سلام دوستان در این درس می خواهیم نگاهی داشته باشیم به حرف اضافه gegen و همچنین دو فعل kämpfen و protestieren را نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد. و به غیر از اینها نیز نگاهی خواهیم داشت به dagegen و wogegen و معنی قابل درک آنها در فارسی را نیز توضیح خواهیم داد.

 

gegen یک حرف اضافه اکوزاتیو ساز می باشد

خلاف ، ضد ، عکس ، در جهت ، به طرف ، به سوی ، به سمت ، حول و خوش ، علیه ، نسبت به ، نزدیکه

 

kämpfen یک فعل می باشد

اگر kämpfen به همراه حرف اضافه gegen بیاید به معانی زیر است :

مبارزه کردن ، بر علیه کسی جنگیدن ، نبرد کردن

 

اگر همراه با حرف اضافه um بیاید به معانی زیر است :

به خاطر کسی و یا چیزی جنگیدن ، مبارزه کردن

 

و اگر همراه با حرف اضافه für بیاید به معنی زیر است :

برای چیزی جنگیدن یا مبارزه کردن

 

گذشته ساده : kämpften

گذشته کامل : haben gekämpft

 

در دامه درس توضیحاتی بیشتری در این رابطه خواهم داد.

 

protestieren یک فعل می باشد

اعتراض کردن ، ایراد گرفتن

 

نکته : فعل protestieren همیشه همراه با gegen می آید.

 

در این رابطه نیز در ادامه درس بیشتر توضیح خواهم داد.

 

گذشته ساده : protestierten

گذشته کامل : haben protestiert

 

اما برگردیم به gegen و چند مثال برای آن در زبان آلمانی بزنیم

.
Wir fahren gegen den Wind
ما بر خلاف جهت باد حرکت میکنیم.

Das ist gegen die Vorschrift
آن برخلاف مقررات است.

?Haben Sie ein Mittel gegen Grippe
شما یک دارو برعلیه سرما خوردگی دارید؟
تفکر فارسی : شما یک دارو برای سرما خوردگی دارید؟

Sich gegen die Wand drehen
خود را به طرف دیوار چرخواندن

Die Leiter gegen die Mauer lehnen
نردبان را به سمت دیوار تکیه دادن

.
نکته : gegen حرف اضافه ای است که اسم بعد از خودش را همیشه به حالت اکوزاتیو میبرد. و میدانیم که در حالت اکوزاتیو اسامی مذکر ما تغییر میکنند و خنثی و مونث تغییری نمیکند

.
پس اگر اسم ما مذکر بود مانند زیر عمل میکنیم :

.
Der –> den
ein –> einen

.

مثال :

.
Gegen die Strömung rudern
بر خلاف جریان آب قایق راندن

Gegen den Strom rudern
بر خلاف جریان رود قایق راندن

Gegen den Wind ruden
بر خلاف جریان باد قایق راندن

دیدید که der Strom و همچنین der Wind که هر دو اسم مذکر بودند بعد از gegen ، حرف تعریف یا آرتیکل der آنها به den تبدیل شد.

.

.
چند مثال دیگر :

.
Regen klatscht gegen die Fenster
باران با صدا به طرف پنجره ها برخورد میکند.

Das Fenster آن پنجره
Die Fenster پنجره ها

Gegen die Tür schlagen
به روی دری کوبیدن
در تفکر آلمانی :‌ بر علیه یا بر ضد دربی کوبیدن

.

.
Gegen die Tür stoßen
به روی دری مشت زدن یا ضربه زدن

در تفکر آلمانی : بر علیه یا بر ضد دربی مشت کوبیدن

 

Gegen den Hunger in der Welt kämpfen
بر علیه گرسنگی در جهان مبارزه کردن

.

 

اما نگاهی داشته باشیم به فعل kämpfen

kämpfen از آن دسته از افعال است که می تواند همراه حرف اضافه gegen بیاید. یعنی در تفکر آلمانی هرگاه kämpfen در جمله بود آنگاه می بایستی gegen نیز بیاید ، زیرا ما در زبان آلمانی برعلیه چیزی می جنگیم ، برضد چیزی مبارزه میکنیم.

نا گفته نماند که حروف اضافه um و für نیز می توانند همراه فعل kämpfen نیز بیایند. زیرا در تفکر آلمانی ما می توانیم برای چیزی für etwas نیز kämpfen کنیم. یا اینکه به خاطر چیزی um etwas نیز kämpfen کنیم.

 

مثال :

.
Die Arbeiter kämpfen für einen höheren Lohn
آن کارگرها برای حقوق بالاتر مبارزه می کنند.

Er kämpft um sein Leben
او به خاطر زندگی اش مبارزه میکند.

.
نکته : تمام حروف اضافه گفته شده که همراه kämpfen می آیند ، همگی Akkusativ ساز هستند یعنی : um, für, gegen همگی اگوزاتیو ساز هستند.

Der Kampf gegen Krankheit und Armut
مبارزه برعلیه بیماری و فقر

 

اما حالا نگاهی هم به فعل protestieren خواهیم داشت

فعل protestieren که به معنی اعتراض کردن یا ایراد گرفتن است نیز همانند فعل kämpfen می بایستی همراه حرف اضافه gegen بیاید. یعنی در تفکر آلمانی ما همیشه بر علیه چیزی اعتراض میکنیم.

خوشبختانه protestieren تنها یک حروف اضافه دارد و آن هم gegen است.

 

Gegen etwas protestieren
برعلیه چیزی اعتراض کردن

 

Die Demonstranten protestieren gegen die Politik
تظاهر کنندگان برعلیه سیاست اعتراض میکنند.

.

 

نکته : در تفکر فارسی ما هم می توانیم برای چیزی اعتراض کنیم ، هم می توانیم بر علیه یا در مقابل چیزی اعتراض  کنیم یعنی در فارسی حروف اضافه ی که همراه protestieren اعتراض کردن می آید ، ( برای ، بر علیه ) است. که ما دیگر ( برای چیزی اعتراض کردن ) رو سعی میکنیم حذف کنیم و آلمانی فکر کنیم :‌)

از امروز ما هم فقط برعلیه چیزی gegen etwas اعتراض میکنیم و تلاش میکنیم ( برای چیزی اعتراض کردن ) را در هنگام آلمانی صحبت کردن به کل فراموش کنیم. زیرا آلمانی زبان ها فقط و فقط ( برعلیه چیزی ) اعتراض میکنند.

 

اما wogegen و همچنین dagegen از کجا می آیند ؟

 

در درس های گذشته و همچنین در بحث افعال و حروف اضافه گفتیم که ما می توانیم توسط da و wo و ترکیب کردن آنها با یک حرف اضافه ، لغات جدیدی بسازیم.

wo برای ساخت واژگان پرسشی

da برای ساخت حرف اضافه جدید.

 

مثال : حرف اضافه gegen که در این درس بیشتر برعلیه ترجمه شد را در نظر بگیرید.

حال در آلمانی اگر بخواهیم بگیم برعلیه آن چه لغتی را باید استفاده کنیم ؟

برعلیه آن در اینجا نیز یک حرف اضافه است، پس می آیم gegen را با da ترکیب می کنیم و به dagegen میرسیم

dagegen برعلیه آن ، بر علیه اون

حال در آلمانی اگر بخواهیم بگیم بر علیه چه چیزی ؟ اونوقت چه لغتی را باید استفاده کرد ؟

برعلیه چیزی ؟ را با ترکیب کردن gegen با wo به دست می آوریم

?wogegen برعلیه چه چیزی ؟

 

به مثال زیر توجه کنید :

 

?Wogegen hast du protestiert
بر علیه چه چیزی تو اعتراض میکردی؟

.
Ich habe gegen die Krankenheit protestiert
من برعلیه بیماری اعتراض میکردم.

.
Ich habe auch dagegen protestiert
من هم برعلیه آن اعتراض میکردم.

 

حروف اضافه های مانند daran,dafür, dagegen و darum و … اینها همگی اینگونه ساخته می شوند

با توجه به فعل جمله که باید بدانیم فعل جمله ما به چه حرف اضافه ای نیاز دارد.

.

واژگان پرسشی مانند : woran? , wofür? wogegen? worum و … همگی اینگونه ساخته می شوند

با توجه به فعل جمله که باید بدانیم فعل جمله ما به چه حرف اضافه ای نیاز دارد.

 

اگر مشکلی هنوز در ارتباط با حروف اضافه و افعال دارید می توانید این درس را مطالعه کنید :

 

درس پنجاه و نهم – افعال به همراه حروف اضافه

 

چنانچه در ارتباط با این درس سوال ، مثال یا نظری دارید ، می توانید آنرا در بخش نظرات همین درس درج کنید.

.
موفق باشید.
Viel Erfolgآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De