image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درس

 

سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با هم یاد بگیریم که از حروف اضافه von , zu , bei چگونه و بهتر می توانیم استفاده کنیم.

 

همانطور که میدانید یکی از سر در گمی های زبان آموزان بکارگیری صحیح حروف اضافه است ، در این درس و درس های آینده ، من قصد دارم که به طور ساده تمامی حروف های اضافه را مورد بررسی قرار بدهم تا پی ببرید که استفاده صحیح از آنها به هیچ عنوان سخت و دشوار نیست.

 

 

همانند تمامی دروس های گذشته ، اجازه بدید با یک مثال در زبان فارسی شروع کنم.

 

ما فارسی زبان ها می گوییم : من می خواهم به پیش ِ مرتضی میروم ، من پیش ِ مرتضی هستم ، من از پیش ِ مرتضی می ایم.

 

خب ، حروف اضافه جملات بالا اینگونه است.

 

به پیش ِ

پیش ِ

از پیش ِ

 

یا اینکه :

 

من به نزد ِ مرتضی میروم ، من نزد ِ مرتضی هستم ، من از نزد ِ مرتضی می آیم

 

افعال جملات من نیز به ترتیب زیر هستند

 

رفتن

بودن

آمدن

 

پس در زبان فارسی من هرگاه بخواهم نزد کسی بروم یا از پیش کسی بیایم یا نزد کسی باشم ، فعل مربوط به خودش را استفاده میکنم ، به زبان ساده تر :

 

رفتن -> به نزد ِ کسی یا به پیش ِ کسی ( میرویم )

بودن -> پیش ِ کسی یا نزد ِ کسی ( هستیم )

آمدن -> از پیش ِ کسی یا از نزد ِ کسی ( می آیم )

 

خب همانطوری که ما فارسی زبان ها از فعل و حروف اضافه مربوط به خودش استفاده میکنیم ، در زبان آلمانی نیز به همین صورت است.

 

نکته : روشی که در ادامه می خواهم به شما بگویم ، تنها در ارتباط با اشخاص جواب میدهد ، در دروس دیگر تکنیک های تازه تری خواهید آموخت ، اما در این درس تنها می خواهیم یاد بگیریم چگونه باید از این حروف و افعال در اقبال اشخاص استفاده کنیم.

 

 

برویم سر وقت توضیحات و همین مثال به زبان آلمانی.

 

ساده ترین راهی که من می توانم به شما یاد بدهم اینگونه است که ما به سر وقت واژگان پرسشی برویم :

 

?Wo کجا

?Wohin به کجا

?Woher از کجا

 

یعنی می توانم جملاتم را در ابتدا با واژگان پرسشی سوالی کنم :

 

Wo sind Sie? -> bei شما کجا هستید؟ -> نزد ِ ، پیش ِ

Wohin gehen Sie? -> zu شما به کجا میروید؟ -> به پیش ِ ، به نزد ِ

Woher kommen Sie? -> von شما از کجا می آید؟ -> از پیش ِ ، از نزد ِ

 

یعنی هرگاه ما فعل sein را داشته باشیم می توانیم آنرا با wo سوالی کنیم و حرف اضافه ای که در جمله می آید bei است.

 

?Wo bist du

Ich bin bei Morteza

تو کجا هستی؟

من نزد ِ‌یا پیش ِ مرتضی هستم

 

اینجا حرف اضافه bei در فارسی به معنی نزد ِ ، پیش ِ

 

حال اگر فعل gehen را داشته باشیم ، می توانیم آنرا با wohin سوالی کنیم و حرف اضافه ای که در جمله می آید zu می باشد.

 

یعنی در تفکر آلمانی ما zu کسی میرویم که در فارسی به معنی به پیش ِ کسی ، به نزد ِ کسی می باشد.

 

?Wohin gehst du

Ich gehe zu Morteza

به کجا داری میری؟

من دارم میرم به پیش ِ یا به نزد ِ مرتضی

 

و در نهایت اگر فعل ما kommen بود ، آنرا می توانیم با واژه پرشی woher سوالی کنیم و حرف اضافه ای که در جمله می آید von می باشد.

 

یعنی در تفکر آلمانی ما von کسی می آیم که در فارسی به معنی از نزد ِ کسی یا از پیش ِ کسی آمدن است

 

?Woher kommst du

Ich komme von Morteza

از کجا می آیی؟

من از پیش ِ مرتضی یا از نزد ِ مرتضی می آیم.

 

نکته : هر گاه مخاطب ما اسم یک انسان باشد ، مثلا مرتضی ، بهرام ، ژاله و …. آنگاه دیگر نیازی به آرتیکل این اسامی نیست

 

دوستان توجه داشته باشید که این تکنیکی که در این درس آموختیم ، تنها در ارتباط با اشخاص است ، به دیگر موارد یا حروف اضافه در درس های آینده اشاره خواهم داشت. اینها تنها حروف اضافه در ارتباط با انسان ها و اشخاص است ، برای درک بیشتر به مثال زیر توجه کنید :

 

die Kollegen همکاران ، رفقا ( یک اسم جمع می باشد )

 

Ich gehe zu den Kollegen, ich bin bei den Kollegen, ich komme von den Kollegen

من میروم به پیش رفیقام یا همکارام ، من پیش ِ رفیقمان یا همکارام هستم ، من از پیش رفیقام یا همکارم میام

 

پس یکبار دیگر اشاره میکنم

 

Wo? -> sein -> bei

wohin? -> gehen -> zu

Woher? -> kommen -> von

 

دیدید که چقدر ساده می توانیم با تکنیک گفته شده در این درس ، از استفاده درست و صحیح این سه حروف اضافه در ارتباط با اشخاص استفاده کنیم.

 

چند مثال دیگر و پایان این درس :

 

der Arzt پزشک یا دکتر ( یک اسم مذکر می باشد )

 

Ich gehe zum Arzt, ich bin beim Arzt, ich komme vom Arzt

من میروم به نزد ِ‌پزشک ، من نزد ِ پزشک هستم ، من از نزد ِ پزشک می آیم.

 

 

die Chefin خانم رئیس یا مدیر (‌ یک اسم مونث می باشد )

 

Ich gehe zur Chefin, ich bin bei der Chefin, ich komme von der Chefin

من به نزد ِ خانم مدیر میروم ، من پیش یا نزد ِ خانم مدیر هستم ، من از پیش ِ خانم مدیر می آیم.

 

 

نکته : تمامی حروف اضافه گفته شده در این درس یعنی bei, zu, von در اینجا همگی حروف اضافه Dativ ساز هستند.

 

یعنی اگر می گوییم من به نزد ِ پزشک یا دکتر میرم از آنجایی که حرف تعریف یا آرتیکل دکتر der است ، پس به ترتیب زیر می شوند

 

zu + Dativ -> zu dem Arzt

که خلاصه آن می شود zum Arzt

 

von + Dativ -> von dem Arzt

که خلاصه آن می شود vom Arzt

 

bei + Dativ -> bei dem Arzt

که خلاصه آن نیز می وشد beim Arzt

 

و در ارتباط با اسامی مونث ، همانند die Chefin خانم رئیس یا مدیر

 

zu + Dativ -> zu der Chefin

که خلاصه آن می شود zur Chefin

 

همانطور که میدانیم ، در حالت اسمی Daiv حرف اضافه die به der تبدیل می شود.

 

دیگر موارد یعنی von, bei به همراه اسامی مونث ، خلاصه ای ندارند و همان به شکل کامل نوشته می شوند

von der Chefin از پیش ِ یا از نزد ِ خانم مدیر

bei der Chefin پیش ِ خانم رئیس یا خانم مدیر

 

 

die Studenten دانشجویان ( یک اسم جمع می باشد‌ )

 

Ich gehe zu den Studenten, ich bin bei den Studenten, ich komme von den Studenten

من به پیش ِ یا به نزد ِ دانشجویان میروم ، من نزد ِ یا پیش ِ دانشجویان هستم ، من از نزد ِ یا از پیش ِ دانشجویان می آیم.

 

image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درسآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De