سلام دوستان در این درس می خواهیم با هم نگاهی داشته باشیم به فعل vermeiden و benutzen در زبان آلمانی

 

 

vermeiden
پرهیز کردن ، اجتناب کردن ، دوری گزیدن ، احتراز کردن

گذشته ساده vermieden
گذشته کامل haben vermieden

 

صرف زمان حال فعل :

.
Ich vermeide
Du vermeidest
Er/sie/es vermeidet
Wir vermeiden
Ihr vermeidet
Sie/sie Vermeiden

.

اما فعل benutzen به معنی استفاده کردن

 

گذشته ساده benutzten

گذشته کامل haben benutzt

 

صرف فعل benutzen در زمان حال

 

Ich benutze
Du benutzt
Er/sie/es benutzt
Wir benutzen
Ihr benutzt
Sie/sie benutzen

 

 

خب حال که با صرف و معانی دو فعل vermeiden و benutzen آشنا شدیم ، بد نیست چند مثال نیز برای هر کدام از آنها بزنیم و در نهایت به گرامر یا دستور زبان آنها بپردازیم.

.
چند مثال برای vermeiden:

.
Einen Skandal vermeiden
از یک رسوایی اجتناب کردن

Einen Fehler vermeiden
از یک اشتباه پرهیز کردن

Einen Härten vermeiden
از یک دشواری دوری گزیدن

.
Genau das wollte ich vermeiden
دقیقا از آن می خواستم پرهیز کنم.

Wenn ich es hätte vermeiden können, hätte ich dich damit nicht belästigt

ای کاش می شد از آن اجتناب میکردم ، اونوقت دیگه تو را اذیت نمی کردم
اگر می شد از آن اجتناب میکردم ، اونوقت دیگر مزاحم تو نمی شدم

 

بد نیست در این درس با معانی فعل belästigen نیز آشنا شوید :

belästigen مصدع شدن ، ازار وارد آوردن ، مزاحم شدن ، اذیت کردن

 

و اما ادامه درس :

.

 

Er bemühte sich, jedes Aufsehen zu vermeiden
او ( مذکر ) سعی و تلاش میکرد ، از هر تشویق و تحسینی پرهیز بکند.

دیگر کلمات و لغات وابسته به vermeiden که می توانیم همراه با این فعل به کار ببریم.

Die Entlassung رخصت ، اجازه ی خروج ، عزل ، اخراج ، برکناری
Der Fehler خبط ، اشتباه ، خطا ، فقدان
Der Konflikt برخورد ، دعوا ، اختلاف ، منازعه ، مشاجره
Der Eindruck اثر ، رد ، تصور ، نقش ، برداشت ظاهر ، نما
Der Blickkontakt ارتباط چشمی ، چشم تو چشم شدن

و …

 

توضیحات گرامری در ارتباط با فعل vermeiden

 

همانطور که میدانید در زبان فارسی ما معمولا از چیزی پرهیز میکنیم و می بایستی از نظر دستور زبانی تمام جملات ما به Dativ بروند ، اما می بینید که بر عکس همه آنها به Akkusativ رفته اند ، این موضوع دقیقا یکی از طرز فکرهای متفاوت میان فارسی زبان ها و آلمانی زبان است.
در تفکر آلمانی زبان ها ما چیزی را پرهیز میکنیم اما در تفکر فارسی زبان ها ما از چیزی پرهیز میکنیم.

پس هرچیزی را که با فعل پرهیز کردن می توانیم در فارسی استفاده کنیم ، در آلمانی نیز می توانیم ، تنها با این تفاوت که آن اسم را به حالت Akkusativ می بریم نه Dativ ، مانند مثال زیر :

.
Einen Konflikt vermeiden
تفکر فارسی : از یک دعوا اجتناب کردن ، از یک مشاجره دوری گزیدن
تفکر آلمانی : یک دعوای را اجتناب کردن ، یک مشاجره ای را دوری گزیدن

 

 

چند مثال برای فعل benutzen

 

Keine Seife benutzen

از صابون استفاده نکردن

.
Für seine Arbeit verschiedenes Werkzeug benutzen

برای کارش از ابزارهای گوناگون استفاده کردن

.
Das Auto oder ein Taxi benutzen

از آن ماشین یا از یک تاکسی استفاده کردن (‌ برای جا به جایی )

.

Einen Raum als Esszimmer benutzen

از یک اتاق به عنوان اتاق غذا خوری استفاده کردن

.
Den freien Tag für einen Ausflug benutzen

از آن روز تعطیل برای یک پیک نیک استفاده کردن

 

توضیحات گرامری در ارتباط با فعل benutzen

همانطور که پیش تر توضیح دادم این فعل نیز همانند فعل vermeiden می بایستی در زبان آلمانی و تفکر آلمانی به حالت Akkusativ برود ، ما در فارسی و تفکر فارسی از چیزی معمولا استفاده میکنیم اما در زبان آلمانی و تفکر آلمانی ما چیزی را استفاده میکنیم. البته در ارتباط با benutzen می توانم این توضیحات را اضافه کنم که ما از چیزی به عنوان کاری نیز می توانیم استفاده میکنیم یا اینکه از آن برای چیزی یا کاری استفاده کنیم ، به این مثال ها دوباره توجه کنید :

 

از یک روز تعطیل ، برای پیک نیک یا سفر تفریحی کوتاه مدت استفاده کردیم

یعنی هم ( از چیزی ) و هم آن چیز را (‌ برای ) کاری استفاده کردیم.

Den freien Tag für einen Ausflug benutzen

 

یا در این مثال

از یک اتاق به عنوان اتاق غذا خوری استفاده کردن

یعنی هم ( از چیزی ) و هم از آن ( به عنوان ) کاری استفاده کردیم

Einen Raum als Esszimmer benutzen

 

دیگر کلمات و لغات وابسته به benutzen که می توانیم همراه با این فعل به کار ببریم.

Der Begriff فکر ، موضوع ، امر ، معنی ، برداشت ، نیت ، تصور
Die Toilette دستشویی ، توالت
Der Zweck قصد ، نتیجه ، هدف
Das Wort کلمه ، لغت ، سخن ، گفتار ، حرف
Das Werkzeug ابزار
Die Waffe اسلحه ، سلاح ، پنجه ، پنجول

 

پس ما در تفکر فارسی از یک فکری استفاده می کنیم ، یا از یک دستشویی ، یا از یک کلمه و … اما در زبان آلمانی یا تفکر آلمانی ما یک فکر را استفاده میکنیم ، یا یک توالت را استفاده میکنیم ، یا یک کلمه را و …

 

چنانچه شما نیز در ارتباط با این درس ، سوال ، نظر یا مثالی دارید ، می توانید در بخش نظرات همین درس آنرا درج کنید.

موفق باشیدآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De