزی آشنا نیست ؟

 

Ich weiß was

من چیزی را میدانم.

Du kannst was erleben

تو می توانی چیزی را تجربه کنی ( با چشم خودت ببینیش )

?Weiß du was

یه چیز رو میدونی ؟ خبر داری ؟

Sie kann was

او می تواند چیزی را انجام دهد ، توانایی انجام کاری یا چیزی را دارد.

? Was ist das

اون چیه ؟ آن چیست ؟

 

۳. اگر wie قبل از فاعل یا ضمیر بیاید به چه معنی است؟

wie می تواند معانی زیر را بدهد :

چطور؟ ، چگونه؟ ، چه سان؟ , چقدر ، تاچه اندازه , مثل ، مانند ، همانطور كه ، به سان , هر اندازه ، همانقدر

 

?Wie du meinst

منظور تو چه جوری است ؟ تو چه منظوری داری ؟

 

در اینجا wie نقش یک واژه پرسشی را بازی میکند که می تواند در وسط جمله آمده باشد

 

دیگر کاربردهای wie در زبان آلمانی

Stark wie ein Bär

قوی همانند یک خرس ، مثل یک خرس قوی

 

Das reicht wie Benzin

بوی مثل بنزین میدهد، آن بوی همانند بنزین میدهد.

 

Wie immer

مثل همیشه ، همانند همیشه

 

Er kommt nicht, wie immer

او مثل همیشه نمی آید.

 

در اینجا wie معنی ( همانند یا مثل ) را میدهد.

 

So schnell wie möglich

تا جایی که امکان دارد خیلی سریع.

 

Er trinkt den Wein, wie andere Leute Wasser trinken

او آن شراب را می نوشد ، طوری که دیگران آب را می نوشند.

یه جوری شراب می خوره که انگار داره آب میخوره

 

Es sieht aus, wie wenn es regnen wollte

هوا مثل وقتی که می خواهد باران بگیرد به نظر میرسد.

 

موفق باشید.

 

آموزش رایگان زبان آلمانی – مرتضی غلام نژاد

منبع : de.alemani.de

image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درسآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De