در زبان آلمانی ما چند نوع ( تا ) داریم که اینها معنی و مفهوم متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند.

در این درس می خواهیم با هم نگاهی داشته باشیم به مفهوم و کاربرد ( تا ) در جملات آلمانی.

یک نوع ( تا ) وجود دارد که یا با um…zu ترکیب می شود و یا با damit

یک نوع ( تا ) دیگر نیز وجود دارد که با bis ساخته می شود.

 

اما قبل از بررسی تفاوت آنها بد نیست چند مثال با هم داشته باشیم.

 

um…zu

Man muss heute direkt zum Kunden gehen, um Erfolg zu haben

امروزه آدم باید مستقیم به سمت مشتری ها برود ، تا موفقیت به دست بیاورد.

 

Er fährt in seine Heimat, um Ruhe zu haben

او ( مذکر ) به وطنش میرود ، تا آرامش داشته باشد.

 

damit

Er fährt in seine Heimat, damit seine Kinder die Großeltern sehen können

او ( مذکر ) به وطنش میرود ، تا بچه هایش ، پدر بزرگ را بتوانند ببینند.

این ( تا ) بر میگرده به رفتن ، یعنی توسط رفتن است که بچه های می توانند پدر بزرگ را ببینند.

 

اما فرق um…zu و damit در چیست ؟

زمانی از um…zu استفاده میکنیم که در بخش دوم جمله که با ( تا ) شروع می شود ضمیری نداشته باشیم، مانند مثال بالا که گفتم ، او به وطنش میرود ، تا آرامش داشته باشد ، همانطور که می بینید بعد از ( تا ) ما ضمیری نداریم ، اما در جمله بعدی از damit استفاده کردیم برای اینکه بخش دوم جمله ما که با ( تا ) شروع شده بود ، ضمیر داشت. او به وطنش میرود ، تا بچه هایش پدر بزرگ را بتوانند ببینند ، همانطور که می بینید در بخش دوم جمله بعد از ( تا ) ما بچه ها را داریم که جانشین ضمیر شده است. پس باید از damit استفاده کنیم.

 

مثال :

Ich lerne fleißig Deutsch, um in Deutschland zu studieren

من با تلاش و سخت کوشی آلمانی یاد میگیریم، تا در آلمان تحصیل بکنم.

 

چون مستقیم به شخص خودم مربوط است از um…zu استفاده کردم.

 

دقت کنید : هرگاه که ما از um استفاده میکنیم در انتهای جمله می بایستی قبل از فعل zu بیاید و ناگفته نماند که فعل را دیگر نباید صرف کنیم ، برای اینکه وقتی از um استفاده میکنیم یعنی جمله ما ضمیری ندارد پس فعل به شکل کامل می آید ، مانند مثال بالا

um in Deutschland zu studieren

 

Ich lerne fleißig Deutsch, damit mein Chef zufrieden wird

من با تلاش و کوشش آلمانی یاد میگیرم، تا توسط آن رئیسم شاد بشود

 

توجه کنید : در اینجا ما فعل werden که در جمله آمده بود بود را در ضمیر سوم شخص ( او ) صرف کردیم و نهایتا به انتهای جمله بردیم. پس دقت کنید که هرگاه از damit استفاده میکنیم می بایستی فعل جمله ما بر اساس ضمیر مربوط آن صرف شود.

 

 

 

اما استفاده و کاربرد bis در جملات آلمانی :

قبل از بررسی تفاوت um…zu و damit با bis بد نیست یک مثالی داشته باشیم.

 

در واقع چه مدتی باید اینجا زندگی کنم ، تا اسمم درست نوشته بشه ؟

Wie lange muss ich eigentlich hier leben, bis mein Name richtig geschrieben wird

اگر دقت کرده باشید می بینید bis فعل کمکی ما همانند um و damit به انتهای جمله برد.

 

تفاوت bis با um…zu و damit در این است که bis ( تا ) از نظر زمانی و مکانی است ، یعنی تا کی ؟ تا چه زمانی ، اما um…zu و damit ( تا ) کاربردش این گونه است ، مثلا : باید به تهران بروم ، تا خانواده ام را ببینم ، یعنی یک ( تا ) ی است که کاری را انجام میدهد.

 

Ich erledige deine Arbeit, bis du vom Rechtsanwalt zurückkommst

من کار تو را به اتمام میرسانم ، تا تو از پیش وکیل برگردی.

 

همانطور که دیدید این ( تا ) از نظر زمانی است. و دقت داشته باشید که چون ضمیر در بخش دوم جمله داریم یعنی du آنگاه فعل جمله نیز باید در با توجه به ضمیر ( تو ) صرف شود و به انتهای جمله برود.

 

چند مثال و اتمام این درس :

 

Er wollte unbedingt hier vorbeikommen, um dich zu sehen

او ( مذکر ) می خواست بدون چون و چرا به اینجا سر بزند ، تا تو را ببیند.

 

Ich lerne jeden Tag, damit ich meine Deutschprüfung bestehe

من هر روز درس میخوانم ، تا توسط آن من بتوانم امتحان آلمانی ام را قبول شوم.

 

همانطور که در مثال بالا دیدید در بخش دوم جمله اول چون ضمیری نبود آنگاه از um…zu استفاده کردم اما جمله دوم ، چون در بخش دوم آن ضمیر ( من ) ich وجود داشت آنگاه از damit استفاده کردم و همانطور که دیدید فعل جمله را نیز در ضمیر اول شخص مفرد یعنی ( من ) صرف کردم و به انتهای جمله بردم.

 

Ich bin da, bis du kommst

من اینجا هستم ، تا تو بیایی.

همانطور که می بینید این ( تا ) از نظر زمانی می باشد.

 

ما در زبان فارسی در هر شرایط فقط از یک ( تا ) استفاده میکنیم. چه زمانی ، چه مکانی و چه برای انجام کاری ، اما در زبان آلمانی ما سه نوع ( تا ) با کاربرد های متفاوت داشتیم که در این درس با هم نگاهی کلی به آنها داشتیم.

 

موفق باشید.

 

چنانچه شما هم در این زمینه مثال ، سوال یا توضیحاتی دارید می توانید در بخش نظرات همین درس اضافه کنید.

 آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De