image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درس

سلام دوستان در این درس می خواهیم باهم نگاهی داشته باشیم به واژه Laster

در زبان آلمانی همانند زبان های دیگر گاهی واژگانی هستند که چندین معنا به همراه خود دارند ولی خب خوشبختانه در زبان آلمانی در اغلب موارد آرتیکل یا حرف تعریف آن واژه به کمک ما می آیند ، برای مثال :

 

das Laster عادت بد

der Laster کامیون

 

پس هرگاه Laster با حرف تعریف یا آرتیکل das بیاید آنگاه صحبت از یک عادت بد است و اگر با حرف تعریف der بیاید یعنی کامیون

 

مثال ها :

 

Du solltest das Rauchen aufgeben. Es ist ein ungesundes Laster

تو می بایستی سیگار کشیدن را ترک کنی. این یک عادت مضر است.

 

با این توضیح که نه تنها مضر یا ناسالم است بلکه بد هم است.

 

پس اسم خنثی Laster با صفت ungesund ترکیب شد و ein ungesundes Laster یک عادت مضر را ساخت.

 

Er fährt mit einem leeren Laster nach dem Iran

او با یک کامیون خالی به سمت ایران میرود یا رانندگی میکند.

 

در اینجا صفت leer با اسم مذکر der Laster ترکیب شده است و mit einem leeren Laster با یک کامیون خالی را ساخته است.

 

 

چند مثال دیگر و پایان این درس

 

Er hat zwei Laster: Er raucht und trinkt zu viel

او دو عادت بد دارد: او بیش از حد سیگار می‌کشد و (مشروب) می‌نوشد

 

ein gefährliches Laster

یک عادت خطرناک

 

ein verhängnisvolles Laster

یک عادت مصیبت آمیز یا فاجعه انگیز

 

منظور این است که یک عادت بد می تواند موجب خطر یا فاجعه ی شود.

 

 

نکته : der Laster در واقع همان Lastwagen است که به منظور ماشین باری یا ماشین حمل بار می باشد.

 

image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درسآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De