سلام دوستان

در این درس میخواهیم باهم نگاهی داشته باشیم به فعل brauchen و کاربردهای آن ؛ همانطور که میدانید این فعل یکی از افعال پر کاربرد در زبان آلمانی است که ما می بایستی به خوبی بتوانیم در موقعیت های مختلف با گرامر یا دستور زبان درست از آن استفاده کنیم.

 

اما قبل از هر چیز اجازه بدید یک نگاهی کلی داشته باشیم به این فعل

 

brauchen

احتیاج داشتن ، لازم داشتن ، نیاز داشتن ، مجبور بودن ، ضروری بودن -> از معانی مهم و پرکاربرد این فعل است.

گذشته ساده : brauchten

گذشته کامل : haben gebraucht

 

هرگاه فعل brauchen به عنوان فعل اصلی جمله بکار برده شود در واقع معانی نزدیک به benötigen را به همراه دارد

 

benötigen

لازم داشتن ، نیاز داشتن ، احتیاج داشتن

گذشته ساده : benötigten

گذشته کامل : haben benötigt

 

یک مثال :

 

Ich brauche einen neuen Computer

من احتیاج دارم یا نیاز دارم به یک کامپیوتر جدید

 

Ich benötige einen Computer

من به یک کامپیوتر جدید نیاز دارم یا احتیاج دارم.

 

توجه : ما در زبان فارسی یا بهتر است بگویم در تفکر فارسی همواره به چیزی نیاز یا احتیاج داریم ، این بدان معنی است که در فارسی ما از حالت اسمی Dativ به همراه فعل نیاز داشتن یا احتیاج داشتن استفاده میکنیم در صورتی که در تفکر آلمانی فعل brauchen, benötigen ذات Akkusativ دارند ؛ بنابراین ما در زبان آلمانی همواره چیزی را نیاز داریم ، من یک کامپیوتر جدید را نیاز دارم یا احتیاج دارم که برداشت ما این است که باید برم یک کامپیوتر جدید بخرم.

 

هرگاه ما از فعل brauchen به همراه حرف اضافه zum استفاده میکنیم ( دقت داشته باشید حرف اضافه zum و نه zu ) آنگاه می تواند معانی همچون benutzen یا verwenden را بهمراه داشته باشد

 

benutzen

استفاده کردن

نکته : توجه داشته باشید که خود فعل benutzen نیز همانند فعل brauchen می تواند کاربرد و مفاهیم متفاوتی را به همراه داشته باشد از مهم ترین مفاهیم آن می شود به : احتیاج داشتن ، لازم داشتن ، نیاز داشتن ؛ اشاره کرد.

گذشته ساده : benuzten

گذشته کامل : haben benuzt

 

verwenden

استفاده کردن ، به کار بردن ، بهره بردن

گذشته ساده : verwandten

گذشته کامل : haben verwandt / verwendet

 

برای درک zum و تبدیل کردن یک فعل به اسم می توانید درس زیر را مطالعه کنید

 

درس بیست و ششم – ساخت صفت از اسم ، افعال و برعکس

 

در مثال زیر نه تنها مفاهیم گفته شده بالا را درک خواهیم کرد بلکه با یک شکل دیگر از فعل brauchen یعنی gebrauchen نیز آشنا میشویم.

 

Zum Kochen gebraucht man normalerweise einen Herd

برای پخ و پز معمولا آدم یک اجاق گاز را مورد استفاده قرار میدهد

تفکر آلمانی : آدم معمولا برای آشپزی یک گاز را بکار میبرد

 

Zum Kochen benützt man normalerweise einen Herd

برای پخ و پز معمولا آدم یک اجاق گاز را مورد استفاده قرار میدهد

تفکر آلمانی : آدم معمولا برای آشپزی یک گاز را بکار میبرد ( مورد استفاده قرار میدهد )

 

Zum Kochen braucht man normalerweise einen Herd

برای پخ و پز معمولا آدم به یک اجاق گاز نیاز دارد

 

Zum Kochen benötigt man normalerweise einen Herd

برای پخ و پز معمولا آدم به یک اجاق گاز نیاز دارد

 

هرگاه از فعل brauchen به عنوان یک فعل کمکی استفاده میکنیم یا به عبارت دیگر دو فعل در جمله وجود دارد ؛ آنگاه فعل دوم ما zu میگیرد ؛ برای درک بیشتر در این رابطه میتوانید درس زیر را مطالعه کنید.

 

درس هفتاد و یکم – نگاهی به کاربرد zu در زبان آلمانی

 

Der Stundet braucht die Prüfung nicht zu machen

آن دانشجو نیاز ندارد آن آزمون را انجام بدهد

 

اما در زبان عامیانه یا روزمره ما می توانیم zu را حذف کنیم و اینگونه بگیم :

Der Student brauch die Prüfung nicht machen

 

یک مثال دیگر و پایان این درس :

Du brauchst nur etwas sagen, dann helfe ich dir

تنها چیزی که تو نیاز داری که من بهت کمک کنم اینه که بگیش

فقط لب تر کن اونوقت کمکت میکنم

 آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De