در درس امروز می خواهیم با هم نگاهی داشته باشیم به پیشوندهای ab, zu, an به فعل saegn

.

 

absagen یک فعل جدا شدنی می باشد

لغو کردن یک برنامه یا جلسه ، کنسل کردن قرار ملاقات ، وقت ملاقات را به زمان دیگری موکول کردن

گذشته ساده : sagten ab
گذشته کامل : haben abgesagt

 

zusagen یک فعل جدا شدنی می باشد

موافقت کردن ، توافق کردن ، پذیرفتن ، تعهد کردن ، متعهد شدن ، قول دادن ، خوشایند و دلچسب بودن ، مورد قبول بودن ، تایید کردن

 

گذشته ساده : sagten zu
گذشته کامل : haben zugesagt

 

ansagen یک فعل جدا شدنی می باشد

آگهی دادن ، اعلام کردن ، گزارش دادن ، بیان کردن ، اطلاع دادن

 

گذشته ساده : sagten an
گذشته کامل : haben angesagt

 

مثال ها و مطالب گرامری مربوط به این سه فعل :

 

Eine Veranstaltung absagen

یک جلسه یا نشست را لغو کردن

 

Das Training absagen

تمرین ورزشی را کنسل کردن و آنرا به یک زمان دیگر موکول کردن

 

Die Teilnahme absagen

شرکت یا حضور در جلسه ای را رد کردن

 

نکته گرامری : فعل absagen ذات Akkusativ دارد و اگر به مثال های بالا توجه کرده باشید تمامی اسامی به حالت Akkusativ رفته اند.

.

 

در تفکر فارسی معمولا گفته می شود او قرارش را با من کنسل کرد یا اینکه من می خواهیم قرار ملاقاتم را با تو کنسل کنم ، به زبان گرامری یعنی ضمیر اشاره ما به حالت Dativ میرود ( با تو ، با شما ) اما اینرا بدانید در تفکر آلمانی دیگر نمی گویم mit dir یا mit mir بلکه حرف اضافه mit که در فارسی ( با ) بود را کلا حذف میکنیم و تنها از mir, dir و … استفاده می کنیم ، برای درک بهتر به مثال زیر توجه کنید :

Er hat mir seine Veranstaltung abgesagt

او جلسه یا نشستش با من را لغو کرد

 

?Warum hast du mir heute Morgen das Training abgesagt

چرا امروز تمرین ورزشی با من را کنسل کردی؟

 

البته توجه داشته باشید گاهی همانند مثال زیر ما نیاز داریم از mit نیز در جمله استفاده کنیم

.

 

Ich habe dem Mann, mit dem ich mich treffen wollte, abgesagt

من به اون آقای که با اون می خواستم ملاقات داشته باشم ، ( ملاقاتم را ) لغو کردم

 

اما بدانید که mit در جمله بالا اصلا ارتباطی با فعل absagen ندارد بلکه با فعل treffen در ارتباط است و آنچه که absagen با او سر و کار دارد dem Mann است که همانطور می بینید در حالت Dativ بیان شده است

 

نکته : فعل absagen در اصطلاحات می تواند معنی از چیزی دست کشیدن یا عدم قبول چیزی را نیز بدهد

Dem Alkohl absagen

از نوشیدن الکل دست کشیدن ، نپذیرفتن اینکه الکل نوشید

 

یک اسم نیز از فعل absagen می توانیم به دست بیاوریم به نام Die Absage

Die Absage یک اسم مونث می باشد

لغو يک برنامه يا يک جلسه , رد ، انكار ، عدم قبول ، نفى

 

Eine Absage erhalten

یک کنسلی دریافت کنیم

که این کنسلی می تواند در ارتباط با یک قرار ملاقات ، یک جلسه و یا هر چیز دیگری در این رابطه باشد.

 

Jemandem eine Absage erteilen

به کسی یک عدم قبولی را ابلاغ کردن

 

نکته : اینکه jemandem در حالت Dativ بیان شده است به این دلیل است که فعل erteilen ذات Dativ دارد ، یعنی همانطور که ما در فارسی ، به کسی چیزی را ابلاغ میکنیم در تفکر آلمانی نیز به همین صورت است. و اون ( به کسی ) یا ضمیر اشاره ما در حالت Dativ میرود اما اسم جمله در حالت Akkusativ ، درست مانند مثال بالا که مخاطب یا ضمیر اشاره ما در حالت Dativ رفت و شد jemandem اما اسم جمله ما Die Absage در حالت Akkusativ بیان گردید.

 

و اما فعل zusagen

 

Er hat ihnen ihre Teilnahme fest zugesagt

او حضورش یا همکاری اش را به صورت قطعی به شما تعهد کرد

قبول کرد و قول داد که حتما حضور خواهد داشت و همکاری نیز میکند

 

نکات گرامری zusagen نیز همانند absagen می باشد

 

Sein Kommen zusagen

آمدنش را قول بدهد یا تعهد بدهد که می آید

 

Er hat mir sein Kommen zugesagt

او به من آمدنش را تعهد کرد یا آمدنش را تایید کرد

 

فعل zusagen در اصطلاحات اینگونه به کار میرود :

.

 

Dein Vorschlag sagt mir zu

پیشنهادت را می پسندم ، از پیشنهادت خوشم اومد ، پیشنهادت به دلم نشست ، با پیشنهادت حال کردم ( زبان کوچه بازاری )

 

Dieser Wein sagt mir mehr zu

این شراب خیلی به دلم می نشیند ، از این شراب خیلی خوشم اومد ، با این شراب خیلی حال کردم ( زبان کوچه بازاری )

 

 

ما می توانیم از فعل zusagen به اسم Die Zusage نیز برسیم :

 

توافق ، موافقت ، پذیرش ، قبول

 

Seine Zusage einhalten

سر قول و قرار اش باشد

 

وعهده و قولی که داده است را رعایت کند

 

و اما آخرین فعل ما ansagen

Die Zeit ansagen

زمان را بیان کردن ، زمان یا ساعت را اعلام کردن

 

Das Programm ansagen

برنامه را بیان کردن ، برنامه یا مراحل اجرا شدن ِ برنامه های یک جشن را به اطلاع دیگران رساندن

 

Jemandem einen Brief ansagen

به کسی یک نامه را اطلاع دهیم

یعنی کسی را آگاه کنیم یا به اطلاعش برسانیم که او یک نامه دارد

 

نکات گرامری ansagen نیز همانند دو فعل absagen و zusagen می باشد.

 

و در پایان از فعل ansagen نیز می توانیم به اسم Die Ansage برسیم :

 

اعلام ، بيان ، اطلاع ، آگاهى ، گفته ، ادعا ، امر ، دستور ، فرمان

 

Eine Ansage machen

یک فرمان را انجام دادن ، یک دستور را اجرا کردن

 

 

چنانچه شما نیز در ارتباط با درس امروز ، مثال ، سوال یا پیشنهادی دارید ، می توانید آنرا در بخش نظرات همین درس درج کنید.

 

موفق باشید.

 

آموزش رایگان زبان آلمانی – مرتضی غلام نژاد

منبع : de.alemani.deآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De