سلام دوستان

در این درس میخواهیم باهم نگاهی داشته باشیم به bis auf در واقع bis auf می تواند معانی زیر را به همراه داشته باشد:

به جز ؛ به غیر از

 

برای درک بیشتر به مثال های زیر توجه کنید:

 

Die Halle war bis auf den letzten Platz voll

آن سالن به جز صندلی آخرش کاملاً پُر بود.

 

Bis auf die Uroma waren alle gekommen

به غیر از اُروما همه آمده بودند.

 

Alles bleibt gleich, bis auf diesen Teil

همه اش همونجوری می ماند به جز این بخش

 

نکته گرامری : bis auf آکوراتیو است.

Bis auf ihn waren alle gekommen

به جز او (مذکر) همه آمده بودند.

 

 


آموزش رایگان زبان آلمانی – مرتضی غلام نژاد

منبع : De.Alemani.De


 آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De