سلام دوستان،

در درس امروز می خواهیم با هم نگاهی داشته باشیم به قیدهای quasi, fast, beinahe که به معانی زیر می باشند :

تقریباً ، حدوداً ، تلویحاً ، تا حدودی ، نزدیک بود که

 

البته معنی نزدیک بود که ، تنها برای fast و beinahe است اما دیگر معانی در این سه قید یکسان است.

 

به مثال های زیر توجه کنید‌:

 

Er hat es mir quasi versprochen

او ( مذکر ) تقریباً یا حدوداً آنرا به من قول داده است

 

Ich bin quasi schon fertig

من تقریباً یا حدوداً کارم تمام است

 

که می توان جمله بالا را با fast نیز بیان کرد

 

Ich bin fast fertig

من تقریباً یا حدوداً کارم تمام است

 

Der Bau ist fast fertig

آن کار ساختمانی حدوداً تمام است

 

 

از آنجایی که گفتیم معنی : نزدیک بود که ، برای fast و beinahe بود بنابراین در جملاتی مانند : نزدیک بود که تصادف کنیم ، نزدیک بود بخورم زمین و …. در این نوع جملات ما می توانیم fast و beinahe را به جای یکدیگر استفاده کنیم.

 

برای درک بیشتر به مثال زیر توجه کنید :

 

Fast hätten wir einen Unfall gehabt

نزدیک بود که تصادف کنیم

تقریباً داشتیم تصادف میکردیما

 

Beinahe hätten wir einen Unfall gehabt

نزدیک بود که ما تصادف کنیم

تقریباً داشتیم تصادف میکردیما

 

البته در درس صدم از سری دروس گرامر و دستور زبان آلمانی به beinahe پرداخته بودیم ، این درس را می توانید از لینک زیر مطالعه کنید.

 

نگاهی به beinahe در زبان آلمانی ( کلیک کنید )

 

نتیجه کلی :

ما می توانیم fast را چیزی میان quasi و beinahe بدانیم از آن جهت که fast هم بخشی از quasi را گرفته است و هم بخشی از beinahe این بدین معنی است که fast می تواند در هر حالتی به جای دو قید دیگر ما مورد استفاده قرار بگیرد.

 

چنانچه بخواهیم از : تقریباً و حدوداً استفاده کنیم ، بهتر است که به سر وقت quasi و fast برویم ، اما اگر خواستیم از : نزدیک بود که … استفاده کنیم , آنگاه beinahe و fast را مورد استفاده قرار میدهیم.

 

اما بین beinahe و fast که هر دو هم معنی هستند ، بهتر است اگر می خواهیم بگوییم : نزدیک بود که … آنگاه از beinahe استفاده کنیم.

و بین fast و quasi در معانی ، تقریباً ، حدوداً ، بهتر است از fast استفاده کنیم. اگر چه می توانیم از quasi نیز استفاده کنیم ، ولی اغلب و بیشتر از fast استفاده می شود تا quasi

 

 

Wir hatten die Hoffnung fast aufgegeben

ما تقریباً یا تاحدودی امیدمان را از دست داده بودیم

 

Wir hatten die Hoffnung quasi aufgegeben

ما تقریباً یا تاحدودی امیدمان را از دست داده بودیم

 

Sie wäre beinahe von einem Fuhrwerk überfahren

او نزدیک بود که توسط یک گاری زیر گرفته بشه

 

Sie wäre fast von einem Fuhrwerk überfahren

او نزدیک بود که توسط یک گاری زیر گرفته بشه

 آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De